Kiedy zlikwidowano zbiorniki wodne i pompy w Rynku oleśnickim?
25.05.2015 r.

Po doprowadzeniu ok. 1600 r. wody z rzeki Oleśnicy na poziom miasta skierowano ją m.in. do domów uprzywilejowanych w Rynku (np. producentów piwa). Pozostali, którzy jej potrzebowali do użytku codziennego - mogli pobierać wodę z początkowo drewnianych, a potem zapewne murowanych zbiorników, zwanych wówczas cysternami. Każdy mógł nabrać wody ze zbiornika lub z tryskaczy. Werner F. B. na swoich rysunkach Oleśnicy (z ok. 1750-1774 r.) nie pokazał zbiorników (jak również studni) w Rynku. Dlatego nie wiadomo gdzie stały i jaki miały kształt. W miastach bogatych były one projektowane przez architektów i artystycznie dekorowane, a woda tryskała do konwi z ust smoków, ryb itp. W niektórych miastach zachowały się one jako zabytkowe fontanny. Jedyny ślad ich istnienia w Oleśnicy zapewne pokazuje A. Groeger na poniższej ilustracji pochodzącej z ok. roku 1860.


Strzałką pokazano przypuszczalnie zbiornik na wodę. Źródło

Zbiorniki te służyły również jako przeciwpożarowe. Wymagano, aby do nastania przymrozków były zawsze pełne. Przy nich miały zawsze stać gotowe do użycia różne pojemniki na wodę, które w razie pożaru, byłyby wykorzystywane przez mieszczan do dostarczania wody do palących się budynków.

Z czasem, gdy pojawiły się wydajniejsze pompy, zbiorniki wykopywano w ziemi i do nich może doprowadzono wodę z drewnianych rur prowadzących z urządzenia wodnego (Wasserkunst) powstałego ok. 1600 r. Zbiornik z góry zakrywano płytą kamienną, a na nich umieszczano pompę.

W latach 1883-1884 wywiercono w Rynku dwie studnie o głębokości ok. 104 m. Nic o nich nie wiadomo (w archiwum Kieleckim znajdują się rysunki otwiertów w rynku oleśnickim, tylko której Oleśnicy?). Nie wiadomo czy informacja o samych pompach pojawiła się wraz z widokówkami, na których je pokazywano, chociaż nie były one obiektem zdjęć.

Niżej pokazano pompę i hydrant przeciwpożarowy - znajdujące się w Rynku oleśnickim ok. 1900 r. (i oławskim dla porównania). Nie wiadomo skąd były one zasilane, czy bezpośrednio z tych studni?


Pompa i hydrant w Rynku oleśnickim. Widokówkę wysłano w 1902 r., a zdjęcie wykonano wcześniej. Ebay.de


Pompy w Rynku oławskim Źródło: https://gazeta-olawa.pl/stare-pocztowki/1604-jelcz-laskowice/attachment/p-082/

Powyżej pokazano tę sytuację w Rynku oleśnickim i oławskim. Przy czym w Oławie widać całą konstrukcję pomp. Natomiast na widokówce oleśnickiej nie widać ich podstawy.


Źródło: https://polska-org.pl/679556,foto.html?idEntity=592423

Na rozwiązanie oleśnickie naprowadził mnie Remigiusz Szczuraszek, znajdując na stronie polska-org.pl powyższą widokówkę. Strzałką pokazał podstawę pompy i hydrantu. One zostały wkrótce usunięte, chyba po wybudowaniu wieży ciśnień i pociągnięciu rur do Rynku, czyli ok. 1899-1901 r.

Pokazane wyżej pompy zostały niedługo usunięte. Może na zdjęciu poniżej są ich pozostałości?

Podstawa jakiejś studni (pompy) odkryta w rynku 2001 r.
Fot. K. Dziedzic

Zapewne było to wynikiem doprowadzenia sieci wodociągowej do Rynku, widocznej na planie miasta z 1899 r. Nie wiadomo czy to planowany rurociąg, czy już istniejący.

Na fragmencie planu miasta z 1899 r. pokazano przebieg sieci wodociągowej w rynku oraz włazów eksploatacyjnych (małe szare kółka). Większe czarne kółko, to dodane przez autora strony, przybliżone miejsce rozmieszczenia powyższych "pomp"

Remigiusz Szczuraszek również znalazł inne pompy. Prawdopodobnie do tej sieci wodociągowej podłączono 4-6 pomp. Dwie z nich znajdowały się w zachodniej części Rynku, dwie we wschodniej - tamte są słabo widoczne, gdyż ta część rynku była rzadziej fotografowana.


Pompa oznaczona strzałką


Kolejna pompa oznaczona strzałką


Widokówka z ok. 1935 r. W dalszym ciągu widać pompę, a może już hydrant? Źródło Allegro.pl

Nie wiadomo kiedy te pompy usunięto, czy dotrwały do czasów powojennych?

Dodano 17.05.2020 r.


Remigiusz Szczuraszek wypatrzył na widokówce nieznany wcześniej, w zachodniej części rynku, postument w kształcie może kwadratu (obrysował go kolorem czerwonym), na którym stoi hydrant (strzałka czerwona). Czarną strzałką oznaczył miejsce może pompy. Kolorem niebieskim - chodnik przy domu Rynek 20. Żóltym - pokazano jakieś urządzenie, w miejscu którego kończył się postument. W Rynku wywiercono dwie studnie. Czyżby to było miejsce drugiej studni? Jest o cenna sugestia R. Szczuraszka. Ten postument jak i ten o kształcie okręgu usunięto zapewne w jednym czasie


Hydrant pod hotelem Książę Blücher. To już chyba czasy 1910-1914.
Widokówka ze zbioru Adama Fedorowicza

Niżej ciekawostka.


W pobliżu miejsca, gdzie była studnia pod pompę i hydrant powstała zapadlina w bruku?
Trudno datować widokówkę - może 1905-1914. Fragment widokówki ze zbiorów Adama Fedorowicza


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI