Nowości z 2013 r.

Data
Treść
Nowe
Dodane
01.01.13 Nowe mapy pozwoliły ostatecznie rozpoznać miejsce rozmieszczenia szkoły katolickiej, chociaż nie wiadomo jak budynek był rozbudowywany o nowe klasy.
+
 
03.01.13 Na fotoblogu Wiesława Mazurkiewicza coś o herbach i reklamie. Może jak więcej osób będzie o tym pisać i mówić - dojdzie do normalności?
+
 
05.01.13 Nieznany pozłacany kufel księcia Henryka Wacława Podiebrada z 1620 r.
+
 
06.01.13 Dr Piotr Oszczanowski wprowadził do historii Oleśnicy kolejnego rzemieślnika - konwisarza, który wykonał sarkofag dla księcia oleśnickiego Henryka Wacława.  
+
10.01.13 Mariusz Czarnasiak, znany z promocji Oleśnicy przy pomocy m.in. widokówek - wystawia na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kolekcję widokówek oprawionych w ramę rozmiaru 55x45 cm w kolorze patynowane złoto    
13.01.13 Piotr Pawłowski, zastępca burmistrza Oleśnicy, poszukuje nazwisk żołnierzy pochowanych pod "Białym Orłem" na oleśnickim cmentarzu komunalnym
+
 
16.01.13 Ciekawe spostrzeżenia z Oleśnicy z czerwca 1945 r. Krytycznie o szabrownikach
+
 
25.01.13 Kolejna rocznica zajęcia Oleśnicy i przyłączenia do Polski jest przemilczana. Przypomina to czasy "komuny", w której jedne daty wspominano, inne skazywano na zapomnienie. Daty lokacji Oleśnicy (1255) i przyłączenia miasta do Polski (1945) są dwiema najwżniejszymi w jej historii. Na temat zdobywania miasta królowała propaganda, z której wynikało, że czerwonoarmiści zajęli je z marszu (bez walki), a potem spalili. Jak było?    
26.01.13 Mój kolejny list do oleśnickich Radnych w sprawie Parku Karola
+
 
30.01.13 Sprawozdanie z części wczorajszych obrad Rady Miasta, dotyczącej nadania nazw parkom
+
 
31.01.13 Okazało się, że na sesji Rady Miasta poświęconej nadaniu nazw parkom - przekazano błędną informację radnemu A. Rozmusowi o dwóch stawach w dawnym Parku Miejskim. Jest tylko jeden. O tym piszę od wielu lat i co także można przeczytać w dokumentach znajdujących się w Starostwie. Czy wobec tego będzie powtórzone głosowanie, gdyż nazwa Park Nad Stawami jest kłamliwa? Czy rzeczywiście stara nazwa Park Miejski była komunistyczna i skasowano ją w 1989 roku? Co będzie jeśli się okaże, że nazwa Park Miejski dalej formalnie istnieje? Hańbą jest, że w Oleśnicy nie można nadać nazwy ulicy, parku lub placu imieniem poszczególnych książąt, po których pozostały wspaniałe zabytki o skali krajowej, a nawet europejskiej. Czemu radnym Ci książęta przeszkadzają?    
07.02.13 Zagadka herbu z nagrobka tumbowego Jana Podiebrada i Krystyny Szydłowieckiej
+
 
08.02.13 Uzupełniłem informację o lwach z wieży zamku oleśnickiego  
+
10.02.13 Dodałem kolejną widokówkę do tekstu obrazującego zimowe rozrywki młodzieży w okresie mroźnej zimy
+
12.02.13 Marek Włodarczyk z Oławy przekazał mi ok. 8 GB materiałów archiwalnych (m.in. z USA i Niemiec), dotyczących walk na Dolnym Śląsku, stratach wojsk i cmentarzach. Z tych materiałów kolejny raz wynika, że Oleśnica była ważnym punktem oporu. Na mapach niemieckich pojawiają się stacjonujące w Oleśnicy 23 stycznia 1945 r. lub jej okolicach, wielobatalionowe jednostki wojsk niemieckich, o których nikt nie wspominał. W Oleśnicy po wojnie istniały 3 (4?) cmentarze Armii Czerwonej. W 1952 r. ponad tysiąc zabitych czerwonoarmistów ekshumowano do Oławy. Już wiemy o miejscach pochówków i ekshumacji internowanych żołnierzy włoskich (nawet znane są ich nazwiska). Wiemy o oleśnickim niemieckim cmentarzu wojskowym założonym w 1914 r. i czynnym do 1945 r., także znamy nazwiska tam pochowanych. Materiały te, w miarę ich opracowywania, będą tutaj publikowane.    
15.02.03 Dr Piotr Oszczanowski przysłał podglądówkę dużego miedziorytu wykonanego przez oleśnickiego miedziorytnika Christiana Wincklera z przedstawieniem skutków pożaru Oleśnicy w 1730 roku. Widać na nim tragedię miasta i jego mieszkańców. Prawie wszytkie domostwa, oprócz kościołów i zamku, zostały spalone do poziomu ziemi. Zamiast nich sterczą kikuty murowanych kominów. Po ustalaniu kwestii praw autorskich i praw do publikacji, będzie można zobaczyć ten miedzioryt w powiększeniu. Wczoraj pojawiła się też w prasie informacja, że dr Piotr Oszczanowski będzie od 2014 r. dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pan Piotr zna Oleśnicę, ceni jej zabytki klasy europejskiej i zapewne ta ministerialna decyzja może też przyczynić się do rozwoju muzealnictwa w Oleśnicy. Oby tak się stało.
   
16.02.13 Mała kawiarnia Gustawa Schütza miała ciekawą reklamę  
+
18.02.13 Całkowicie od nowa opracowałem odsłonę dotyczącą budowy bastionów przy zamku oleśnickim  
+
19.02.13 Od kilku miesięcy przygotowywałem się do uczczenia 20. rocznicy śmierci Stanisława Kokota i niestety pomyliłem daty. Dopiero dzisiaj okazało się, że spóźniłem się o kilka miesięcy. O Stanisławie Kokocie (którego osobiście nie miałem przyjemności poznać) piszę w odsłonie poświęconej osobom zasłużonym dla Oleśnicy. Dodałem tam pismo, które w 2007 r. wspólnie z Ryszardem Boberem i Edwardem Niczyporem napisaliśmy i wręczyliśmy przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy. Sądziliśmy, że jeśli nadaje się w Oleśnicy nazwy ulic mało znanym sportowcom, niczym nie związanym z naszym miastem - to bez problemu, po poparciu TPO - pojawi się nazwa ulicy byłego przewodniczącego TPO, człowieka dzięki któremu m.in. istnieje cała Kolumna Zwycięstwa. Niestety, na pismo nie dostaliśmy odpowiedzi. Jest też oczywiste, że opinia TPO w Oleśnicy nie ma żadnego znaczenia. Wiadomo również, że tylko jeden oleśniczanin może mieć zasługi dla miasta. Inni mają być w cieniu i zapomniani. Tekst pisma. Przypomnienie klepsydry o tym, jaki to był wspaniały człowiek i jak prędko zapomniano o Nim.    
23.02.13 książka telefoniczna Oels z 1943 r.
+
 
04.03.13 Historyk z Niemiec poszukuje informacji o oddziale Banku Rzeszy w Oleśnicy
+
 
07.03.13 W dniu 15.03.2013 r. mija 200 lecie zdarzeń związanych z Oleśnicą - spotkanie cara Aleksandra I z królem Prus Fryderykiem Wilhelmem III. Dwa dni później Prusy przystąpiły do wojny z Napoleonem, co zmieniło losy Europy. Spotkaniu temu poświęcono w 1840 r. pomnik, który umieszczono w Spalicach (obecnie teren lotniska). Zdarzeniem związanym z tym spotkaniem była śmierć carskiego żołnierza w Spalicach. Przywróciłem mogiłę historii, a Gmina Oleśnica doprowadziła do jej odnowienia i uporządkowania. Co roku odbywa się przy niej msza ekumeniczna, jest odwiedzana przez wycieczki, dzieci z okolicznych szkół poznają historię okresu napoleońskiego.    
12.03.13 Cmentarz Włoski w Oleśnicy - krótka historia jego istnienia
+
 
13.03.13
X lat istnienia tej strony internetowej
Już 10 lat czytelnicy mogą zwiedzać Oleśnicę przez 24 godz. na dobę
   
15.03.13 Prawie całkowicie zmieniłem odsłonę dotycząca herbów na kroksztynach starej i nowej loży oraz północnej empory Bazyliki Mniejszej  
+
17.03.13 Już wiadomo jaka instytucja mieściła się w XIX w. w obecnych salach banku, mieszczącego się na parterze budynku Ratusza  
+
22.03.13 Pamiątki po Podiebradach w Kłodzku
+
 
23.03.13 Sprostowanie. W dniu wczorajszym ukazała się w Gazecie Wrocławskiej większa notatka poświęcona m.in. tej stronie internetowej. Oparto się na tekście "Od autora". Ja w nim użyłem sformułowania "... opisałem kryptę...". Z tekstu gazetowego wynika, że "rozpoznałem kryptę". Kryptę rozpoznawało przynajmniej 5 osób, w szczególności dr P. Oszczanowski, który miał w tym podstawową zasługę. Także udział brali W. Piechówka i T. Junik.    
27.03.13 Logo zamku oleśnickiego. Flaga zamku?
+
 
02.04.13 Sektor wojskowy z lat 1914-1941 na cmentarzu miejskim w Oleśnicy
+
 
11.04.13 Kolejny raz wracam do dzwonu z kaplicy cmentarnej  
+
12.04.13 Dodałem plan miasta z 1882 r.
+
 
15.04.13 Czytelnik strony powiadomił mnie, że na facebooku znajduje się witryna Oleśnica w Obiektywie, na którą skopiowano znaczną część widokówek i zdjęć, które przekazali mi ich właściciele do umieszczenia na mojej stronie. Pomimo braku czasu siedzę i wpisuje swoje uwagi. To kolejny duży atak kopistów na moją stronę. Także widzę tam wiele ilustracji z innych stron internetowych, nawet z witryny UM Oleśnicy sprzed kilku lat.    
17.04.13 Dodałem dokładne (1:25 000) topograficzne mapy Messtischblatt z lat 1912- 1938 terenów wokół Oleśnicy (m.in. okolic Twardogóry, Bierutowa itd.), łącznie 9 szczegółowych map. Pomógł mi w tym bezinteresownie Roman Szołdra - informatyk z Namysłowa
+
 
19.04.13 Dodałem mapy powiatu oleśnickiego zapewne sprzed 1930 r - fizyczną i drugą, składającą się ww map. Również dzięki pomocy Romana Szołdry
+
 
20.04.13 Kolejne rozpoznane epitafium z Bazyliki Mniejszej
+
 
22.04.13 Dodano dwa medale z XIX wieku - srebrny i miedziany - związane z Oleśnickim Towarzystwem Ekonomiczno - Patriotycznym  
+
25.04.13
godz.
23.00
Redakcja Gazety Wrocławskiej zapewne zna moją stronę o historii Oleśnicy i dlatego wystawiła mnie do konkursu na Społecznika Roku. Napisano coś o mnie (z "Od autora") i przez kilka dni pojawiało się codziennie moje nazwisko z informacją, że prowadzę stronę o historii Oleśnicy. Była to bezpłatna reklama miasta i jego historii. Nie reklamowałem internautom głosowania na mnie, gdyż było ono płatne. Dlatego jestem gdzieś na szarym końcu w wynikach konkursu. Dziękuję kilku - kilkunastu osobom (w tym czterem z forum Oleśnica Foto Wiesław), które zechciały zapłacić i zagłosować na mnie. Dzisiaj o godzinie 24.00 głosowanie zostanie zakończone, a uzyskane pieniądze zostaną dobrze spożytkowane.    
28.04.13 Spalony kolejny opuszczony zabytkowy budynek
+
 
30.04.13 Mija już rok od czasu gdy wraz z członkami i sympatykami Stowarzyszenia dla Oleśnicy brałem udział w wytypowaniu drzew, mogących stanowić pomniki przyrody. Wspólnie nadaliśmy im imiona i Stowarzyszenie opracowało wnioski, uzasadniające potrzebę objęcia drzew ochroną i uznania je za pomniki przyrody. 13 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie przesłało Przewodniczącemu Rady Miasta list intencyjny i prośbę o przygotowanie projektu uchwały na jego podstawie. 22 czerwca odbyła się konferencja na ten temat. O tego czasu trwa działanie Przewodniczącego Rady Miasta mające na celu przedłużanie decyzji w tej sprawie i deprecjonowanie inicjatywy. Jak znam układy oleśnickie - nastąpią działania zmierzające do wykazanie szkodliwości uznawania drzew za pomniki przyrody. Zapewne nie będzie nawet zgody na nazwanie drzew imionami książąt oleśnickich, chociaż w tym roku mija 700 lat od powstania księstwa oleśnickiego.    
03.05.13 Przypomnę jak odbywały się dni flagi od 2004 r. W 2010 r. w związku z 700-leciem herbu Oleśnicy, po interpelacji radnego Wiesława Piechówki, władze miasta zobowiązały się, że Dzień Flagi będzie również dniem herbu Oleśnicy. Dzień Herbu odbył się tylko raz. Nawet MOKiS wydał z tej okazji pocztówkę. Po tym herb miasta zniknął ze strony UMO. Oleśnica jest jednym z nielicznych miast Polski, które nie pokazuje głównego symbolu miasta na stronie UM. Może i dobrze, bo tylu błędów heraldycznych i rysunkowych nie ma żaden herb w Polsce. Żadna siła nie jest w stanie zmienić błędnej uchwły "herbowej" Rady Miasta z 2006 r.    
04.05.13 Agenda oleśnicka przetłumaczona przez J. Bocka jest dostępna w Internecie
+
 
09.05.13 Bez żadnego wspomnienia przebiega 700-rocznica powstania księstwa oleśnickiego. Oleśnica stała się miastem książęcym, za tym powstał zamek książęcy. Dzięki książętom mamy czym się szczycić, bo większość zabytków powtała dzięki nim lub była związana z ich działaniami. I żaden z książąt nie ma swojej ulicy, placu czy nawet parku. Nawet jeśli ten park założył. Czym to tłumaczyć?    
13.05.13 Praca nad książką o książętach podiebradzkich i ich wielkim wpływie na rozwój naszego miasta - zmierza ku końcowi. Teraz trwają prace redakcyjne. Niedługo będę mógł więcej czasu poświęcić uzupełnianiu tej strony internetowej.    
13.05.13 Niszczeje najcenniejszy zabytek rzeźbiarski gminy Międzybórz
+
 
14.05.13 W 1949 r. w Oleśnicy istniał plac Marszałka Stalina. Taką nazwę nosił Rynek. Wtedy jeszcze z niego wychodziło 11 ulic (obecnie 10). Na rogu ul. Prezydenta Bieruta i Rynku znajdował się Zarząd Miasta (dzisiejszy UM). To można zobaczyć na wycinku niewyraźnej mapy z 1949 r. którą Marek Włodarczyk z Oławy odnalazł w archiwum. Na niej jest także zapomniany plac Piastów i Park Miejski.
+
 
20.05.13 Gustaw Tondorf fotografuje ozdrowieńców z lazaretów (1914-1918)
+
 
28.05.13 Ukazał się kolejny album Krzysztofa Dziedzica z widokówkami z kolekcji autora. Tym razem dotyczy głównie wsi i miast powiatu oleśnickiego, zawiera też uzupełnienia dotyczące Oleśnicy. Album można kupić w w PiMBP na ul. Reja w cenie 50 zł. Więcej
*
 
29.0513. Podjęto działania mające na celu uratowanie rzeźby z ewangelickiego cmentarza w Międzyborzu  
+
30.05.13 Dzięki moim poszukiwaniom okazało się, że 131 rocznicę urodzin prof. Antoniego Cieszyńskiego powinniśmy obchodzić 30 maja. Z okazji rocznicy - UM Oleśnicy wraz z Muzeum Stomatologii pokazali niewielką część wystawy pt: "Urok starego gabinetu dentystycznego" której zbiory (ponad 1000 eksponatów) są własnością lekarza stomatologa Piotra Kuźnika z Częstochowy.  
+
31.05.13 Czy kolejna osłona przeciwpodmuchowa z okresu II wojny światowej
+
 
03.06.13 Polski student z USA przysłał mi informację, że książeczka o zamku oleśnickim jest w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Yale (?)    
04.06.13 Uzupełniłem zbiory o pojedyncze medale i monety oraz dodałem informację o fotografiku M. Herdenie i M. Bergelu  
+
05.06.13 Nieco o historii pomnika z Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej  
+
06.06.13 W oparciu o informacje od Klausa Liwowsky, historyka z Niemiec, uzupełniłem informacje o płycie nagrobnej syna Georga von Abschatz  
+
09.06.13 O domu stojącym niegdyś "okrakiem" nad kanałem Małej młynówki
+
 
20.06.13 Krótki tekst o antypromocyjnym balkonie
+
 
21.06.13 Dodałem zdjęcie nauczycieli szkoły katolickiej z ok. 1935 r. oraz dwa widoki na budynek, w którym przed 1899 r. mieściła się ta szkoła. W tej szkole uczyło się wiele uczniów polskiego pochodzenia.  
+
22.06.13 Dlaczego nie pokazano nowej postaci statuetki Nagrody Miasta Oleśnicy?  
+
23.06.13 W ratowanie rzeźby z Międzyborza zaangażowała się Pani Barbara Nowak-Obelinda - od stycznia Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
+
25.06.13 Czy "Ogród doświadczeń" budowany w fosie miejskiej zasłoni zabytkowe foryfikacjie miejskie, czy przybliży je młodzieży?
+
 
29.06.13 Zatynkowana inskrypcja fundacyjna z przedbramia, próba jej zrozumienia i tłumaczenia
+
 
03.07.13 Uzupełniłem tekst o wojsku w Bierutowie. Nowe informacje przysłał Grzegorz Bardo z Bierutowa  
+
09.07.13 Dodałem prawie nieznane zdjęcie pokazujące tzw. Dom Patrycjuszy przed jego rozebraniem w 1965 r.  
+
12.07.13 Znaleziska z Oleśnicy i okolic, będące w posiadaniu Bartosza Siednienko
+
 
14.07.13 Zapomniany pałac Wirtembergów w Brzozowcu (Wilheminenort). Czy jeszcze istnieją jego fragmenty, Gdzie był rozmieszczony?
+
 
17.07.13 Okazuje się, że oprócz wymienionych wcześniej lotnisk zajmowanych przez radzieckie lotnictwo w miesiącach luty - maj 1945 r. istniały na terenie powiatu oleśnickiego przynajmniej 4 tzw. pasy startowe bez żadnych zabudowań. Były nimi: Zawidowice (pas 1200x100); Solniki Małe (1100x300), na których bazowały jednostki 1. Gwardyjskiego Korpusu Szturmowego. W okolicach Ligoty Wielkiej (północny-zachód) znajdował się pas startowy o wymiarach 1450 x 900 m. Także na wschód od miejscowości Damnik istniał pas startowy. Informacje te pochodzą z map rosyjskich i meldunków niemieckich. Dostarczył je znawca tego tematu Adam Krzyształowicz z Opola (wcześniej napisał [1], [2], [3]).
+
 
18.07.13 Internauta Luk.... przysłał zdjęcia innych widoków kufla wykonanego z okazji 800-lecia Oleśnicy  
+
19.07.13 W bibliotece cyfrowej UWr znajduje się mapa melioracyjna z 1873 r. terenów na zachód od ul. 3 Maja oraz plan Oleśnicy z 1899 r. z uzupełnieniami do 1913 r.    
19.07.13 Uzupełniłem tekst dotyczący rzeźby z Międzyborza o informację o Samuelu Gottliebie Adamy - ojcu pochowanej dziewczyny - radcy księstwa brunszwicko-oleśnickiego.  
+
20.07.13 Zachwyćcie się taką Oleśnicą - tytuł artykułu z Gazety Wrocławskiej
+
 
21.07.13 Jeńcy z Belgii i Holandii w obozie Juliusburg VIII C. M.in. kilka zdjęć z basenu w Dobroszycach z czerwca 1941 r.
+
 
25.07.13 Kulbowie - zapomniany ród zegarmistrzów oleśnickich
+
 
25.07.13 Grzegorz Bardo z Bierutowa kolejny raz uzupełnił informację o strzelnicach w Bierutowie  
+
28.07.13 Ekshumacja żołnierzy radzieckich z dwóch cmentarzy oleśnickich do Oławy w 1952 r.
+
 
30.07.13 Na ebay.de niezwykle cenna litografia Adolfa Groegera - twórcy Instytutu Litograficznego w Oleśnicy
+
 
01.08.13 Dzisiaj Twardogóra powinna obchodzić 710 rocznicę nadania praw miejskich. Na stronie UMiG Twardogóry widać szacunek do symboli miejskich - są pokazane i każdy może je skopiować, w odróżnieniu od UM Oleśnicy, gdzie symbole Oleśnicy, a nawet widok statuetki Nagrody Miasta Oleśnicy - są niedostępne oleśniczanom.    
02.08.13 Więcej wiadomo o budynku lazaretu garnizonu Oleśnica, istniejącego od 1859 do 1921 r. Po 1922 jest to budynek miejski, a książki adresowej z 1935 r. wynika, że mieszkał w nim burmistrz Oleśnicy Karl Reinhard.  
+
02.08.13 Dopiero niedawno stałem się właścicielem kompletu widokówek Sycowskie kościoły. Złota seria "Z Trębaczem"autorstwa artysty grafika i rysownika Jana Kaczkowskiego, wydanych przez bardzo aktywne Towarzystwo św. Marka w Sycowie. Każda widokówka została także wydana w formacie A4 do zawieszenia na ścianie. Całość opisano na witrynie Towarzystwa. Studnie pątnicze dla Towarzystwa wykonuje artysta rzeźbiarz Zbigniew Podurgiel. Jeszcze kilka lat temu można było kupić oleśnickie widokówki J. Kaczkowskiego i Z. Podurgiela.    
03.08.13 Nieznane zdjęcie oleśnickiego fotografa Otto Kupke
+
 
08.08.13 Z działu Nowości przesunąłem rok 2011 do Ciekawostek. Dział Ciekawostki liczy już 552 artykuły. Czytanie ich może zająć kilkanaście dni. Cała strona wymaga przeredagowania, gdyż już sam mam trudności z odnalezieniem informacji.    
18.08.13 Foto drogerie w przedwojennej Oleśnicy
+
 
19.08.13 Wśród kilkunastu tysięcy dorosłych mieszkańców Oleśnicy nie można znaleźć osoby, która mogłaby oprowadzać wycieczki po mieście. Jest to wynik wieloletniego braku zrozumienia znaczenia historii miasta (wybitnych postaci) w jego promocji. Któż więc będzie oprowadzał wycieczki po Domu Spotkań z Historią? Dlatego przygotowuję dział ze ściągawką dla przewodników i zwiedzających, w którym po kliknięciu na zabytek (pokazany na planie miasta) pojawi się szeroki jego opis.    
21.08.13 Dodałem opis pomnika Serca Pana Jezusa. Pomnik widnieje na mapach Oleśnicy i leży na drodze wycieczek
+
 
22.08.13 Apel czytelnika do byłych mieszkańców powiatu Zaleszczyki z lat 1940-1945    
25.08.13 W Oleśnicy wydrukowano książkę Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego 1495-1647
+
 
29.08.13 Wiemy już, ze figura Chrystusa przed Bazyliką Mniejsza jest kopią rzeźby najwybitniejszego duńskiego rzeźbiarza doby klasycyzmu Bertela Thorvaldsena (1770-1844) - o tym napisał Piotr Oszczanowski.  
+
01.09.13 Czy odbędzie się koncert muzyki kompozytorów bierutowsko-oleśnickich z czasów Podiebradów?
+
 
02.09.13 Dąb Dragonów mający ponad 110 lat, zdrowy i piękny - jest zagrożony ścięciem, gdyż Rada Miasta nie zgadza się na nadanie mu miana Pomnika Przyrody.  
+
03.09.13 Dom Pod Złotą Gwiazdą odzyskał blask
+
 
03.09.13 Dr Damian Siedlecki dokonał podsumowanie całej akcji propozycji nadania 31 drzewom w Oleśnicy miana Pomnika Przyrody na http://damiansiedlecki.dlaolesnicy.org/  Z treści wynika , że Przewodniczący Rady Miasta stosuje zasady dyskusji z mieszkańcami wg metody "nie, bo nie". W Oleśnicy mamy liczne przykłady arogancji władzy.    
04.09.13 Amerykańskie Aircobry z czerwonymi gwiazdami na lotnisku w Oleśnicy 1945 r.
+
 
05.09.13 Zwiedzanie Oleśnicy bez przewodnika - z laptopem lub tabletem
+
 
07.09.13 Jeszcze jutro można zwiedzić z dobrym przewodnikiem zamek Wirtembergów w Dobroszycach. Jest on remontowany i odtwarzany. Spod tynków objawiają się dawne otwory drzwiowe, okienne, zdobienia i kartusze herbowe. Zwiedzaniu towarzyszy wystawa Podiebradów, która w Oleśnicy była eksponowana głównie w Bazylice Mniejszej.    
14.09.13 Dąb Dragonów, który Rada Miasta nie chce uznać za Pomnik Przyrody (chociaż spełnia wszystkie wymagania) został zgłoszony przez Stowarzyszenie dla Oleśnicy do plebiscytu Drzewo RokuMoże dzięki nagłośnieniu tej sprawy Rada Miasta przemyśli swoją niechęć do ochrony drzew starych, zdrowych i nie stwarzających zagrożeń dla zabytków materialnych.    
16.09.13 Otrzymałem skan kolejnego obrazu o tematyce oleśnickiej autorstwa Emila Frohnerta  
+
18.09.13 Pojawiła się witryna oleśnickiego artysty Zbigniewa Podurgiela - 111 lat w Oleśnicy czyli od fotografii Herdena do Podurgiela    
20.09.13 Bielschowsky i rysunek kompleksu młynarskiego w Oleśnicy
+
 
21.09.13 Czy zburzenie budynku przy ul. św. Jadwigi 7 można nazwać remontem?
+
 
22.09.13 W imieniu ks. infułata Władysława Ozimka zapraszam na promocję książki Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego. 1495-1647 w dniu 28 września o godz. 11.00 w zamku oleśnickim. Promocji będzie towarzyszyć mało znana ogółowi mieszkańców Oleśnicy duża wystawa o Podiebradach z 2011 r. wykonana na zlecenie PCEiK w Oleśnicy.    
29.09.13 Sprawozdanie z promocji książki z portalu mojaolesnica.pl.   Nieobecni powinni żałować, gdyż nie byli świadkami uczty intelektualnej, jaką stanowił wykład dra hab. Piotra Oszczanowskiego.
+
 
01.10.13 Książka o Podiebradach będzie sprzedawana w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na kiermaszach bibliotecznych.    
02.10.13 Nieznany fotograf oleśnicki Karl Krinzessa
+
 
02.10.13 Zapewne z mojej strony i informacji dra P. Oszczanowskiego mieszkańcy Bierutowa dowiedzieli się o istnieniu ołtarza ze spalonego kościoła Św. Trójcy i teraz domagają się jego zwrotu.    
02.10.13 Ggazeta Oleśniczanin napisała szerzej w swoim wydaniu papierowym oraz internetowym o promocji książki o Podiebradach, również Panorama Oleśnicka w swoim gazetowym wydaniu.    
  3.10.2013 Oleśnicę odwiedziła rodzina von Randow - potomków byłych właścicieli zamku i majątku w Boguszycach. Na zaproszenie burmistrza P. Pawłowskiego miałem opowiedzieć o historii zamku boguszyckiego. Względy losowe spowodowały, że nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu, czego żałuję. Więcej na mojaolesnica.pl    
05.10.13 W 2012 lub 2013 r. mogliśmy obchodzić 700 rocznicę powstania księstwa oleśnickiego i promować tym samym miasto. Pisałem o tym na stronie, ale nie spotkało się to z żadną reakcją. Natomiast w Namysłowie w dniach 10-13.10. br. odbędzie się w konferencja naukowa pod hasłem "Namysłów i Ziemia Namysłowska w dziejach Śląska i Polski - w 700. rocznicę utworzenia księstwa namysłowskiego" W innych miastach można - w Oleśnicy takie obchody są zbędne.
+
 
06.10.13 Dr hab. Piotr Oszczanowski dokonuje kolejnego odkrycia ważnego zabytku w Międzyborzu
+
 
08.10.13 Michał Skrzypek, kiedyś znany z częstych i celnych felietonów - obecnie pisze "rzadko i wolno", ale ciagle celnie. Rzeczywiście pokazanie na Dni Europy wystawy o czarnym lądzie, zamiast wystawy o rozwoju Oleśnicy za Podiebradów (dla przedstawicieli Czech) lub za Wirtembergów (dla przedstawicieli Niemiec i Francji) było niezrozumiałe.
+
 
  Od niedawna jest dostępna szerzej witryna internetowa Krzysztofa Orłowskiego - muzyka, fotografia, reportaże filmowe, wywiady i ... www.olesniczanie.com    
22.10.13 Przestała istnieć kolejna zagadka w historii księstwa oleśnickiego za czasów Wirtembergów. Po wielu latach poszukiwań wiemy już jak wyglądał order Zakonu Trupiej Czaszki.
+
23.10.13 Zakończyłem przenoszenie mojej strony na nowy komputer. Przy przenoszeniu ok. 25 tys. plików zawsze coś znika. Dlatego okresowo mogą być niewidoczne jakieś ilustracje i niedziałające linki.    
29.10.13 Urząd Miasta Oleśnicy ogłosił, że dzisiaj obchodzi 750-lecie księstwa oleśnickiego! Rano podano informację, że o 12.30 odbędzie się w Ratuszu promocja książki mojego autorstwa.
+
 
30.10.13 Kolejne głosy o tej parodii, która odbyła się 29.10.2013 r. w sali obrad Rady Miasta.  
+
01.11.13 Sprawozdanie z wykładu dra hab. Piotra Oszczanowskiego podczas promocji książki mego autorstwa
+
 
03.11.13 Dodałem nowy dział w którym opisuję wsie rozmieszczone blisko Oleśnicy (należące do Gminy Oleśnica), oraz innych związanych mocno z historią miasta lub księstwa (nawet wsi rozmieszczonych poza obecnym powiatem oleśnickim). Także niekiedy opisy dotyczą historii okolicznych miast, jeśli tematy są związane z Oleśnicą lub moimi zainteresowaniami (np. heraldyka, historia wojska) lub gdy czytelnicy przyślą mi materiały. Opisy wybranych miejscowości powiatu oleśnickiego
+
 
04.11.13 W dalszym ciągu trwają analizy i projekty związane z powstaniem w Oleśnicy muzeum Sigmara Polke i domu współpracy polskich i niemieckich malarzy.    
05.11.13 75 lat temu w nocy z 9 na 10 (także podano 7/8) listopada 1938 r. miała miejsce Noc Kryształowa, w trakcie której spalono oleśnicką Synagogę. Od wielu lat postuluję, aby w miejscu rozmieszczenia synagogi umieścić jakąś wspomnieniową tablicę, ale nie ma ku temu chęci. Obok zasadzono drzewka, aby chyba zasłonić to miejsce i utrudnić wykonanie zdjęć. Burmistrz J. Bronś obiecał we wrześniu 2008 r. podczas występu chóru z wrocławskiej synagogi w Kościele Zbawiciela (byłej synagodze) umieszczenia kamienia pamiątkowego w miejscu cmentarza żydowskiego. Na obiecance się skończyło.    
06.11.13 Pojawiły się nowe tablice informacyjne "Szlakami Historii Oleśnicy"
+
 
08.11.13 Powstanie ul. Wałowej. Zapomniany folusz
+
 
09.11.13 Czy w Oleśnicy brak jest osób i zdarzeń możliwych do wykorzystania w promocji miasta (I)
+
 
11.11.13 Zapomnieli na ratuszu podnieść flagi państwowej w trakcie Święta Niepodległości?
+
 
13.11.13 Trwa remont kościoła w Dobrej. Poprzez herby w nim umieszczone widać zniemczanie się polskich rodów szlacheckich, którzy te ziemie zamieszkiwali. O tym należy pamiętać i nie pozwalać, aby te herby uległy zniszczeniu. Warto przyjechać i zobaczyć epitafium w postaci drzewa genealogicznego. Więcej o kościele, który modernizował Karol II Podiebrad. Poprzedni Proboszcz wraz z Wójtem Gminy wykonali lapidarium. Takie działania należy propagować.
+
 
14.11.13 Kolejny budynek przy ul 3 Maja 23 z odnowioną elewacją
+
 
17.11.13 Czy zaprzestano historycznej promocji Oleśnicy? Czy Sekcja Promocji UMO ma całkiem inne zadania?
+
 
18.11.13 Z przechadzek po Oleśnicy: Gołębie okupują wszystkie maszty flagowe na pl. Zwycięstwa. Gołębie w murze kurtynowym przy kościele NMP i św. Jerzego    
21.11.13 Czy XVI wieczne nasypy (wały) artyleryjskie znikną całkowicie z krajobrazu Oleśnicy?
+
 
24.11.13 Do odsłony poświęconej opisom miejscowości - dodałem wieś Lucień istniejącą do 1961 r. Od długoletnich mieszkańców mam dostać ich wspomnienia z lat powojennych.    
25.11.13 Wczoraj pokazywałem zamek oleśnicki Grzegorzowi Kłysowi - pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Opolskiego, będącego właścicielem małego zamku (w stanie ruiny) w miejscowości Miejsce. Zamek w połowie XVIII w. stanowił własność księcia oleśnickiego z rodu Wirtembergów. Nie wiadomo który z Wirtembergów zamek wybudował - stąd wizyta obecnego właściciela w Oleśnicy. Dr G. Kłys podnosi zamek z ruiny [1], [2], a obecnie w nim mieszka.    
26.11.13 Zostałem zaproszony na posiedzenie Rady Powiatu, krótko powiedzialem o książce dotyczącej Podiebradów, później podpisałem ok. 15 książek, zakupionych przez radnych i gości. W korytarzu umieszczono część wystawy o Podiebradach, która potem trafi do Bierutowa. Może nadejdzie taki czas, że wystawy o Podiebradach i Wirtembergach oleśnickich, pokazujące wspaniałą historię miasta dotrą do zwykłych mieszkańców Oleśnicy na Dni Oleśnicy lub Dni Europy.    
28.11.13 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej zaprosiło mnie do Domu Ziemi Bierutowskiej, gdzie eksponowano wystawę o Podiebradach (PCEiK). Pan Andrzej Woźniak z SMZB wygłosił odczyt na Uniwersytecie III Wieku o zasługach tych książąt dla ziemi bierutowskiej. Ja przedstawiłem książkę o Podiebradach i wpisywałem się osobom, które ją kupiły (20 egz.). Byłem mocno zbudowany dyskusją "studentek", z której wynikało, że samodzielnie angażują się w swoich wsiach w ochronę, eksponowanie i odnowę zabytków.    
30.11.13 Czy burmistrz Oleśnicy nie przeczytał informacji z tablicy zawieszonej przy wejściu do Ratusza?
+
 
03.12.13 Malowidła z dworca autobusowego i byłej stołówki Fabryki Obuwia "Odra"
+
 
04.12.13 Zburzona zagadkowa budowla
+
 
06.12.13 Przysłany przez mieszkańca Namysłowa spóźniony plakat z wystawy fotografii Roberta Piętki.
+
 
07.12.13 Do opisu wsi Lucień dodałem fragment mapy z 1893 r.  
+
07.12.13 Do opisu wsi Dąbrowa dodałem starszą mapę i widokówkę  
+
09.12.13 Uzupełniłem trzema ilustracjami odsłonę poświęconą nowemy kanałowi rzeki Oleśnicy powstałemu ok. 1600 r.  
+
12.12.13 Dzisiaj w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP istniejącym w zamku oleśnickim odbywają się obchody 55-lecia powstania OHP. Z tej okazji młodzież przedstawiła swoje osiągnięcia w wielu dziedzinach, co wzbudziło uznanie licznych gości. Wykonano ciekawe zaproszenia i podziękowania  oraz pamiątkową plakietkę autorstwa Ewy Chomickiej. Dzięki OHP zamek i jego zabytki są sukcesywnie odnawiane w miarę skromnych dotacji budżetowych.    
15.12.13 Co dalej z oleśnickim skarbem numizmatycznym?
+
 
17.12.13 Czy w Oleśnicy sądzono polskich patrycjatów? Kim byli patrycjaci?
+
 
18.12.13 Okazuje się, że zagadkowa strzelnica znajduje się już na mapach z 1880 r., czyli potwierdza się przypuszczenie, że mogła powstać nawet ok. 1860 r. Z czasem pojawi się zapewne jeszcze starsza mapa, a może opis tej strzelnicy i zagadka zostanie wyjaśniona.  
+
18.12.13 Na moje zaproszenie odwiedził Oleśnicę prof. Radek Fukala z Czech oraz prof. Uniwersytetu Opolskiego Bogusław Czechowicz. Obaj naukowcy są autorami wielu publikacji, z których korzystałem podczas pisania książki o Podiebradach. Ks. inf. Władysław Ozimek i dyr. CKiW OHP Jowita Tomaszewska umożliwili zwiedzenie Bazyliki Mniejszej (m.in. krypty Podiebradów) i Zamku. Nawiązana współpraca może sprzyjać promocji zabytków Oleśnicy i umożliwiać dostęp do cennych źródeł historycznych.    
31.12.13 Przez dwa tygodnie pisałem tekst, który w postaci rozdziału znajdzie się w monografii gminy Pokój, wchodzącej XVIII w. w skład księstwa wirtembersko-oleśnickiego.    
31.12.13 Z muru Zakładu Karnego w Oleśnicy zniknęła tablica o której pisałem wcześniej (pozostały 4 wkręty mocowania). Będzie poprawiona. Wisi tylko tablica opisująca więzienie. Wg mnie wymaga ona także poprawki i może ważnych uzupełnień. Dlaczego niektóre inne tablice widniejące na zabytkowych budowlach nie zostały także zdjęte w celu poprawy różnych nieprawdziwych informacji historycznych? Szczególnie ta na fasadzie Ratusza. Również wisi tam błędny heraldycznie i rysunkowo herb Oleśnicy. Jaki to daje obraz promocji Oleśnicy?