Edward Niczypor
1931 - 2019, nauczyciel, fotograf, instruktor fotografii

W roku 1949 za namową kolegów zaczął fotografować pożyczonym skrzynkowym Boksem 6x6. Ponieważ wówczas nie było żadnych kół fotograficznych do wszystkiego dochodził sam kosztowną metodą prób i błędów. Jego nauczycielami byli znakomici autorzy podręczników fotografowania: T. Cyprian, J. Płażewski, R. Burzyński i inni. Po ukazaniu się miesięcznika FOTO stat się jego stałym czytelnikiem.

W roku 1956 zaczął pracować jako instruktor w oleśnickim Młodzieżowym Domu Kultury. W roku 1978 zdobył kwalifikacje instruktora I stopnia. Przepracował na tym stanowisku 33 lata. W gronie jego wychowanków jest dwóch zawodowych filmowców, siedmiu instruktorów fotografii i kilku uczestników retrospektywnej wystawy "Światłem malowane": A. i E. Adamczakowie, A. Baliński, S. Brytan, W. Demidowicz, K. Dziedzic, I. Kaźmierczak, B. Kuczmański, T. Lewicki, Z. Rybak, K. Sulińska oraz M. Żytkiewicz.

Absorbująca praca w szkole, zajęcia w MDK, działalność społeczna i liczna rodzina nie pozwalały mu na częste uczestnictwo w konkursach i wystawach. Czasami jednak z dużym powodzeniem brał udział w konkursach, na których uzyskał kilkanaście dyplomów i kilka nagród rzeczowych.

Edward Niczypor preferował fotografię reportażową i prasową. Przez 12 lat współpracował z wrocławską Gazetą Robotniczą, kilkanaście razy jego zdjęcia publikowało też Słowo Polskie. Spotykało się je również w Drużynie, Radarze, FOTO, Verbum. Przez kilka lat regularnie współpracował z lokalną Panoramą Oleśnicką.

Fotograficznymi guru byli dla niego Francuzi: Eugene Atget i Henri Cartier-Bresson.

Od 1975 roku ciągle współpracował z oleśnickim Działem Dokumentów Życia Społecznego przy PiMBP, dla którego wykonał kilka tysięcy zdjęć. Część z nich była kilkakrotnie prezentowana w Galerii Miejskiej oraz w witrynach Biblioteki przy placu Zwycięstwa. Za działalność społeczną otrzymał między innymi odznakę "Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego" oraz medal pamiątkowy "800 lat Oleśnicy", który jest dla niego szczególnym powodem do dumy. W 2001 roku otrzymał Nagrodę Oleśnicy m.in. za współpracę z Działem Dokumentów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.

W roku 1999 podczas obchodów 160 - lecia fotografii był wraz z Danutą Obrębską - Kubik współorganizatorem dużej wystawy "Carte de visite" w oleśnickiej Galerii Miejskiej. W związku z tą rocznicą, opublikował również trzynaście felietonów z historii fotografii na łamach Panoramy Oleśnickiej. Wspólnie z Danutą Obrębską - Kubik opracował publikację "Światłem malowane. Fotografia w Oleśnicy w latach 1945-2000." Był redaktorem suplementu do "Swiatłem malowane" wydanego w 2006 r. (współredakcja i opracowanie graficzne Danuta Obrębska-Kubik).

Zaczął fotografować wspomnianym Boxem, następnie była miechowa kliszówka na szklane płyty 9x12, Ercona na filmy 6x9, dwuobiektywowa lustrzanka Start B, ciągle psujący się Start II, świetna jak na wczesne lata sześćdziesiąte Praktica IV, służbowa Praktica Fx3, prywatna Praktica MTL3 z kompletem obiektywów wymiennych i nielubiany Nicon 40I S. Najwięcej radości sprawiału mu fotografowanie leciwą Praktica MTL 3. Od 2004 roku fotografował cyfrowym Olympusem C50 60.

Prace czarno - białe wykonywał bądź w ciemni MDK, bądź w domowej pracowni. Obróbkę zdjęć barwnych zlecał laboratoriom usługowym. Jest zwolennikiem zasady: prosty, niezawodny sprzęt i twórcze myślenie.

Internetowa galeria zdjęć (powstawała z pożyczonych zdjęć i przekazanych skanów przez Edwarda Niczypora).

Rozbudowa i odbudowa miasta

Za czym kolejka ta stoi

Protesty, strajki, Solidarność, Stan wojenny

Kilka odnalezionych zdjęć pokazujących wystawy fotograficzne autora i Jego pracę jako instruktora w oleśnickim Młodzieżowym Domu Kultury.

Zdjęcia z Europejskiego Zlotu Lotniczego Oleśnica`92 (zdjęcia na forum lotnictwa wstawił Paweł Szczegodziński).


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI