Plan rozbudowy Oleśnicy sprzed 1939 r.

Na poniższej ilustracji pokazano plan rozbudowy Oleśnicy, który prawdopodobnie pochodził z lat 1933-1939 r. Nie doszedł do skutku, chociaż jakieś niewielkie elementy z niego pozostały. Ze względu na małe wymiary rysunku, nie udało się zrozumieć wszystkich zamierzeń planu. Jednak nawet to, co widać, zasługuje na krótki opis.


Plan z Oelser Heimatblatt nr 164 z marca 1966 r. Czasopismo w DDŻS PiMBP w Oleśnicy

Planowano zachować kościoły i ważniejsze pomniki, a nawet dodać dwa nowe. Zachowano mury obronne, usunięto wszystkie budynki i zabudowania gospodarcze, dostawione do murów od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Niezrozumiały jest inny przebieg murów w okolicach ul. 3 Maja. W północnej części miasta, od strony wewnętrznej murów poprowadzono trakty spacerowe. Zachowano ulicę Rzemieślniczą, planowano stworzyć dzisiejszą ul. J. Sinapiusa. W dwóch miejscach (4 i 6) przebito mury miejskie i poprowadzono ulice. Jedna dalej istnieje (6), w drugiej (4) zachował się zarezerwowany teren na jej wykonanie. W jednym miejscu przebito tylko furtę w murze (5).

Pokazano ograniczony ruch samochodowy w mieście (nie byłoby przejazdu przez Bramę Wrocławską) i nieograniczony w rynku. Ulice zasadniczo w tym rejonie nie zostałyby poszerzone. Zachodnia część miasta zapewne zostałaby cała zburzona, za wyjątkiem kościołów i ponownie odbudowana. Ilość terenów zielonych (placów) uległaby zwiększeniu. Ulice miały być poszerzone – szczególnie ulica Łużycka (kościół Zielonoświątkowy sięgałby aż do jezdni). W tej części miasta zapewne nie przywidywano ruchu kołowego. Z planu zniknęła synagoga przy ul. Łużyckiej, co mogło też wskazywać, że plan powstał po 1938 r. Ul. Pocztowa łączyłaby się z ul. Cieszyńskiego i B. Prusa (juź przebito mur miejski przy tej ulicy). Powstałaby nowa ulica (7) wychodząca od ul. Pocztowej. W rynku zamierzano zmienić zabudowę śródrynkową. Słaba odbitka planu nie pozwala na ocenę rozbudowy wschodniego przedmieścia, chociaż zauważalny jest wzrost ilości ulic.

Na rysunku cyframi pokazałem:

1.  Odmianę ronda na drodze Wrocław – Syców. Znajduje się ono na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Matejki. Z niego miała biec ulica do Boguszyc.

2. Duże rondo na skrzyżowaniu ul. M. Skłodowskiej-Curie, Klonowej i Wojska Polskiego. Widocznie istniejące tam budynki byłyby rozebrane. Z tego ronda jedna odnoga wiodłaby na ul. Klonową, druga na ul. Brzozową.

3. Małe rondo na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i M. Skłodowskiej-Curie.

Ten plan i inne pokazane w Oelser Heimatblatt, zapewne gdzieś istnieją. Stanowią źródło wiedzy o historii naszego miasta i być może, mogą być pomocne przy planowaniu rozbudowy Oleśnicy.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI