Promocja książki "Czeska historia Śląska ze szczególnym uwzględnieniem
Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego"

W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji naukowej, związanej z czterystoleciem śmierci najwspanialszego w dziejach Oleśnicy księcia Karola II z Podiebradów. W 2016 r. założono, że rok 2017 będzie obchodzony jako Rok Czeski. Największym zdarzeniem naukowym związanym z Rokiem Czeskim była wspomniana konferencja. Przypominam program. Jej sprawcami są burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński, dyr. BiFK Anna Zasada oraz prof. Wojciech Mrozowicz, który poświęcił wiele pracy w jej zorganizowanie.

Ukoronowaniem konferencji jest książka zawierającą referaty wówczas wygłoszone. Konferencja oraz wydawnictwo ma duże znaczenie dla promocji Oleśnicy i naukowego znaczenia miasta. Wprowadza wiele nowości do historii Oleśnicy, szczególnie jej kultury oraz historii zamku. W oparciu o wiedzę uzyskaną podczas konferencji poznałem m in. historię miecza Podiebradów. Obecnie poszukuję przy pomocy wielu historyków i muzealników jego śladu. Znacząco wzrosła nasza wiedza o historii zamku. Pojawiło się też wiele zagadek wymagających dalszego wyjaśnienia. Historia Oleśnicy oraz zamku to też historia zamku Sternberk i Jevisovice, należących okresowo do Podiebradów oleśnickich. Muszę włożyć wiele pracy, aby umieścić na tej stronie.nowości zawarte w książce,

Niżej informacja o miejscu i godzinie promocji książki. Wtedy ją będzie można kupić.


Niżej okładka i spis treści, pozwalający zapoznać się z zawartością książki.

   

Wyjątki z recenzji wydawniczej czesko-polskiej.

Muszę zaznaczyć, że konferencja naukowa mogła się odbyć w Oleśnicy tylko i wyłącznie dzięki zmianie na stanowisku burmistrza Oleśnicy. W 2012 r. planował ją zrealizować Starosta Oleśnicki Zbigniew Potyrała wspólnie z dyr. Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury Marzeną Helińską oraz prof. Wojciechem Mrozowiczem. Z różnych względów do tego nie doszło - natomiast wykonaliśmy na planowaną konferencję wspólnie z Danutą Obrębską - Kubik dużą wystawę poświęconą książętom z Podiebradów.

Obecnie zachodzą znaczące zmiany w kulturze. Nastąpił niespotykany wzrost ilości wydanych książek poświęconych historii. Wydano moją książkę o zamku, co jeszcze w 2014 r, wydawało się niemożliwe do spełnienia. Oby ten trend trwał dalej.


Od autora • Lokacja miasta Olesnica piastowskaOlesnica PodiebradówOlesnica Wirtembergów
Olesnica za Welfów
Olesnica po 1885 r.Zamek olesnicki Kosciól zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Olesnicy Herby ksiestwDrukarnie NumizmatyKsiazece krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Olesnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasluzeni dla OlesnicyArtysci olesniccy Autorzy Rysowali Olesnice
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemia? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa olesnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowosci
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOSCI