Nowości Historii Oleśnicy z 2019 r.

Data
Nowości, komunikaty, zdarzenia z 2019 r.
Nowe
Uzupeł.
08.01.19 Opis i fotograficzna penetracja wieży kościoła NMP w Oleśnicy
+
11.01.19 Cenna rzeźba Xawerego Dunikowskiego w Oleśnicy
+
14.01.19 Dodano informację o rzeźbie X. Dunikowskiego z katalogu A. Kodurowej
+
15.01.19 Kolekcjoner oleśnicki J. K. kupił kolejne obrazy Emila Frohnerta
+
17.01.19 Okazało się, że nowy ksiądz proboszcz Mieczysław Janczyszyn również dba o zabytki i rozpoczął zapewne kosztowny remont napędów dzwonów na wieży kościoła św. Jana. Na razie zaczął od dwóch dzwonów, co sfotografował Krzysztof Wiesner. Dodałem te zdjęcia do już istniejącego opisu dzwonów kościelnych.
+
20.01.19 Dlaczego w Oleśnicy nie opuszczono flagi do połowy masztu w dniach ogłoszonej żałoby 17-19. 01. 2019 r.
+
21.01.19 Dzisiaj opowiadałem redaktorce z TVP3 o komnacie Zofii w zamku. Przy okazji pytała o przyszłość zamku po odejściu OHP. Uważam, że zamek powinna przejąć jedna instytucja. Jeśli przejmie zamek instytucja komercyjna spoza Oleśnicy, to może skutkować zakończeniem związku zamku z Oleśnicą. Ale nie musi - przykład zamku z Dobroszyc. Najlepiej byłoby, gdyby zamek przejęło miasto. Opóźnienie przejęcia zamku o 2-3 lata, bez jego ogrzewania i ochrony - może doprowadzić do znaczących uszkodzeń i grabieży. Wtedy nie będzie chętnych do jego przejęcia.
22.01.19

Ukazał się najnowszy numer Miscellaneów Oleśnickich. Można go kupić w Muzeum i w BIFK - M. Reja 10. Spis artykułów:

  • Leszek Mulka. Profesor Antoni Cieszyński - Człowiek Niepodległości
  • Krzysztof Dziedzic. Odnaleziony list prof. Antoniego Cieszyńskiego
  • Marek Krzysztof Binkowski. Dziewięćdziesiąt lat życia we wspomnieniach Kazimiery Kozłowskiej
  • Marek Krzysztof Binkowski. Oleśnica i Księstwo Oleśnickie w Rocznikach Jana Długosza
  • Grzegorz Pisarski. Dawny park zamkowy w Oleśnicy
  • Edward Drużyłowski, Rafał Śledzik-Kamiński. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Bocianiej w Oleśnicy, w 2016 roku
  • Wiesław Piechówka. Trzy krzyże oleśnickiej bazyliki

Oby to nie był ostatni numer tego oleśnickiego wydawnictwa.

23.01.19 Wracam do flagi miasta w żałobie
Według mnie to flaga miasta jako symbol mieszkańców Oleśnicy powinna być opuszczona do połowy masztu w czasie żałoby, bo ona widnieje nad najważniejszą budowlą miejską - Ratuszem. Nad Ratuszem nie powiewa flaga państwowa. Poszukiwanie gdzieś na peryferiach jakiegoś masztu jest obniżeniem rangi żałoby. Zostałem za to skrytykowany przez kogoś z Ratusza i byłego radnego, że ustawa wymaga, aby opuszczana była tylko flaga państwowa. Okazało się, że w wielu innych miastach to flagę miejską, a nie państwową używano do okazania żałoby. Wielu burmistrzów i prezydentów miast znalazło sposób na użycie flagi miejskiej w czasie żałoby, powołując się na art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. nr 994 z późniejszymi zmianami). Na tą ustawę powołała się prezydent Łodzi i burmistrz Wojkowic - Zarządzenie burmistrza miasta Wojkowice, Na tej też podstawie flagi miejskie (a nie państwowe) do połowy masztu opuściły Gdańsk, Warszawa, Lublin, Grudziądz i inne. Natomiast w Oleśnicy zamiast dużej flagi miasta na Ratuszu, opuszczono do połowy małą flagę państwową na maszcie usytuowanym na peryferiach miasta, w miejscu uczęszczanym tylko okazyjnie i z ograniczoną widocznością. Pomniejszono w ten sposób rangę miasta, żałoby i może wiarę w niezwykłą znajomość prawa samorządowego przez burmistrza Oleśnicy. Poprosiłem radnego W. Piechówkę, aby w tej sprawie wniósł interpelację. Zobaczymy co z tego wyniknie.
25.01.19 Dzisiaj minęła 74 rocznica początku procesu przyłączenia Oleśnicy do Polski. Jest jedną z dwóch najwaźniejszych dat w historii naszego miasta. Dziwi fakt, że rocznicę lokacji miasta na prawo niemieckie traktujemy jako święto miasta, a rocznica przyłączenia Oleśnicy do Polski jest niewarta nawet wspomnienia.
28.01.19 Zmarł Edward Niczypor, fotograf Oleśnicy, nauczyciel, instruktor fotografii w MDK, serdeczny człowiek. Dzięki Jego opowiadaniom, szczególnie zdjęciom, poznałem lepiej powojenną historię miasta. Pan Edward jest autorem znacznej ilości zdjęć z lat 1960-1998, które mi przekazał do skanowania i umieszczenia na stronie. Dlatego uważam Go za współautora tej strony.
Niektóre z fotografii
Osiągnięcia fotograficzne
Wywiad-rzeka Danuty Obrębskiej-Kubik z E. Niczyporem z okazji 80 rocznicy urodzin
31.01.19 Po informacji Piotra Michalaka ukazał się w czasopiśmie Oelser Heimatkreisblatt nr 1/2019 artykuł o powrocie do Bierutowa ołtarza z kościoła Św. Trójcy. Autorem jest Klaus Reckzeh. Pokazuję strony artykułu [1] , [2] , [3] . Bardziej czytelny tekst będzie dostępny w czytelni BiFK.
+
31.01.19 Naprawa kolejnej części dachu w bazylice mniejszej p.w. św. Jana w Oleśnicy
+
01.02.19
Oleśnicka promocja książki Kamila Kartasińskiego. Chłopak z Wehrmachtu - Żołnierz Andersa.
+
06.02.19 Zorganizowałem powyższą promocję, aby przypomnieć o urzędowo zapomnianej w Oleśnicy dacie 25 styczeń 1945 r. Sali użyczył dyrektor zamku P. Wróbel.
09.02.19 Znalazłem wydawcę książki o Wirtembergach oleśnickich. Zaczną się teraz żmudne prace przy składzie książki, recenzjach, poprawkach itp., które mogą potrwać 2 miesiące. Proponuję powrót do wspomnień Antoniego Kokota o jego zamieszkiwaniu w Oleśnicy w latach 1941-1945 i Mariana Niemca o zamieszkiwaniu w Oleśnicy w ostatniach dniach wojny i potem o pierwszych miesiącach po wojnie.
12.02.19 Nowe, dobrej jakości skany starych fotografii ze zbiorów Marka Górnickiego
+
14.02.19 Przypomnę tekst sprzed 13 lat - Tor saneczkowy w Parku Miejskim i lodowisko przy parku Bażanciarnia.03.02.2006 r.
+
16.02.19 W czasopiśmie Ziomkostwa Oleśniczan Oelser Heimatkreisblatt nr 2 z 2019 r. ukazał się tekst, którego autorem jest kolejny raz Klaus Reckzeh. Tym razem o odkrytej chrzcielnicy z kościoła w Bukowiu, która może pochodzić z kościoła św. Katarzyny w Bierutowie [ 1 ] , [ 2 ] . Autor wymienia jako współsprawców mnie i Piotra Michalaka. Również w tekście podano link do tej strony. Czasopismo pojawi się za kilka dni w czytelni BiFK.
20.02. 19 Dalej przygotowuję książkę do druku - przypomnienie widokówek oleśnickich z 2003-2008 r. z dziwnym herbem
+
21.02.19 Jaką datę uczcimy w dniu jutrzejszym? Istnieje monografia Oleśnicy z 2006 r. Mało kto ją przeczytał. Napisano tam (s. 24), że istniało miasto przedlokacyjne (czyli "urodzinki" Oleśnicy były wcześniej!!!) i to istniejące miasto (chyba na prawie polskim) przeniesiono 22.02.1255 r. na prawo niemieckie. Na Dolnym Śląsku miasto przeniesione na prawo niemieckie - stawało się miastem niemieckim. Jest to bardzo ważna data, ale faktycznie obchodzimy urodzinki niemieckiego miasta. A nawet nie wspominamy "urodzinek" polskiego miasta, które rozpoczęły się 25.01.1945 r. Historią Oleśnicy rządzi kłamliwa polityka.
22.02.19 Powtórzenie z 17.03.2008 r. Najdziwniejsze widokówki Oleśnicy
+
24.02.19 Przypominam, że na tej stronie od 2003 do 2007 r. pojawiło się ponad 400 widokówek
+
26.02.19 Pani viceburmistrz skrytykowala stronę internetową miasta. Przypomnę jedną z interpelacji radnego Wiesława Piechówki z lipca 2010 roku przekazanej do Panoramy Oleśnickiej, dotyczącej ówczesnej strony internetowej miasta, za którą była odpowiedzialna właśnie obecna Pani viceburmistrz.
+
01.03.19 Przypomnę Aleje spacerowe w Oleśnicy - tekst z 2006 r. Wtedy jeszcze internet miał małą przepustowość i trzeba było umieszczać małe ilustracje.
+
04.03.19 Przypomnę aktualną obecnie odsłonę o budowie pl. Zwycięstwa z 1977 r., którą opracowałem w 2008 r.
+
08.03.19 W dniu wczorajszym przybyli do Oleśnicy specjaliści od odnowy sarkofagów. Ocenili ich stan w krypcie Wirtembergów, zatem otworzono kryptę Podiebradów i tam także dokonają oceny. Przekażą swoją opinię i koszty odnowy sarkofagów.
09.03.19 Na małym przykładzie dzwonu nr 1 z bazyliki mniejszej pokażę jak wielkie zmiany nastąpiły w napędach dzwonów - XXI wiek
+
11.03.19 Panowie Grzegorz i Piotr Michalakowie ponownie wysłali list od Schweinfurtu w sprawie zwrotu dzwonu do Bierutowa
+
25.03.19 Koło na książki w bibliotece książąt oleśnickich w XVII w.
+
26.03.19 Kamil Kartasiński przetłumaczył fragment książki dotyczących walk na przedpolu i w Oleśnicy w 1945 r.
Książkę K. Kartasińskiego Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa można kupić na Allegro z autografem
+
27.03.19 Skorygowałem i rozszerzyłem tekst " Przed budową pl. Zwycięstwa "
+
28.03.19 Piotr Michalak umieścił tekst i dużo zdjęć dotyczących kościoła św. Katarzyny w Bierutowie https://www.facebook.com/1832248583745981/posts/2027309570906547/
+
31.03.19 Analiza fotografii z początku lat 60-ych XX w.
+
01.04.19 Przypomnienie litografii z 1860 r. zawierającej już nie istniejące budowle oleśnickie i te istniące, ale przed modyfikacjami
+
04.04.19 Znacznie rozszerzony rozdział o pompach w rynku. Kiedy zlikwidowano zbiorniki wodne i pompy w rynku oleśnickim?
+
07.04.19 Przypomnienie o architekcie i początkach powstania obecnych budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
+
11.04.19 Przypomnienie - plan rozbudowy i przebudowy Oleśnicy z ok 1933-1939
+
17.04.19 Przypomnienie - O przebudowach (od 1860 r.) i zniszczeniu zachodnio-południowej pierzei rynku oleśnickiego
+
22.04.19 W Bierutowie spaliły się piękne zabytkowe stajnie . Trudno je przypadkowo podpalić
+
28.04.19 Krótka historia budynku Koszar Batalionu Jegrów nr 6 w latach 1877-1963
+
11.05.19 Wykopki archeologiczne na pl. Zwycięstwa
+
15.05.19 W związku z tym, że mówi się o nowej strategii promocyjnej miasta - przypomnę o strategiach i hasłach promocyjnych sprzed 2014 r.
+
16.05.19 Dzisiaj nastąpił wstępny cyfrowy wydruk całej książki o Wirtembergach oleśnickich, której jestem autorem. [ strona tytułowa ], [ tylna ], przykładowe strony [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]. W poniedziałek zaczyna się druk. Po promocji zaczynam uzupełniać stronę.
+
22.05.19 Dlaczego zastępca burmistrza Oleśnicy nie odpowiedziała radnemu W. Piechówce na pytanie zadane w interpelacji?
+
25.05.19 10 lat temu, a dokładnie 1 kwietnia 2009 r. mój wieloletni przyjaciel - artysta F. Szop, przedstawił czytelnikom strony zabytki Oleśnicy w niekonwencjonalnym ujęciu , stosując różne formy malarskie i rysunkowe. Bazował na starych widokówkach i aktualnych zdjęciach. Warto zobaczyć taką Oleśnicę
+
26.05.19 Wystawa fotografii Ryszarda Bobera ,,Oleśnica". Wernisaż odbędzie się 29.05.2019 o godz. 18.00 w Galerii Brama Wrocławska. O Ryszardzie Boberze
26.05.19 O zapomnianej, bezmyślnej Nagrodzie Miasta Oleśnicy - Róży Oleśnicy
+
27.05.19 Komisja Heraldyczna MSWiA zatwierdziła w końcu najważniejsze symbole miasta Oleśnicy
+
02.06.19. Kiedy powstała ulica Wałowa w Oleśnicy. Cel usypania wału
+
06.06.19

13 czerwca 2019 r. o 18.00 w sali rycerskiej zamku oleśnickiego odbędzie się promocja książki mojego autorstwa Wirtembergowie. Książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach 1648-1792 . Zapraszam wszystkich chętnych. Książka będzie sprzedawana promocyjnie po 25 zł. Mogę też kupioną książkę podpisać, chociaż moje bazgroły zmniejszą wartość książki. Więcej

15.06.19 Książkę można nabyć tylko w księgarni oleśnickiej na ul. 3 Maja 43/46. Księgarnia prowadzi też sprzedaż wysyłkową - zamawiać można poprzez ksimw91@gmail.com
17.06.19 Czy szpaler drzew powstał przy dawnej ulicy Czerwonej Armii?
+
18.06.19 Nieco o promocji mojej książki o Wirtembergach na zamku oleśnickim
+
19.06.19 Uzupełniłem opis wsi Cieśle o większe zdjęcia i ilustrację pałacu
+
19.06.19 Panowie Grzegorz i Piotr Michalakowie poniformowali mnie, że dostali odpowiedź od pastora z Schweinfurtu, która wyraża zrozumienie dla zwrotu dzwonu stanowiącego do 1941 r. własność kościoła św. Katarzyny w Bierutowie. Jak dzwon trafił do Schweinfurtu , Rozpoczęcie akcji celem zwrotu dzwonu
+
22.06.19 Spalenie (styczeń 1945 r.) i odbudowa ul. Wrocławskiej
+
01.07.19 Baseny kąpielowe w Oleśnicy
+
02.07.19 Spotkałem się z Burmistrzem Bierutowa Piotrem Sawickim. Rozmawialiśmy o książce o Wirtembergach, która w znacznym stopniu dotyczy Bierutowa. Pan Burmistrz wyraził zainteresowanie zakupem książek do celów promocji miasta.
05.07.19 Uzupełniłem zdjęcia basenu z 1950 r. Na pierwszym planie znani oleśniczanie i znany aktor
+
07.07.19 Symbolika rzeźby tarczownika z zamku oleśnickiego
+
11.07.19 Rozbudowa stawów w Oleśnicy 1880-1912
+
12.07.19 Dodano zdjęcia Remigiusza Szczuraszka dotyczące odnowy Domu Wdów
+
13.07.19 Ukazała się książka "Kaliskie skrzydła" autorstwa Henryka Juszczaka, w której wspomina się tragiczną śmierć kaliszanina por. Andrzeja Antoszczyka w wypadku lotniczym w Oleśnicy w 1960 r. Wcześniej autor prosił o zgodę na użycie tekstu z mojej strony. Książkę można kupić w Internecie
18.07.19 Kolejny odnaleziony srebrny zabytek z kościoła w Zbytowej
+
19.07.19 Według opowiadań osób związaych z numizmatyką - w latach 70-ch XX w. robotnicy remontujący zamek oleśnicki znaleźli w wieży pojemnik z przesłaniem do potomnych (kapsułę czasu). W nim znaleziono złote i srebrne medale oraz monety Wirtembergów, a także dokumenty. Monety były stanu menniczego (bez oznak używania). Sprzedali je kolekcjonerowi za 3,5 tys. dolarów. On zatem sprzedał je za 9 tys. dolarów. Złote numizmaty z tego znaleziska pojawiły się potem na aukcji Künkera w Niemczech, a srebrne na aukcjach krajowych. Naturalnie może to być opowiastka, może dotyczyć innego zamku itp. 3-4 lata temu robotnicy kładący dachówki chwalili się, że znaleźl na strychu zamku oleśnickiego dwie piękne lalki, podobno sprzedali je po 1000 zł.
22.07.19 Wnuk Zenona Kasprzaka - drugiego pilota biorącego udział w wypadku na lotnisku w Oleśnicy w 1960 r. - przeprowadził 21.05.2019 r. telefoniczny wywiad z Mirosławem Hermaszewskim na temat wypadku (na końcu tekstu)
+
22.07.19 Książkami mojego autorstwa zainteresowało się Śląskie Muzeum w Görlitz. W ramach wymiany dostałem dwa tomy cennego dla mnie wydawnictwa Szlachta na Śląsku
24.07.19 Po dziesięciu latach udało się skojarzyć kielich mszalny z pateną (podstawką), które wykonano w 1629 r. dla powstałego wówczas kościoła Św. Trójcy w Zbytowej
+
+
25.07.19 Do herbów Bierutowa dodałem pieczęć z 1416 r. z której wynika, że godłem w herbie Bierutowa były haki wilcze, a nie obecne haczyki
+
Przypominam, że książkę mojego autorstwa Wirtembergowie. Książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach można nabyć tylko w księgarni oleśnickiej na ul. 3 Maja 43/46. Księgarnia prowadzi też sprzedaż wysyłkową - zamawiać można poprzez simw91@gmail.com
W Bierutowie - w Drogerii Szafir przy ul. Przyjaciół Żołnierza 3A ( obok apteki )
27.07.19 Historia książęcego ogrodu kuchennego po 1905 r.
+
28.07.19 Niepozorna moneta zmieniła historię mennictwa oleśnickiego
+
29.07.19 Do prac wykonanych przez oleśnickiego rzeźbiarza Zbigniewa Podurgiela dodałem jego rzeźbę Chrystusa Zmartychwstałego do ołtarza kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Oleśnicy 2018 r.
+
30.07.19 Oczyszczono płytę, wcześniej zamykającą wejście do krypty Podiebradów i Wirtembergów w kościele zamkowym w Bierutowie
+
31.07.19 Krzysztof Wiesner przysłał swój kolaż łączący widoki rynku 1942 z 2019 r.
+
01.08.19 Okazuje się, że wśród członków rodu Bielschowsky byli także rysownicy
+
04.08.19 Czy trzeba zmieniać historię kościoła NMP i św. Jerzego?
+
08.08.19 Po wielu latach błądzenia udało się rozpoznać płytę nagrobną Jacoba Tackiusa z kościoła NMP i św. Jerzego w Oleśnicy
+
09.08.19 Jeszcze za czasów Burmistrza Michała Kołacińskiego przyjęto do realizacji w ramach OBO mój projekt wykonania usuniętego prawdopodobnie w latach 1944-1948 medalionu z pomnika Złotych Godów. Nie wiem jaki jest stan jego realizacji. Czy w ramach najtańszej oferty zostanie wykonany przez kogoś początkującego? Jeśli medalion będzie niestarannym zamiennikiem, to nie wiem, czy warto podejmować starania o wykonanie następnych medalionów - niedługo mija termin zgłaszania do kolejnego OBO
10.08.19 Mamy krzywą wieżę w Oleśnicy
+
11.08.19 Odsłonięty na ilustracjach nieistniejący budynek przy ul. Wrocławskiej 30
+
13.08.19 W Bierutowie wspólne działania mieszkańców spowodowały odzyskanie zabytku
+
15.08.19 Odnalazłem rysunek herbu z płyty nagrobnej z kościoła NMP i św. Jerzego. Nosi on nazwę Tackius
+
16.08.19 Dodałem widok od frontu na dom przy ul. Wrocławskiej 30
+
17.08.19 Zawsze z sympatią śledzę działania mieszkańców Boguszyc i władz Gminy Oleśnica związanych z odtworzeniem pomnika II Armii WP i corocznych obchodów święta Wojska Polskiego
+
18.08.19 Okazało się, że mural znajdujący się w budynku dworca autobusowego w Oleśnicy jest również autorstwa Ryszarda Gachowskiego i Ryszarda Sokoła. Większość ich prac została zniszczona w Oleśnicy. Wątpie, aby kogoś z władz miasta zainteresowało utrzymanie przynajmniej jednej z ich prac dla historii Oleśnicy
+
18.08.19 Przypominam, że każdy może zwiedzić Oleśnice korzystatając z działu Zwiedzanie Oleśnicy bez przewodnika. Jest tam informacja nadmiarowa dla zwykłych turystów. Jednak dzięki dużej ilości ilustracji - można tylko na ich podstawie poznać szybko wiedzę o zabytku
19.08.19 Udało się znaleźć jeden kolor z herbu Tackius z kościoła NMP i św. Jerzego
+
23.08.19 Jeszcze nie wspominałem miejscowości Strzelce k. Dobroszyc - czas to zmienić. O historii kościoła w Strzelcach i protestanckim naczyniu liturgicznym do wina w zbiorach Muzeum Śląskiego w Görlitz
+
26.08.19 Okazało się, że w wieży kościoła NMP i św. Jerzego istniały 3 dzwony i ufundował je książę Sylwiusz Nimrod Wirtemberg. Pozostaje dalej zagadką - kiedy je zdjęto?
+
27.08.19 Dziwna konstrukcja na wieży kościoła NMP i św. Jerzego. Może ktoś wie do czego służyła?
+
31.08.19 Nieco o obrazie z ołtarza kościoła NMP i św. Jerzego w Oleśnicy
+
01.09.19 Na Forum Historia Oleśnicy (Pawła Szczegodzińskiego) ciekawe wspomnienia członka załogi niemieckiego samolotu, atakującego z lotniska Oels - lotnisko we Lwowie
17.09.19 Przez dwa tygodnie pracowałem nad tematem, o którym będę mógł wspomnieć dopiero za kilka tygodni
17.09.19 Ciekawe ogłoszenie z książki adresowej Oels z 1928 r.
+
20.09.19 Ciekawostka historyczna - najmłodszy brat księcia Sylwiusza Nimroda zmarł w Golubiu i został pochowany w Toruniu
+
24.09.19 Srebrny dzban - pamiątka po rządach Prittwitzów w Poniatowicach k. Oleśnicy
+
27.09.19 Ciekawy dokument wysłany ze Starostwa Oleśnickiego w 1971 r.
+

Przypominam, że książkę mojego autorstwa Wirtembergowie. Książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach można nabyć tylko w księgarni oleśnickiej na ul. 3 Maja 43/46. Księgarnia prowadzi też sprzedaż wysyłkową - zamawiać można poprzez simw91@gmail.com

W Bierutowie - w drogerii Szafir przy ul. Przyjaciół Żołnierza 3A ( obok apteki ). Tylko w Bierutowie władze widzą dużą rolę książki w promocji miasta.

W Dobroszycach - w zamku dobroszyckim. Książka m.in. pokazuje najpiękniejszy okres rozwoju Dobroszyc.

28.09.19 Ciekawy "kajakowy" opis rzeki Oleśnicy . A jeszcze przed 1945 r. na niektórych odcinkach pływali "pychówkami", a w rzece można było złowić dużą rybę
+
29.09.19 Uzupełniłem zdjęciami opis kościoła Św. Trójcy
+
02.10.19 To nie jest herb Oleśnicy
+
07.10.19 Niezwykle cenię działalność księdza infułata Władysława Ozimka jako kustosza bazyliki mniejszej i kościoła Świętej Trójcy - odnowiciela, promotora zabytków i mecenasa autorów o nich piszących. Ks. W. Ozimek figuruje tutaj w dziale Zasłużonych dla Oleśnicy. Cieszy mnie, że został nagrodzony chociażby pamiątkowym medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości
+
08.10.19 Talerz oleśnickiego konwisarza odnalazł się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
+
13.10.19 Co dalej z terenem po cmentarzu żydowskim w Oleśnicy
+
17.10.19 Przypadkowo dowiedziałem się, że montują na Kolumnie Złotych Godów medalion, który mógł powstać dzięki mojemu zgłoszeniu go do wykonania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego Widać, że UM nie traktuje poważnie osoby zgłaszające propozycje do OBO.
+
23. 10.19 Polscy uczniowie zaczynają stołować się w 1947 r. w byłych niemieckich koszarach
+
24.10.19 W Sali Rycerskiej zamku oleśnickiego Maciej Mikurda rozmawia z prof. Cezarym Lipińskim o "mistyku śląskim" Abrahamie von Franckenberg (1593 - 1652) - z Bystrego. Między innymi on "zaraził" mistycyzmem lekarza nadwornego księcia Sylwiusza Nimroda - później znanego jako Angelus Silesius. Warto posłuchać przez godzinę
+
30.10.19 Kiedy pojawi się polski pomnik na pl. Zwycięstwa?
+
31.10.19 Pisałem wcześniej ( 30.07.2019 ) o odnowieniu płyty przykrywającej do ok. 1930 r. wejście do krypty Wirtembergów w kościele św. Katarzyny w Bierutowie. Napisałem uwagę, że brakuje okapu chroniącego płytę przed opadami. Piotr Michalak przysłał kolejne zdjęcie płyty z już zamontowanym okapem. Widać dbałość księdza proboszcza o zabytki
+
06.11.19 Lorke - kolejna miejscowość, reklamująca się jako źródło rzeki Oleśnicy
+
10.11.19 Były następca tronu odwiedza w 1926 r. swoje folwarki w powiecie oleśnickim
+
12.11.19 Żeliwna płyta herbowa z 1715 r. znaleziona w Brzezince
+
16.11.19 Po raz kolejny piszę o brudnym pomniku w Oleśnicy w dniu święta państwowego
+
22.11.19 Krzeczyn - odbudowa byłego dworku zarządcy majątku
+
27.11.19 Dodałem kolejną aktualizację do książki Historia Fotografii w Oleśnicy 1839-1944.
+
30.11.19 Dawny przeciwpowodziowy przepust wodny na rzece Oleśnicy w Sokołowicach
+
07.12.19 Opis fabryki mebli O. Pohla uzupełniłem o kolejne zdjęcie z 1915 r., gdy hale fabryczne zamienionono na lazaret
+
10.12.19 Zagadka nadbudowy bastei zachodniej w paśmie murów obronnych Oleśnicy
+
13.12.19 Uzupełniłem informacje o doktorze Władysławie Tobiczyku o wypis z Rocznika Lekarskiego z 1938 r. Dr W. Tobiczyk od 1945 leczył ludzi i przyjmował porody. Z jego inicjatywy w 1947 r. wyremontowano i uruchomiono szpital powiatowy. Był powszechnie szanowany. W Oleśnicy wszystko się robi, aby ci, którzy odbudowywali Oleśnicę zostali zapomniani. Dlatego nazywa się nowe ulice imieniem różnorodnych płodów rolnych.
+
15.12.19 Ważne zdjęcie bramy wjazdowej do zamku oleśnickiego
+
18.12.19 Znacząco uzupełniłem informacje z Brzezinki - genealogia, portrety i zdjęcia
+
22.12.19 Co dalej z moją książką o książętach oleśnickich z rodu Wirtembergów
+
28.12.19 Wspomnienia z dzieciństwa byłego mieszkańca Bystrego, obecnie mieszkającego w USA
+