Po 117 latach park o nazwie od ulicy Henryka Sienkiewicza utracił swoją dominantę - pomnik o wysokości ponad 6 m.
(przed 1945 r. - 8 m)
. Czym właściwie jest obecnie - czy tylko drogą na skróty? Czy wróci kiedyś na puste miejsce pomnik?
22.08.2018 r.

001 003 004 005
001.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
006 007 008 009
006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg
010 011 012 013
010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg
014 015 016 017
014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg
020 021 031 032
020.jpg 021.jpg 031.jpg 032.jpg
033 034 035 036
033.jpg 034.jpg 035.jpg 036.jpg
037      
037.jpg

Do strony startowej