Marek Nienałtowski
Czerwone Koszary w Oleśnicy po modernizacji w latach 1936-1943

Z analizy dwóch budynków koszarowych (czyli tych zajmowanych przez żołnierzy i podoficerów) z okresu ich powstania tj. 1902-1903 wynika, że zostały one rozbudowane. Mogło to nastąpić po rozpoczęciu militaryzacji Oleśnicy, jak i późniejszej rozbudowy w trakcie wojny. Być może, rozbudowa następowała w dwóch fazach, gdyż widać i rozbudowę wpisującą się w dawny styl i rozbudowę szybką, odbiegającą od tego stylu.

Niżej pokazano z lewej były budynek czwartego eskadronu (szwadronu). Z prawej - pierwszego. Dzieli je spalony budynek sztabowy. Należy zwrócić uwagę, że są one jednakowe, ale drugi z nich jest odbiciem zwierciadlanym - ryzality są zamienione miejscami.

Budynek czwartego eskadronu.
Obecnie LO nr 2
Spalony budynek sztabu regimentu.
Kilkanaście lat temu zajmowany przez WKU

Budynek pierwszego eskadronu.
Obecnie budynek mieszkalny.


Na planie Pharusa z 1927 r. widać rozmieszczenie dwóch tutaj omawianych budynków koszarowych

Budynki te od strony ulicy są bardziej architektonicznie rozbudowane, natomiast od strony tylnej są oszczędne w dekoracjach architektonicznych.

Niżej widać niedbałą wzdłużną rozbudowę budynku pierwszego eskadronu. Nawet nie zachowano kształtu okien. Brama, która kiedyś prowadziła do szerokiej drogi, wiedzie na budynek. Stojący obok niski budynek musiał być rozebrany.


Budynek po rozbudowie wzdłużnej


Ten sam budynek w 1910 r. od tyłu. Udekorowany do wizyty księżnej Cecylii - szefowej regimentu i jej męża Wilhelma - następcy tronu. Drugi budynek koszarowy jest jego dokładnym odbiciem zwierciadlanym. Oba ryzality głęboko występują przed lico budynku. Zabudowa tego "wgłębienia" dałaby 6 - 9 dodatkowych sal i tak zrobiono, chyba po 1936 r. Fot. z książki "Pozdrowienie z Oleśnicy" Krzysztofa Dziedzica.

Niżej pokazano stan obecny.


Powyższy budynek obecnie mieszkalny. Widać, że "wgłębienie" zostało zabudowane z zachowaniem
stylu. Szczególnie po zachowaniu kształtu okien. Natomiast wydłużenie budynku
jest wykonane bez zachowania stylu


Obecny budynek LO nr 2 w 1905 r. Zauważalna głębokość dawnego ryzalitu.


Obecny budynek LO nr 2. Również i w nim zabudowano "wgłębienie" mając na względzie zachowanie dawnego stylu.
Jednocześnie daje się zauważyć różnicę w użytych cegłach, co jest mniej zauważalne w drugim rozpatrywanym budynku.

W historii "czerwonych koszar" jest jeszcze wiele zagadek, które wraz z dostępem do książek, pojawiających się w bibliotekach cyfrowych, będą mogły zostać opisane. Może dowiemy się kiedy i w jakiej kolejności te dwa budynki modernizowano. Warto znać historię miasta, a nawet domu, w którym się mieszka.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI