Marek Nienałtowski
Początki miasta lokacyjnego. Oleśnica średniowieczna

Zanim powstało miasto
Pierwsze stwierdzone badaniami archeologicznymi osady zaczęty powstawać na ziemi oleśnickiej dość wcześnie, bo już w młodszej epoce kamienia, tzw. neolicie (4200-1900 lat p.n.e.). Ślady osadnictwa z tego okresu, a zwłaszcza z ok, lat 2200-2000 p.n.e., znajdowano m.in. w Kielczowie, Poniatowicach i Zawidowicach. Dalej >>>Lokacja. Powstanie miasta na nowym prawie

Rozwój osadnictwa na dzisiejszym obszarze Oleśnicy, zmiany polityczne i społeczne, wreszcie konieczność odbudowy i reorganizacji Śląska po zniszczeniach spowodowanych najazdem mongolskim w 1241 r. doprowadzają do powstania miasta. Dalej >>>Zasadźcy. Wójtowie. Ława miejska. Rada miejska. Burmistrz

Poniższy tekst napisano w oparciu o piśmiennictwo dotyczące innych miast. W Oleśnicy musiało być podobnie, ale w szczegółach mogły występować różnice.

W prawie średzkim, na którym była oparta lokacja były wyszczególnione wszelkie korzyści wójtowskie, wskazówki objaśniające rolę wójta, jego prawa i obowiązki oraz korzyści materialne. Dalej >>>


Rozbudowa miasta. Pochodzenie nazwy

II etap rozbudowy miasta (koniec XIII wieku początek XIV wieku) to poszerzenie jego obszaru o kolejne pasma bloków zabudowy - zwłaszcza od strony zachodniej o tereny dawnej osady książęcej. Ten pierścień fortyfikacji przerwany był bramami miejskimi: Wrocławską od południa, Trzebnicką od wschodu. Mariacką od północy i Bydlęcą (Namysłowską) od zachodu. W pobliżu miasta za kościołem znalazł się gród książęcy - w XIII i XIV w. przebudowany na murowany zamek. Dalej >>>


Literatura:
Starzewska Maria. Oleśnica. Ossolineum. Wrocław. 1963
Przyłęcki M. Zanim powstało miasto. Panorama Oleśnicka. nr 26 z 1994.
Przyłęcki M. Powstaje miasto. Panorama Oleśnicka. nr 28 z 1994. Stąd pochodzą wyżej pokazane rysunki.
Herb i barwy miasta. Zapiski oleśnickie nr 1 1992.
Bogdanowski J. Architektura obronna w krajobrazie Polski. PWN W-wa. 1996


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI