Nowości, komunikaty, zdarzenia z 2018 r.
Nowe Uzupełnienie
01.01.18 Przeniosłem Nowości z 2016 r. do wskazanego wyżej linku. Do opisu Seminarium Nauczycielskiego dodałem tekst o Wyższej Szkole Realnej
+
 
03.01.18 Pozdrowienia z okazji ślubu i powrót do historii budynku przy rzeźni w Oleśnicy
+
 
04.01.18 12.07.2017 r. zmarła Ursula von Bülow, autorka czterech książek opisujących miejscowości i zabytki powiatu oleśnickiego, Oleśnicy oraz losów wysiedlonych byłych mieszkańców Oels. Również autorka wielu artykułów w czasopiśmie Oelser Heimatkreisblatt. Długoletnia przewodnicząca grupy byłych mieszkańców powiatu oleśnickiego. W swoich publikacjach i działaniach nie była przychylna współpracy mieszkańców Oleśnicy i Oels. In memoriam    
05.01.18 Czy rzeźba Jana Podiebrada trafi do wieży zamku oleśnickiego?
+
 
06.01.18 Z dwóch zdjęć z kolekcji Marka Górnickiego zrobiłem jedno, pokazujące prawie całą spaloną pierzeję rynkową. Na zdjęciu widać jeszcze istniejącą wtedy płaskorzeźbę z herbem Wirtembergów (?) i nad nią płytę z nieznaną inskrypcją. Ciągle ich szukam, sądząc, że mogą być w magazynach jakiegoś muzeum
+
 
08.01.18 Konserwacja płaskorzeźb herbowych z Pałacu Wdów
+
 
11.01.18 Do opisu wsi Smolna dodałem nowe ilustracje  
+
16.01.18 Pomnik poległych mieszkańców Rataj w latach 1914-1918
+
 
17.01.18 W Panoramie Oleśnickiej pojawił się artykuł "Ołtarz Powróci do Bierutowa". Przypomnę, że celowość takiego działania widziano 10 lat wcześniej tutaj. I ten tekst zapewne znalazł burmistrz W. Kobiałka w internecie w 2013 r. Wątpliwości niektórych historyków budzi pogląd wyrażony w artykule o podpaleniu kościoła Św. Trójcy w Bierutowie w 1945 r. - inne zdanie ma autor hasła w Wikipedii. Kto ma rację?    
18.01.18 Kasztelan zamku w Jevisovicach na Morawach powiadomił mnie, że będzie poszukiwał miecza Podiebradów, będącego wspólnym dziedzictwem historii Jevisovic i Oleśnicy    
19.01.18 Znacząco zwiększyłem opis Pucharu Króla Kurkowego w oparciu o książkę wydaną przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu
21.01.2018 r dodałem herby w kolorze, widniejące kiedyś na pucharze
 
+
23.01.18 W najnowszym numerze czasopisma Miscellanea Oleśnickie nr 2(6) 2017 umieszczono artykuł Marka Krzysztofa Bińkowskiego "Moje miasto Bierutów. Siedemdziesiąt jeden lat dziejów Bierutowa we wspomnieniach Alicji Lipińskiej" s. 53-60. Alicja Lipińska wspomina kościół Św. Trójcy - "... Był to cudowny kościół. I też go niestety Polacy zniszczyli..." Czyli raczej nie jest prawdą, co mówił burmistrz Bierutowa w wywiadzie dla Panoramy Oleśnickiej, o czym wspomniałem wyżej 17.01.2018 r.    
24.01.18 Promocja książki powstałej z artykułów wygłoszonych na konferencji naukowej 6-8 .04. 2017 r. "Czeska historia Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego"
+
 
25.01.18 23-25.01.1945 r. trwały walki o Oleśnicę. W ich rezultacie pojawiły się w Oleśnicy trzy cmentarze czerwonoarmistów: Nr 1- istniejący, pochowanych ok. 780 (duża ilość zmarłych w szpitalach z poźniejszych walk o Wrocław), Nr 2 - pochowanych 579, Nr 3 - pochowanych 281 czerwonoarmistów. Żołnierze z cmentarzy Nr 2 i 3 w 1952 r. zostali ekshumowani do Oławy. Dziesiątki, może setki, dalej leżą w bezimiennych mogiłach na polach i w lasach. Najtragiczniejsze dla Oleśnicy walki trwały 24/25 stycznia, gdy nocą przez miasto przedzierała się przez kilka godzin niemiecka dywizja. Wzdłuż jej drogi zostało zniszczonych najwięcej budynków. 25 styczeń 1945 r. jest drugą (po 22 lutym 1255 r.) najważniejszą datą w historii Oleśnicy. Do niedawna była ona w Oleśnicy całkowicie przemilczana, co było oszustwem historycznym. Należy wrócić do normalności i przedstawiać prawdę    
27.01.18 Nareszcie wiadomo jak wyglądała statuetka Starego Fryca z hotelu "Pod Starym Frycem"  
+
31.01.18 W 2001 r. napisałem do MSZ z pytaniem czy pomnik Wdzięczności... jest chroniony umowami między rządem RP i FR. Okazało się, że nasz pomnik fuguruje w spisie chronionych. Wówczas pomnika nie można było zniszczyć. Niedawno ponowiłem pytanie. Dostałem odpowiedź, że taki dokument (spis) nie istnieje. Czy to znaczy, że rząd RP jednostronnie zmienił umowę? Z tego wynika, że zginie z przestrzeni publicznej Oleśnicy jedyne przedstawienie postaci zołnierza polskiego - frontowca, walczącego z wojskami hitlerowskimi. Jest to niespotykane draństwo.  
+
01.02.18 Coraz więcej wiadomo o J. G. Ernście oleśnickim malarzu doby baroku, jednym z najznakomitszych na Śląsku. Okazuje się, że namalował wszystkie 4 obrazy z ołtarza bazyliki mniejszej w Oleśnicy! Tym samym wrosła kolejny raz ranga muzealno-artystyczna naszej świątyni  
+
04.02.18 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej 2 Armii Wojska Polskiego w obronie Oleśnicy
+
 
07.02.18 Dodałem kolejne zdjęcie autorstwa dobroszyckiej fotografki Elizabeth Koch  
+
08.02.18 Zagadka rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2
+
 
22.02.18 Wygłosiłem odczyt z okazji rocznicy lokacji Oleśnicy na prawo niemieckie. Tym okresem historii zajmowałem się 12 lat temu i stąd przygotowanie odczytu zajęło mi kilkanaście dni pracy. Dlatego tak długo nie uzupełniałem strony    
23.02.18 Do historii Wyższej Szkoły Córek dodałem zdjęcia uczennic udostępnione mi przez Pawła Szczegodzińskiego  
+
24.02.18 Remigiusz Szczuraszek dodał nowe informacje o imitacji wieży stojącej przy murach miasta  
+
26.02.18 Barbara Kamińska była mieszkanka Oleśnicy (od 1975 r. mieszkająca w Szwecji) przysłała kolejny tomik swoich wierszy. W nich ponownie strofy o tęsknocie za miastem młodości  
+
27.02.18 Ostatni egzemplarz książki o fotografach oleśnickich można kupić w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Nakład wyczerpany.    
01.03.18 Nieco o ewangelickiej szkole dla dziewcząt
+
 
07.03.18 Oleśnicki pomnik żołnierzy wyklętych przez IV RP. Pomniki niemieckie konserwować, postać polskiego żołnierza usunąć!!!
+
 
08.03.18 Wystawa prac "kobiecych" Zbigniewa Podurgiela
+
 
12.03.18 Sprawozdanie z usunięcia pomnika. Ciągle nie mogę pojąć jak można wyrzucić z miasta postać polskiego żołnierza, pozostawiając pomniki chwały pruskich żołnierzy
+
 
13.03.18 Zniszczono cokół z pomnika cesarza Fryderyka III
+
 
14.03.18
Minęło 15 lat oficjalnego istnienia strony, która rzeczywiście powstała kilka miesięcy wcześniej
   
15.03.18 Powstaje potrzeba wykonania lapidarium w Oleśnicy
+
 
18.03.18 Zburzono pomnik i co dalej?
+
 
20.03.18 Ciekawy artykuł. Co zrobić jeśli wyjdzie niemiecki napis spod farby? Zamalować czy odnowić? Niemieckie napisy w polskim mieście. Ślady dawnych mieszkańców na murach kamienic    
21.03.18 Kolejna aktualizacja książki o fotografach oleśnickich - pokazałem na widokówce dom na ul. Oławskiej 29, w którym mieściło się atelier wykorzystywane przez 11 fotografów  
+
23.03.18 Uzupełniłem zdjęciami historię pomnika Fryderyka III  
+
15.04.18 Nie uzupełniam często strony, gdyż piszę książkę o Wirtembergach oleśnickich i dlatego cały czas jej poświęcam. Niekiedy dodaje małe uzupełnienia do tekstów i pojedyncze nowe ilustracje. Niżej o problemie wysokich opłat za możliwość użycia ilustracji z bibliotek zagranicznych
+
 
09.05.18 10-lecie śmierci Włodzimiery Jurkiewicz
+
 
10.05.18 Do opisów atelier M. Herdena i O. Muecke dodałem daty obu śmierci fotografów  
+
16.05.18 Do Bierutowa wrócą elementy szafy organowej, którą wywieziono z kościoła św. Katarzyny w 1948 r.
+
 
17.05.18 W aktualizacji książki o fotografach oleśnickich pokazałem pierwszy fotograficzny ślad po atelier Photo-Kunst Richarda Schneidera na ul. Wartenbergerstrasse 2  
+
25.05.18 Mieszkańcy Bierutowa chcą odzyskać dzwon z kościoła św. Katarzyny
+
 
08.06.18 Uzupełnienie informacji o dzwonie z kościoła św. Katarzyny. M. in. zdjęcie tego dzwonu sprzed 1945 r. z placu w Hamburgu  
+
09.06.18 Zostałem zaproszony do Twardogóry z referatem na konferencję historyczną z okazji jubileuszu 725-lecia miasta, kóra odbędzie się 14.06.2018 r. w Twardogórze. Program konferencji    
18.06.18 Wydrukowano pierwszy z prawdziwego zdarzenia album fotograficzny poświęcony Oleśnicy. Duży format, 180 stron, 230 zdjęć i 10 rysunków, twarda okładka, dobrze zszyty. Miał go dzisiaj w ręku jego autor Zbigniew Podurgiel i mogłem album tylko szybko przekartkować. Według mnie będzie to wspaniała promocja Oleśnicy. Jego promocja odbędzie się w lipcu, ale już dzisiaj ok. 15 % zdjęć z tego albumu można oglądać w Bramie Wrocławskiej.    
19.06.18 Dzisiaj w Panoramie Oleśnickiej ukazało się sprawozdanie z konferencji z okazji 725-lecia Twardogóry. Brałem w niej udział i miło wspominam dobrą organizację i wspaniałą atmosferę. W mniejszych miastach najczęściej są wtedy pełne sale. Odmiennie niż w Oleśnicy.    
20.06.18 Cztery dzwony z bazyliki mniejszej p.w. św. Jana Apostoła w Oleśnicy miały być przetopione na potrzeby wojenne III Rzeszy
+
 
24.06.18 Kolejne uzupełnienie do historii o chęci odzyskania dzwonu do kościoła św. Katarzyny w Bierutowie
+
25.06.18 Ważne ilustracje dla historii powojennej odbudowy kościoła Św. Trójcy w Oleśnicy w 1963 r.
+
 
28.06.18 Tzw. Czerwone Koszary były modernizowane zapewne w latach 1936-1943
+
 
09.07.18 Ołtarz i dzwon z kościoła w Wojciechowie pochodziły z fundacji książąt wirtemberskich z Bierutowa
+
 
10.07.18 12 lipca 2018 r. o godz 18:00 w Bramie Wrocławskiej odbędzie się promocja albumu fotograficznego autorstwa Zbigniewa Podurgiela. Będzie można kupić album w cenie 60 zł. Ilość egzemplarzy ograniczona.    
12.07.18 W poszukiwaniu zaginionej chrzcielnicy z kościoła Nawiedzenia NMP w Wojciechowie
+
 
19.07.18 Sukcesywnie dodaję do osiągnięć Zbigniewa Podurgiela jego prace - tym razem krótko o albumie Oleśnickie Impresje  
+
21.07.18 Czas uzupełnić medaliony na kolumnie Złotych Godów. Czy budżet obywatelski w tym pomoże?
+
 
25.07.18 Na prośbę osoby zajmującej się browarnictwem - wyszczególniłem w Ciekawostkach dział dotyczący browarów w Oleśnicy  
+
28.07.18

Do opisu kościoła Św. Trójcy dodałem związek Antona Ernesta Beyera z namalowaniem iluzjonistycznego ołtarza w 1744 r., Josepha Langnera, który ten ołtarz konserwował w 1902 r. i Renatę Dubiel, która ten ołtarz zrekonstruwała w latach 1960-1962

 
+
30.07.18 Grzegorz i Piotr Michalakowie załatwili zgody dwóch Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i władz kościelnych na przywiezienie z Inowrocławia resztek zabytkowej szafy organowej wywiezionej z Bierutowa w 1948 r. W środę przywiozą je do Bierutowa. Na dobrej drodze jest załatwienie zwrotu dzwonu do kościoła św. Katarzyny, który jest w Schweinfurcie. Mieszkańcy Bierutowa odkupili też od kolekcjonera mały zabytkowy dzwon z kościoła Św. Trójcy. Widać w Bierutowie zainteresowanie historią miasta i zabytkami.    
01.08.18 Resztki szafy organowej z kościoła św. Katarzyny już w Bierutowie
+
 
03.08.18 Przypominam rzeki, kanały, alejki, mostki, stawy i inne zapomniane budowle  
+
09.08.18 Dostalem katalog z wystawy "Z biegiem rzeki. Dzieje Żydów nad Odrą". w którym Oleśnica zajmuje ważne miejsce
+
 
18.08.18 Gazeta ziomkostwa oleśnickiego o działaniach bierutowian w celu zwrotu zabytków
+
 
23.08.18 Po 117 latach z parku zniknęła jego dominanta - pomnik. Do lat 70-ych XX w. był miejscem uroczystości patriotycznych.
Czym jest teraz park?
+
 
26.08.18 Czy zdążymy z korektą symboliki Oleśnicy?
+
 
27.08.18 Jutro o 17.00 finisaż wystawy Jerzego Głuszka w zamku oleśnickim. Tematem wystawy są obrazy z postaciami książąt oleśnickich z rodu Wirtembergów. Natomiast 30.08 o 18.00 obędzie się także finisaż wystawy akwareli Wiesława Piechówki - tematem ich są miasto, natura, drzewa. Obaj autorzy zapraszają.    
29.08.18 Dlaczego ostatecznie zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta    
31.08.18 Rodzina Herdenów w Leksykonie Fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945
+
 
02.09.18 Zwodnicze hasło wyborcze burmistrza J. Bronsia. Tekst, który napisałem 4 lata temu, przed wyborami i obecnie go przypominam  
+
03.09.18 Przypominam mój tekst o lapidarium, kóre powinno powstać w Oleśnicy  
+
05.09.18 Dzwony z kościoła św. Trójcy w Oleśnicy. Kolejna niespodzianka i zapomniana historia
+
 
07.09.18 I już pierwsza informacja o dzwonie z Kołomyi    
08.09.18 Śpiewniki ewangelickie ze zbiorów Marka Górnickiego
+
 
09.09.18 14. 09. 2018 obędzie sie promocja nowej książki Krzysztofa Dziedzica Pozdrowienie z Oleśnicy 2
+
 
14.09.18 Moja walka z burmistrzem J. Bronsiem przed 2014 r.
+
 
15.09.18 Zdjęcie arystokratki z Wabienic
+
 
16.09.18 Próba rozpoznania rodzinnych budynków mieszkalnych w "czerwonych koszarach" w 1930 r.
+
 
17.09.18 Wczoraj już odezwał się do Piotra Michałaka były niemiecki mieszkaniec Bierutowa, że będzie szukać kontaktu z byłymi mieszkańcami Wabienic. Może wspólnymi siłami odszukamy osobę na zdjęciu.    
18.09.18 Przypomnę stare interpelacje radnego W. Piechówki w sprawach zaniedbanych zabytków, błędnych materiałów promocyjnych miasta, w szczególności błędów na stronie internetowej miasta. Tym błędom radny poświęcił najwięcej interpelacji. Uzyskiwał odpowiedzi burmistrza J. Bronsia na poziomie "odwal się" i nie realizował swoich obietnic danych radnemu. Teksty interpelacji  
+
19.09.18 Zapomniana data obok kościoła św. Jana
+
 
20.09.18 Dlaczego nie chciałem, aby święta państwowe odbywały się pod poniemieckim pomnikiem, trzykrotnie zmieniającym swoją nazwę, brudnym i zaniedbanym. Jak zareagował burmistrz J. Bronś po moim wezwaniu do Oleśnicy TVP Wrocław w dniu 11 listopada 2008 r.  
+
21.09.18 W Gaju cesarzowej Augusty w Oleśnicy powstaje plac zabaw dla dzieci sponsorowany przez Nivea  
+
22.09.18 Dostałem zaproszenie od znanego historyka fotografii Zygmunta Wielowiejskiego na promocję książki Historia Fotografii w Nysie w latach 1839-1939. Jest w niej jedna fotografia, o której wiem od 2 lat, ale przyrzekłem o niej nie pisać. aż nie pojawi się książka. Jak tylko otrzymam książkę - napiszę o nowym fotografie oleśnickim.    
23.09.18 Dzisiaj mija 8 rocznica zburzenia Domu na murze
1. Dlaczego dom miał zostać zburzony, czy to tylko niechęć burmistrza Bronsia do powstania małego muzeum?
2. Dzień zburzenia.
 
+
24.09.18 W najnowszym numerze czasopisma ziomkostwa oleśnickiego Oelser Heimatkreissblatt nr 9/2018, s.10 ukazał się artykuł o powrocie z Inowrocławia resztek szafy organowej do Bierutowa. Wymieniono w nim Grzegorza i Piotra Michalaka, jako autorów tego przedsięwzięcia.   W kolorze jest tutaj.   Czasopismo w najbliższych dniach trafi do BiFK    
+
25.09.18 Nowy numer Miscellanea Oleśnickie Nr 1(7)/2018 jest poświęcony historii najnowszej powiatu oleśnickiego:
  1. Roman Rybak, Julian Jakimowicz, lekarz niezapomniany
  2. Anna Barbara Kołodrubiec, Historia judaszowego dzieła. Rzecz o tw. "Jabłońskim"
  3. Marek Krzysztof Bińkowski, Dzieje Szkoły Rolniczej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w latach 1976-2016. Część druga
   
26.09.18 Certyfikat jakości drzewka owocowego ze szkółki drzewnej z Lucienia
+
 
27.09.18 Przy układaniu rur w pobliżu bazyliki mniejszej odkryto ludzkie kości
+
 
28.09.18 UM, a może i burmistrz J. Bronś (bo bez jego zgody nic się w UM nie działo) - popełnili oszustwo i chcieli ośmieszyć Oleśnicę umieszczając ponownie na zabytkach, wcześniej zerwane tablice z licznymi błędami
+
+
1.10.18 Dotyczy Rataj. Opinia archeologa Edwarda Drużyłowskiego
Według najnowszych ustaleń tegoroczne odkrycia pozwalają przesunąć początki miejscowej produkcji żelaza na II w. n.e. i pierwszą połowę III w. n.e. Wówczas to na terenie dzisiejszego Osiedla Oleśnica - Rataje, w rejonie ul. Wandy Rutkiewicz istniała osada produkcyjna ludności kultury przeworskiej okresu wpływów rzymskich, której mieszkańcy specjalizowali się w wydobyciu i przetwarzaniu miejscowej rudy żelaza. Wytapiali żelazo w niewielkich piecach hutniczych. W ubiegłym, 2017 r. odkryto w pobliżu, w ul. Kusocińskiego przy okazji budowy sieci wodociągowej pozostałości młodszego pieca hutniczego datowanego na IV - V w. n.e.
Tegoroczne prace archeologiczne pozwoliły ponadto przesunąć początki obecności człowieka na Ratajach na III i IV okres epoki brązu to jest na lata 1300 - 900 p.n.e. Potwierdzają to relikty palenisk, które odkryto również w ul. Wandy Rutkiewicz, w pobliżu ul. Wielkopolnej, które osłaniała drewniana konstrukcja, zapewne plecionkowa. W pobliżu tych palenisk natrafiono na charakterystyczne, duże fragmenty naczyń wykonanych z gliny bez użycia koła garncarskiego. Udało się zrekonstruować średnice trzech z nich, wynosiły 21 - 24 cm.
   
1.10.18 Trwa głosowanie na Oleśnicki Budżet Obywatelski. Umieściłem w nim wykonanie jednego z czterech medalionów, znajdujących się do 1945 r. na Kolumnie Złotych Godów. Mój wniosek ma nr 9. Proszę oleśnickich (tylko) sympatyków historii miasta o głosowanie na https://ankiety.olesnica.pl/info wpisać PESEL, wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji dla celów głosowania i potem kliknąć przy 9.    
2.10.18 Pięknie odnowiony budynek w tzw. czerwonych koszarach
+
 
3.10.18 Istniejące pamiątki po dawnej świetności komnat zamku bierutowskiego
+
 
5.10.18 Oleśnicki medal pszczelarski z 2017 r.
+
 
9.10.18 Złamane drzewo mogło uszkodzić heraldyczną dekorację rzeźbiarską autorstwa Gerharda Hendrika na przedbramiu zamku oleśnickiego    
10.10.18 Dawny zabytkowy budynek oleśnickiego szpitala został odremontowany dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych  
+
  19 października o godzinie 18:00 (ul. Reja 10) Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy serdecznie zaprasza na spotkanie z Danielą Przyłęcką - architektem, żoną profesora Mirosława Przyłęckiego, autorką książki Prof. Dr hab. Mirosław Przyłęcki, architekt - człowiek z pasją, odkrywał, ochraniał, odbudowywał i opisywał zabytki Dolnego Śląska. Rozmowę poprowadzi oleśniczanin, architekt Grzegorz Świtoń. Warto być. Napisałem o prof. Mirosławie Przyłęckim
   
11.10.18 Wykonano znaczący remont muru przy ul. Mlynarskiej
+
 
15.10.18 Pierwszy z medalionów na Kolumnie Złotych Godów zdobył zaledwie 33 głosy w Oleśnickim Budżecie Obywatelskim i wejdzie do realizacji w 2019 r.
+
 
15.10.18 Zakończono remont wiaduktu pomiędzy ul. S. Moniuszki i ul. Wądoły. Próbowałem wejść i poszukać śladów budowniczych mostu, ale mnie nie wpuszczono. Natomiast udało się to redaktorowi Grzegorzowi Hukowi z Panoramy Oleśnickiej, który znalazł odlaną w betonie datę - chyba budowy mostu (1929 rok?) i przysłał do umieszczenia na stronie.
+
 
  Często spotykam się z kolekcjonerami oleśnickimi, którzy przekazują mi nowości z kolecji lub pokazują całą kolekcję (zapalniczki. żelazka i wiele innych umieszczonych na tej stronie). W czwartek 18 października 2018, godz. 18. dwudziestu kolekcjonerów pokaże niewielką część swoich zbiorów w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.    
17.10.18 Uzupełniłem informację o fabryce konnych pojazdów Georga Weinera w Oleśnicy  
+
30.10.18 Po dłuższej chorobie mogę ponownie przystąpić do uzupełniania strony - Historia zabudowy terenu obecnego budynku przy ul. Lwowskiej 12 w Oleśnicy
+
 
  2 listopada br. o godz. 18 odbędzie się wernisaż wystawy "Pro memoria" w Galerii OD ZPAF Za Szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4. Wystawa jest poświęcona przywołaniu z pamięci zmarłych w latach 1950-2017 trzydziestu członków Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Udział w wystawie bierze dwudziestu pięciu członków Okręgu Dolnośląskiego, którzy zadedykowali swoje prace pamięci zmarłych Kolegów. Waldemar Zieliński, fotograf i historyk fotografii, niegdyś oleśniczanin, zadedykuje swoją pracę m.in. oleśniczaninowi Wadimowi Jurkiewiczowi. Zaproszenie    
31.10.18 W Bierutowie trwa dobra passa związana z powrotem zabytków. O wszystkim piszę na stronie. Tym razem po 10 latach od umieszczeniu tutaj tekstu o ołtarzu z kościoła Św. Trójcy - trafił on ponownie do Bierutowa, o czym powiadomił mnie Piotr Michalak.  
+
  Historyk sztuki prof. Piotr Oszczanowski wydał krytyczną opinię o ołtarzu z Bierutowa. Nie jest on tym, który był w Bierutowie. Opinia w powyższym linku.    
03.11.18 Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym w Oleśnicy w 1946 r.
+
 
04.11.18 Przedwojenni mieszkańcy Bernstadt (Bierutów) zrzeszeni w HeimatGruppe Bernstadt, reprezentowani przez Pana Klaus Reckzeh, wystosowali list do parafii w Schweinfurt z przedstawieniem przychylnego stanowiska dla zwrotu dzwonu. Powrót dzwonu na wieżę kościoła św. Katarzyny to sprawa ponadnarodowa, dotycząca europejskiego dziedzictwa kulturowego. List Pana Klaus Reckzeh   Działanie te koordynują G. i P. Michalakowie z Bierutowa.  
+
05.11.18 Gazeta "Wiadomości Oleśnickie" nr 1 z 1957 r.
+
 
06.11.18 Zbigniew Podurgiel wystąpił do Burmistrza Oleśnicy o objęcie ochroną grobu Edwarda Fitzermanna, młodego fotografa, a jednocześnie jednego z pierwszych studentów, osądzonch poza Wrocławiem na rok więzienia za "wykonywanie (...) wrogich ulotek przeznaczonych dla studentów WSR we Wrocławiu" w trakcie marcowych zamieszek w 1968 r. E. Fitzermann nie ma rodziny i grobowi grozi likwidacja. E. Fitzermann  
+
07.11.18 W aktualizacji książki o fotografach oleśnickich pojawił się nowy fotograf August Majewsky  
+
12.11.18 Sygnatury rzemieślników i zwiedzających na wieży kościoła św. Jana w Oleśnicy
+
 
Dopiero dzisiaj dotarła do mnie wiadomość, że 2 października 2018 r. zmarł Zdzisław Nowakowski - historyk, znawca historii księstwa oleśnickiego. Często występował z odczytami w BiFK i w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Miał wiele planów, pracował nad historią kościołów księstwa, myślał nad wydaniem książkowym.
14.11.18 Książka Kamila Kartasińskiego dotycząca losów niemieckich żołnierzy z 8 Szkolnego Pułku Kawalerii stacjonującego w tzw. Białych Koszarach w Oleśnicy
+
 
15.11.18 Informacje o wojsku w Bierutowie zostały uzupełnione o obecne zdjęcia stajni wybudowanych w 1874 r.  
+
19.11.18 Ostatecznie wiadomo, że wcześniej nieznana płaskorzeźba z zamku była eksponatem z Muzeum Archeologicznego w Oleśnicy  
+
22.11.18 Zofia Sokół-Jabłońska - malarka, graficzka, projektantka wnętrz. Jej udział w aranżacji sal wystawowych Muzeum Archeologicznego w Oleśnicy w latach 1970-1980
+
 
28.11.18 Pojawił się kolejny oleśnicki fotograf Louis Mirring - zajmujący w latach ok. 1903-1904 r. atelier przy Ohlauerstrasse 29. Dodano go do akualizacji książki o fotografach oleśnickich 1839-1944  
+
03.12.18
W najnowszym numerze czasopisma Oelser Heimatkreisblatt 11/2018 ukazał się kolejny artykuł o Bierutowie. Oparty jest na tekście i zdjęciach, które przysłał autorowi Klausowi Reckzeh mieszkaniec Bierutowa Piotr Michalak. Opisano mały dzwon (sygnaturkę) z kościoła Św. Trójcy, który od kolekcjonera odkupili mieszkańcy Bierutowa. Także wspomniano bierutowski obelisk, upamiętniający spoczywających w swojej rodzinnej ziemi wszystkich mieszkańców Bierutowa, którzy przez wieki tworzyli to miasto. Powstał już w 2005 r. i jest jednym z najstarszych na Dolnym Śląsku. Skany artykułu (str. 9), (str. 10)
+
 
09.12.18 Ryszard Gachowski i Ryszard Sokół twórcy murali oleśnickich w latach 1965-1972 r.
+
 
18.12.18 Istnieje duże podobieństowo malowidła wykonanego w poczekalni dworca PKS z malowidłami R. Gachowskiego i R. Sokoła. Być może i oni je wykonali    
22.12.18 Odnalazła się misa z chrzcielnicy z kościoła w Bukowiu, mająca być wg Wikipedii w kościele w Wojciechowie  
+
23.12.18 W swojej książce o zamku oleśnickim na stronie 280 napisałem "... Oby wprowadzane zmiany w szkolnictwie i oszczędności nie spowodowały upadku CKiW OHP w Oleśnicy. Brak nowego zamożnego gospodarza groziłby zamkowi powtórką z historii." I taka sytuacja w latach 2019-2020 może mieć miejsce, bo wtedy CKiW OHP opuści zamek oleśnicki. Czy opuszczony zamek wróci do tragicznego stanu sprzed 1971 r. W ramach dyskusji - artykuł z Gazety Robotniczej nr 9-10.III.1974 r. Z archiwum DDŻS BiFK
+
 
28.12.18 Ozdoba architektoniczna zrzucona do rzeki Oleśnicy
+
 
29.12.18 Misa z chrzcielnicy z Bukowia okazała się najpewniej misą z kościoła zamkowego w Bierutowie
+
 
     


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI