Marek Nienałtowski
Komisja Heraldyczna MSWiA zatwierdziła w końcu najważniejsze symbole miasta Oleśnicy
27.05.2019 r.

Burmistrz M. Kołaciński miał w swoim programie wyborczym korektę symboliki oleśnickiej. Głównie chodziło o usunięcie z herbów błędów heraldycznych, dostosowanie ich do współczesnych wymagań (komputerowe wykonanie), zmianę w fladze miasta, która mogłoby ją odróżnić od flagi Bielska-Białej.

Pracę zainicjowała Komisja Ładu Przestrzennego i Urządzeń komunalnych Rady Miasta Oleśnicy pod przewodnictwem Damiana Siedleckiego. Zostałem zaproszony przez komisję i przedstawiłem zakres prac. Całość prac nadzorował Michał SKrzypek. Po zgodzie komisji pracę nad symbolami miejskimi zlecono do wykonania artyście i heraldykowi Tadeuszowi Gajlowi, autorowi wielu herbarzy. Po wykonaniu projektów herbów i flag, poprosiłem autora o wprowadzenie drobnych poprawek do rysunków, które wykonał i przysłał ponownie.

20 kwietnia 2017 r. M. Skrzypek wysłał całość materiałów do KH. Komisja w pierwszej kolejności chyba rozpatruje prace wykonane przez członków komisji i "czepia" się rysunków wykonanych przez innych heraldyków spoza układu. Bo przysłano opinię dopiero 6 grudnia 2017 r. czyli po 7,5 miesiącach, chociaż obowiązuje ich termin trzech miesięcy (2 razy przekroczono termin wykonania opinii).

Komisja Heraldyczna zaopiniowała negatywnie całość prac. Przyczyną tego był "brak na wstędze drugiego dywizora (+) między literami IO i EVAN w herbie podstawowym." Na powyższym rysunku to widać - brak znaku + spowodował odrzucenie całej pracy, bo herb występował też na flagach i pieczęciach. Co dziwne, że w 2006 r. gdy KH rozpatrywała stary wariant herbu - był na nim ten sam zapis (IOEVAN) i wtedy nie uznano tego za błąd. Teraz chcieli dokopać konkurencji i ten "plusik" zauważyli. Ponadto przyjmuje się, że projekt herbu powinien być zbliżony do jego najstarszego przedstawienia na rysunku lub pieczęci. A to najstarsze przedstawienie herbu (początek XVI w.) miało napis IOEVAN. Czyli wszystko było zgodne z zasadami stosowanymi przy opracowaniu herbów.

Jednak dla dobra sprawy nie protestowaliśmy, bo T. Gajl mógł dodać wszędzie znak "+" w godzinę. Natomiast komisja mogła napisać, że po usunięciu tego drobnego mankamentu - komisja daje opinię pozytywną, co zaoszczędziłoby nam ponad rok czasu i już dawno symbole miasta byłyby przyjęte.

Jednocześnie Komisja Heraldyczna podtrzymała swoje stanowisko z 2006 r. co do herbu wielkiego (z hełmem, koroną klejnotem i labrami). Wtedy UMO wysłał do KH broszurkę autorstwa Stanisława Kokota, zawierającą artykuł prof. M. Haisiga, w którym autor artykułu odniósł się krytycznie do tego herbu, sądząc że został przyjęty tylko przez miasto w XVII w. A to w świetle nowych badań nie jest prawdą. Napisano o tym w dokumencie przedstawionym Komisji Heraldycznej w części "Uzasadnienie historyczne herbu Oleśnicy". To Podiebradowie nadawali herby swoim miastom. Zachowało się tylko jedno potwierdzenie - dokument nadania herbu Złotemy Stokowi. Wszystko świadczy o tym, że herb wielki nadał miastu książę Karol II z Podiebradów. Niestety podejrzewam, że KH nawet tego nie przeczytała. Chyba nie mieli czasu, woleli przepisać swoją starą opinię z 2006 r.

Po tym T. Gajl dodał dywizory i całość dokumentacji wysłano ponownie do KH. Znając negatywna ocenę herbu wielkiego - nazwaliśmy go "znakiem" (nie herbem). Komisja przysłała swoją pozytywną opinię o herbie podstawowym, flagach i pieczęci. Nie wydała opinii o "znaku", co daje szersze pole do jego używania, bez nazwy "herb wielki Oleśnicy". Jak poprzednio opinia przyszła po 8 miesiącach - 23 marca 2019 r. ale tym razem MSWiA przeprosiło.

Niżej przedstawiono symbole przyjęte przez Komisję Heraldyczną i przedstawione Wojewodzie Dolnośląskiemu.


Herb Oleśnicy (podstawowy).
Wykonany w programie komputerowym, co umożliwia jego łatwe odtwarzanie na różnych
urządzeniach sterowanych numerycznie w różnych formach np. rzeźby w metalu,
drewnie, nadruki na płótnie, wycinanie na ploterach itp.


Herb, którego nie można nazwać Wielkim, Uroczystym. Można go nazwać herbem historycznym lub znakiem Oleśnicy.
Jego usunięcie z symoliki miejskiej byłoby równoznaczne z usunięciem pięciu herbów z murów miasta i pięciu wieków tradycji jego używania (od 1593 r.)
Herb ten może być używany do celów promocyjnych (np. na flagę promocyjną miasta do rozdawania), na różnych drukach promocyjnych,
w sali obrad Rady Miasta, wydawanych medalach itp. bez nazywania go herbem wielkim, a tylko herbem historycznym.
Można też wystąpić do Komisji Heraldycznej o zmianę błędnej decyzji!!!


Flaga z herbem. Pionowe rozmieszczenie pasów pozwala odróżnić ją od flagi Bielska-Białej,
a dodatkowo herb odróżni ją od wszystkich innych flag, które mogą się pojawić. Na takiej fladze herb jest najbardziej widoczny.
Ta flaga powinna być podnoszona na maszcie flagowym na Ratuszu. Można ją nazwać ewentualnie - urzędową


Flaga miejska. Może być pominięta, jeśli RM uzna, że wystarczy miastu jedna flaga - ta wyżej pokazana

Flagi pionowe (banery). Były używane głównie na pl. Zwycięstwa.
One mogą być też używane jako flagi gabinetowe. Można przyjąć tylko jedną - tę z herbem

Projekty pieczęci, z których można wykonać pieczęcie o dowolnej średnicy

Tekst i zdjęcia opracowano na podstawie poprzedniej opinii KH. Decyzję aktualną z 26 marca 2019 r. otrzymałem do przeczytania od radnego Wiesława Piechówki, który ją dostał z UMO.

Mam wrażenie, że nowy herb i flaga będą przyjmowane z oporami lub wcale nie zostaną przyjęte przez Radę Miasta, chociaż wcześniej niektórzy radni z ugrupowania burmistrza J. Bronsia, popierali te zmiany, a jeden nawet przyjął herb duży (z mojej strony) jako logo swojego stowarzyszenia. Pomimo tego, obecnie podczas ewentualnego głosowania będą przeciw, bo burmistrz Bronś im kazał.

Co pisałem o korekcie symboli miejskich http://www.olesnica.org/Nowe_symbole_miasta.htm


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI