Napisali o stronie, powołali się na nią
2.02 2004 r.
Uzupełnienie 07.12. 2019 r.

Strona www.olesnica.org jest najobszerniejszą na Dolnym Śląsku prywatną stroną poświęconą historii miasta i drugą w Polsce po stronach poświęconych Kaliszowi.

Zaczynają to dostrzegać różne osoby i instytucje spoza (tylko) Oleśnicy. Ostatnio napisano o niej w tygodniku Panorama Dolnośląska nr 2 z 2004 na str. 29, w artykule "Złowić gościa", autorstwa Patrycji Głowieńczyk i traktującym o promocji regionu oraz miast dolnośląskich. M.in. pisano o promocji internetowej i jako przykład podano promocję Oleśnicy poprzez stronę www.olesnica.org. Jest to darmowy i skuteczny środek promocji miasta. Przewyższa efektywnością inne stosowane wysokopłatne formy promocji. Niestety, burmistrz Oleśnicy Jan Bronś nie "zauważa" jej istnienia, ani tego, że jest jedną z najważniejszych form promocji Oleśnicy.

Uwaga. Niżej wiele zewnętrznych linków przestało działać.


 

W kilkunastu hasłach Wikipedii jest odnośnik do mojej strony:
np. dotyczący hasła Angelus Silesius

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_%C5%9Al%C4%85zak

Hasła Maria Cunitz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Cunitz


Na tę stronę powołała się dziennikarka i autorka książek historycznych Pani Joanna Lamparska w artykule, w którym wspominała o zamku oleśnickim


Adres strony podano w bibliografii:


Na wielu stronach www traktujących o historii Śląska znajduje (ował) się link do tej strony. Np. na stronie www.luteranie.pl/.../ foto/OLESNICA/olesn02.jpg napisano "Na szczególne polecenie zasługuje prywatna strona M. Nienałtowskiego poświęcona historii miasta".


Na http://silesia.monografie.strona.pl/linki.html - ta strona została zaliczona do wartych odwiedzenia.


W artykule Pani Edyty Kotyńskiej. Dzieje drukarstwa w Oleśnicy do 1800 r. Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego nr 2. 2005 r. napisano "... Najwięcej informacji o historii drukarstwa oraz bibliografię źródeł, literaturę przedmiotu i niepełny wykaz starych druków odnajdujemy w internecie, na stronach redagowanych przez dra Marka Nienałtowskiego..."


W czasopismie internetowym Konflikty zbrojne umieszczono (po uzyskaniu mojej zgody) rozdział "Oleśnica w czasach książąt oleśnickich" http://www.konflikty.historicus.pl/czytanie_online/nr17/tekst8.html. Pojawi się on także na płytce w czasopiśmie CD-Action. Podano nazwisko autora tekstu i nazwę strony.


W 2005 r. ukazała się książka ze zbiorem referatów z sesji naukowej poświęconej Angelusowi Silesiusowi (Wałbrzych 2005). Jest tam m.in. mój referat dotyczący oleśnickiego okresu życia A.S. Na sesji i w książce zaprezentowano herb A.S. opracowany przy moim współudziale. Kilkakrotnie podano adres tej strony internetowej.

Ks. prof. Tadeusz Fitych w tym zbiorze referatów napisał na s. 106 o moim zaangażowaniu w poszukiwaniach herbu Angelusa Silesiusa i podał adres tej strony internetowej.


W książce Jędrzeja Leśniewskiego Życie i twówrczość Anioła Ślązaka. Pszczyna 2007 napisano, że "w publikacji niniejszej wykorzystano prace: Bernarda Antochewicza, Andrzeja Lama, Marka Nienałtowskiego. W miejscu gdzie autor pisał o oleśnickim okresie życia Angelusa - również powołał się na nazwisko.


Sz. P Marek Nienałtowski

Miło nam poinformować, że Wydawnictwo internetowe "ON" wydawca serwisu ALBUM POLSKI przyznało Pana stronie rekomendację ALBUMU POLSKIEGO. Za niezaprzeczalny ogrom pracy i odnajdywanie okruchów niezwykle bogatej informacji dotyczącej dziejów bliskiego sercu miasta - Oleśnicy. Za determinację w walce o jednolitość i prawidłowość stosowania wizerunków symboliki miejskiej. Za niezwykłą pasję emanujacą ze stron i nietypową acz skuteczną promocję regionu. Za głębokie westchnienia, przemyślenia i wnioski aby Polska była Polską w każdym swoim zakątku.

gratulujemy i zapraszamy: http://pl.info.pl/index.php?act=view&ktg=10&idt=218

Andrzej Nowak
www.albumpolski.pl
www.pl.info.pl
www.pol.info.pl


Na stronie Andrzeja Ludwika Włoszczańskiego ukazał 1 maja 2008 r. się tekst Niechlujny dzień flagi, wspominający moją walkę o prawidłowe zawieszanie flag w Oleśnicy.


Ukazał się numer niemieckojęzycznego czasopisma Silesia Nova, w którym umieszczono odtworzony z pieczęci herb Angelusa Silesiusa i wymieniono autora strony jako "współsprawcę" tego. (Niestety, u mnie zniknęły linki).


W książce Mariusza Olczaka "Kampania 1813" OPPIDUM, 2004., w przypisie jest wzmianka o skorzystaniu z mojej strony.


W książce "Wielcy twórcy Gór Sowich" (wydanie 2005 r.). W rozdziale napisanym przez prof. Gerwazego Świderskiego o Marii Kunickiej pojawiło się moje nazwisko, jako piszącego o M. Kunickiej http://www.olesnica.nienaltowski.net/Maria%20Kunicka.htm


W książce Szymona Wrzesińskiego, KRWAWA PROFESJA. Rzecz o katach i ich ofiarach, Kraków 2006, ss. 280. wykorzystano informacje ze strony i napisano o tym podając link do strony.


Z okazji 4 lecia istnienia tej strony www - redakcja gazety Oleśniczanin umieściła w numerze z 2 marca 2007 r. wywiad ze mną. Jest to w Oleśnicy pierwsza większa informacja o istnieniu tej strony.


W książce Joanny Lamparskiej "Tajemnicze zakątki na północny wschód od Wrocławia. Wrocław 2007 r. dwukrotnie powołano się na tę stronę intenetową. Na s. 29 podano link do strony i zacytowano mój tekst o zamku. Na s. 223 autorka napisała "Dr Marek Nienałtowski, na niezwykle interesującej stronie poświęconej Oleśnicy http://olesnica.nienaltowski.net/ pisze ... i dalej zacytowała tekst o pojawienieu się emblematu "Trupia czaszka".


Andreas Urbanek - specjalista browarnik, z którym współpracowałem przy pisaniu o browarach w Oels - przysłał mi niemiecką książeczkę ubezpieczeniową z Ligoty Małej z 1943 r. Okazało się, że była niezwykle cenna, bo na niej był herb przedwojennego powiatu oleśnickiego i w środku odbitka pieczeci z tym herbem. Pomogło mi to w rozpoznaniu herbu powiatu. Jednocześnie przysłał list, w którym wyraża opinię o mojej stronie internetowej, za co dziękuję!


W książce "Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991" R. M. Łuczyński. ATUT 2010 jej autor przy opisie losów zamku oleśnickiego po 1945 r. 4-krotnie powołał się na tę stronę.


W książce Piotra Oszczanowskiego Złoty medalion oprawiony czterema diamantami Wrocław 2012 pojawia się moje nazwisko z podziękowaniem za użyte ilustracje.


Dr Anna Barbara Kołodrubiec w książce "W Obronie Ojczyzny i wiary. Zołnierze Armii Krajowej na terenie powiatu oleśnickiego i sycowskiego w latach 1942-1956, Oleśnica 2017", dziewięciokrotnie powołuje się na moją stronę internetową.


Dr Piotr Oszczanowski powiadomił mnie, że w publikacji: Mieczysław Zlat , Pomniki Drugiej Rzeszy na Śląsku , "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", LXIV (2009), nr 2-3 ( Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin ), s. 293-302 - trzykrotnie powołano się na moją stronę internetową - przypis15 (na stronie 298), 20 (na stronie 301) i 21 (na stronie 301).

P. Oszczanowski dodał: Profesor Mieczysław Zlat to dla nas ogromny autorytet w zakresie historii sztuki. Więc skoro się na Pana powołuje i traktuje Pański on-linowy dorobek na równi z "drukowanymi" opracowaniami naukowymi - to jest to moim zdanie ogromnie wyróżnienie. I może mieć Pan w związku z tym sporą satysfakcję:):):)


Dr Andrzej Prasał w książce "Organy Firmy Schlag & Söhne w bazylice mniejszej św. Jana Apostoła w Oleśnicy. Oleśnica 2014 napisał na s. 9 "Sporo popularnonaukowych informacji o oleśnickim instrumencie wzbogaconym wartościowym materiałem ilustracyjnym, zawiera strona internetowa Marka Nienałtowskiego.


W książce MONETY - ZAMEK - NAGROBEK Książe Karol I z Podiebradów (1476-15360 między dziedzictwem przodków a dokonanaiami potomnków. Ceveny Kostelec - Wrocław 2015. powołano się na stronę i moją książkę o Podiebradach zamieszczono w Bibliografii


W zbiorze referatów Czeska Historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego. Pod redakcją Wojeciecha Mrozowicza. Wrocław-Oleśnica 2017 - w Przedmowie napisano "Dziękuję panu Markowi Nienałtowskiemy pomysłodawcy Roku Czeskiego, za inicjatywę i osobiste zaangażowanie w przygotowanie konferencji. Na s. 188 napisano " Własnej monografii doczekała się ostatnio największa historyczna budowla - autorem książki zbierającej dotychczasowa wiedzę o zamku książęcym jest niestrudzony oleśnicki regionalista i popularyzator - Marek Nienałtowski. Jeszcze w dwóch innych miejscach wspomniano o moich wydawnictwach.


We wspaniałej książce Agnieszki Drożdżewskiej - Kultura muzyczna Oleśnicy w XiX i w pierwszej połowie XX w. Katowice 2017 - autorka napisała we Wprowadzeniu "...Serdecznie dziękuję Panu dr. Markowi Nienałtowskiemu za użyczenie źródeł oraz ikonografii, cenne uwagi i uzupełnienia".


W książce Malarstwo barokowe na Śląsku. pod red. Andrzeja Kozieła. Wrocław 2017 moje nazwisko pojawia się w Bibliografii ze odsyłaczem do artykułu do mojej strony dotyczącym malarza J.G. Ernsta oraz w samej nocie o artyście.


W książce autorów Brzezowski W. , Jagiełło M., Ogrody na Sląsku, T. II., Barok Wrocław 2017 wspomniano moje nazwisko.


Kamil Kartasiński w książce Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa. Poznań 2018. Powoływał się na moją stronę i umieścił ją w Bibliografii.


Dwujęzyczny (niemiecko-polski) katalog z wystawy "Z biegiem rzeki. Dzieje Żydów nad Odrą" (09.08.2018 r.). Wykorzystano informacje z mojej strony i dlatego pojawiło się moje nazwisko i link do odsłony z opisem synagogi oleśnickiej,


W czasopiśmie Oelser Heimatkreisblatt nr 2 z 2019 r. ukazał się artykuł, którego autorem jest znawca historii Bierutowa Klaus Reckzeh. Napisał on (tłumaczenie K. Wiesner):

"Dzięki wspólnej pracy pana Michalaka i Nienałtowskiego, który jest dla mnie wyśmienitym historykiem ostatniego czasu, który od lat trudni się historią Oleśnicy i okolic. Jego strona internetowa: www.olesnica.org jest skarbnicą wiedzy zawierającej historyczne informacje, nowe i nieznane fakty. Polecam wszystkim, którzy się interesują historią Oleśnicy i okolic, jego dorobek naukowy, prace, książki. Dzięki jego pracy przeglądowej można było wyjaśnić, że cynowa miska z roku 1715 jest roboty Paula Nitsche, co rozpoznano po puncach, do tego dochodzą też inicjały PN od dolnośląskiej szlachty, która ją najprawdopodobniej zamówiła."


Dr Wojciech Schäffer napisał na niedziałającej już stronie http://olesnica.vot.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=192

Pozdrawiam przy okazji Pana Marka Nienałtowskiego, z którym łączą mnie serdeczne wspomnienia i gratuluję takiej osoby Miastu Oleśnicy - bo to co zrobił do tej pory w kwestii promocji miasta pod kątem poznawczym i historycznym jest wielce chwalebne i wskazane także dla innych miast (czasami znacznie większych, które takiego profesjonalnego kompendium wiedzy w jednym miejscu - na stronie internetowej - nie mają).

dr nauk historycznych Wojciech Schäffer (z Tychów-Wilkowyj obecnie, a w czasach studenckich we Wrocławiu przez 10 lat)
vel Adalbert de Wilkowyje vel Sander Gruenau (na ząłączonym powyżej zdjęciu jestem po lewej stronie od chorągwi Konrada z piórami pawimi na hełmie)


W 2024 r. ukazała się książka Gawłowski R., Boskie światło albo domniemany raptularz Johannesa Schefflera, który przybrał imię Angelus Silesius. Wrocław 2024. W niej wielokrotnie wspomniane jest moje nazwisko, adres strony internetowej lub odnośnik do mojej książki o Wirtembergach. Raz z wielką przesadą (!!!) na stronie 230 nazwano mnie wybitnym badaczem.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI