Książęce krypty

Pochówki Piastów oleśnickich

Zazwyczaj panujący książę rozbudowuje kościół z myślą o uczynieniu z niego miejsca swego wiekopomnego pochówku. Książęta Oleśniccy czynią podobnie - sprzyjają rozbudowie i budowie nowych kościołów w Oleśnicy. Ale nie ma w nich śladu ich pochówku. Wiadomo, że w Trzebnicy w klasztorze Cystersów pochowany został Bolesław Oleśnicki [5], Konrad I, Konrad II (spędził w Trzebnicy ostatnie lata życia. Zachował się rysunek płyty nagrobnej z XVIII Treść inskrypcji na obrzeżu: ANNO DOMINI MCCCCIII.XI / DIE IVNII OBIIT ILLUSTRIS PRINCEPS CO(NR) / ADUS S(ECUNDU)S DVX SLESIE / DOMINUS OLSNICENSIS ET KOSLENSIS; tj. Książę śląski, Konrad II, pan na Oleśnicy i Koźlu zmarł dnia 11 czerwca 1403 r.). Także tam spoczywa Konrad VII [5] i Konrad IX.

Konrad VI Dziekan został pochowany w klasztorze Cystersów w Lubiążu. Konrad IV, jako biskup wrocławski został pochowany w katedrze Św. Jana Chrzciciela we Wrocławi, Konrad VIII zwany Krzyżakiem może został pochowany w którymś kościele zakonu. Gdzie spoczęli pozostali - Konrad III, Konrad V, Konrad X ? Czy można twierdzić, że Klasztor Cystersów w Trzebnicy stanowił nekropolię Piastów oleśnickich? Chyba tak - wszak książęta oleśniccy byli właścicielami Trzebnicy (a także Lubiążą wraz z klasztorem) [6]. W. Piechówka pisze [3] "W 1469 r. oleśnicki kościół zamkowy zostaje przedłużony o dzisiejsze prezbiterium i podwyższony. Pod nowym prezbiterium Piastowie budują duża kryptę". Widocznie uznali, że Kościół Zamkowy będzie nekropolią Piastów oleśnickich. Ale prawdopodobnie zabrakło im pieniędzy (i czasu) na jej wykończenie.

Krypta (mauzoleum) oleśnickich Podiebradów

Krypta (mauzoleum) oleśnickich Wirtembergów


Literatura

1. Mrozowicz W. Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy. Wrocław-Oleśnica 2004
2. Piechówka W. Książęce krypty. Verbum 1/2003 s. 5-7
3. Piechówka W. Książęce krypty oleśnickiej Bazyliki. maszynopis [b.m.r.w.]
4. Pyzik Jerzy Andrzej. Książęca nekropolia. Panorama Oleśnicka nr 8 z 1996 r.
5. http://www.poczet.com/nekropolie.htm
6.Bobowski K. Ziemia oleśnicka pod panowaniem książąt piastowskich. Referat na sesję populatno-naukową z okazji 800-lat Oleśnicy (DŻS).