Marek NIenałtowski
Pamiątki po Podiebradach w Kłodzku
22.03.2013 r.

Przez okres 50 lat rządów w hrabstwie kłodzkim Podiebradowie pozostawili kilka znaczących pamiątek (pomijając krypty).

Podiebradowie w czwartym kwartale XV w. włączyli się w rozbudowę kłodzkiego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Zapewne zafundowali budowę wieży północnej (Czarnej) tego kościoła, której kamień węgielny położono 7 maja 1487 r. Świadkiem tego był 11 letni książę Karol I, co znalazło odbicie w treści inskrypcyjnej płyty fundacyjnej. Pamięć po fundatorach stanowi umieszczona na wieży zrekonstruowana w 1936 r. płaskorzeźba wczesnej odmiany herbu Podiebradów.
Wieża północna. Nad oknem po lewej stronie herb Podiebradów. Z lewej na podporze - tablica inskrypcyjna.
Fot. Katarzyna Kubik
Dekoracja rzeźbiarska w postaci kapliczki na przyporze wieży. Pod nią tablica inskrypcyjna, z prawej herb Podiebradów.
Fot. Katarzyna Kubik


Treść tablicy inskrypcyjnej. Fot K. Kubik

Płaskorzeźba z herbem Podiebradów. Fot. K. Kubik
Płaskorzeźba z herbem Podiebradów jakoby z 1499 r. [1]. Taka postać herbu pochodzi z lat 1480-1495

W 1499 r. książęta Albrecht, Jerzy i Karol fundują Wielki Dzwon (wysokość z koroną 190 cm, średnica 194 cm, waga 4 400 kg), wykonany w odlewni mistrzów Hieronima i Sebastiana Haubików w Brnie (1499 r.). Dzwon umieszczono w wieży północnej (wyżej pokazanej). Zapewne na dzwonie znajduje się herb księstwa ziębicko-oleśnickiego. Znany jest tekst inskrypcji fundacyjnej, w której wymienia się wykonawców i imiona trzech podiebradzkich fundatorów.

Wielki Dzwon Żródło
(nie ma bezpośredniego
linku do ilustracji)
Kaplica św. Jakuba od środka. W górnej części widoczny duży zwornik z herbem Podiebradów [1]

W 1500-1501 z ich fundacji wybudowano kaplicę św. Jakuba, w której zachował się herb księstwa ziębicko-oleśnickiego (w zworniku) i herb rodowy Podiebradów w podporze arkady (może również w innych mniejszych zwornikach znajdują się elementy tego herbu?). Św. Jakub był początkowo "domowym" świętym Podiebradów - umieszczali go na pierwszych bitych w Złotym Stoku guldenach. Potem tę rolę przejął św. Krzysztof.

Literatura
1. Kłodzko. Dzieje miasta, praca zbiorowa pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998
2. Kłodzko w średniowieczu: publikacja towarzysząca wystawie / [aut. kat. Barbara Frydrych, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń]. - Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2009.

3. Opis kościoła parafialnego
4. Opis kościoła parafialnego 2
5. Dawne Kłodzko


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI