Ryszard Bober
ur. 1943 r. magister inżynier mechanik, fotografik
zmarł 24 grudnia 2009 roku.


Fotografią zainteresowali Go sąsiedzi. Podczas nauki w Technikum Kolejowym należał do kółka fotograficznego, prowadzonego przez wrocławskiego fotografika Ryszarda Gryndę. Przez wiele lat zajmował się reportażem okazjonalnym, dokumentacją życia własnej rodziny, grupy rówieśników, kolegów, klasy oraz szkoły.
Nagradzane i wyróżniane zdjęcia publikowała Panorama Oleśnicka. Należał do grona autorów zdjęć do pierwszego albumu fotograficznego Oleśnica. Jego fotografie znalazły się również w Informatorze Powiatowym wydanym w 1999 r.

Do 1968 r. fotografował tylko na materiałach czarno - białych. Później również na filmach barwnych ORWO oraz papierach Fotocolor obrabianych we własnej ciemni. Od czasu pojawienia się na rynku filmów zachodnich korzystał wyłącznie z usług profesjonalnych laboratoriów.

Fotografować zaczął Druhem, następnie mało-obrazkową Werrą, a od 1967 r. posługiwał się tylko lustrzankami - Exaktą 500, Ricohem KR-10X, Canonem EOS 650; ostatnio Canonem EOS Elan. Wysunął propozycję utworzenia Oleśnickiego Towarzystwa Fotograficznego.

Czynnie uczestniczył w fotograficznym życiu nieistniejącej Galerii PiMBP przy pl. Zwycięstwa.

Był wielokrotnym laureatem konkursu "Zdjęcie miesiąca", który galeria prowadziła przy współpracy z firmą "Foto-Corner", Jego prace w roku 2003 były prezentowane na wystawie "Oleśniczanie fotografują" z okazji 5-lecia tego konkursu.

Ponadto Jego zdjęcia były pokazywane na wystawach:

•  "Światłem malowane". Fotografia Oleśnicy w latach 1945-2000" (2000),

•  "Dwa spojrzenia na Oleśnicę - wystawa współczesnych fotografii miejsc przedstawionych na przedwojennych pocztówkach" (2002),

•  "Budowa obecnej siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy" (2005),

•  "Oleśnica industrialna" (2005).

Od 2001 r. należał do Zespołu do spraw dokumentacji Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy, w ramach jego prac fotografował wydarzenia z życia miasta do cyklu "Fotoraport", prezentowanego w latach 2001-2005
w witrynie czytelni na pl. Zwycięstwa.

W roku 2004 Ryszard Bober został laureatem konkursu "Oleśnickie fasady" zorganizowanego przez MOKiS.


Literatura: Światłem Malowane. Danuta Obrębska-Kubik, Edward Niczypor. PiMBP. Oleśnica 2000

Ku Pamięci - Galeria fotografii
Widoki Miasta (więcej)

Wiele zdjęć Ryszarda Bobera stanowi ilustrację treści odsłon zawartych na tej stronie.: Np.: Piękny dom  Cmentarz żydowski    Schrony na ul. Leśnej i wiele innych. Szereg zdjęć czeka na dopisanie treści.

Niektóre zdjęcia stanowiły podstawę do napisania: Ozdoby architektoniczne Parku   Pomnik z Malerzowa   Czołg - cel   Mural reklamowy  Przestrzelony Puchar i wiele innych.

Pan Ryszard był zawsze gotowy do zabrania aparatu i wykonania zdjęć dla zilustrowania jakiegoś tematu, który miał być opisany na tej stronie.

Cześć Pamięci Wspaniałego Kolegi.

Do głównej strony