Marek Nienałtowski
Lapidarium w Dobrej
23.06.2010 r.

Wiele razy pisałem o braku szacunku do miejsc pochówku byłych niemieckich mieszkańców Oleśnicy i powiatu oleśnickiego. Cmentarze zostały zniszczone, a ich resztki - płyty nagrobne, krzyże, obudowy grobów itp. - rozbite, wyrzucone na leśne i inne zwałowiska, przerobione na nowe lub użyte w różnorodnym budownictwie [1], [2], [3]. Nie wszyscy się godzą z tym barbarzyństwem i z pozostałych resztek tworzą lapidaria. Od dawna w Bystrem staraniem ks. Władysława Ozimka istnieje Lapidarium. Kolejne powstało w Dobrej.

Zamiar i realizacja utworzenia pomnika Lapidarium poświęconego byłym polskim i niemieckim mieszkańcom, pochowanym przy tutejszym kościele w Dobrej, szczególnie z zamiarem godnego zachowania starych poniemieckich fragmentów płyt cmentarnych, pochodził od pomysłodawców tej idei - Ks. Pawła Stypy pełniącego w tym okresie funkcje Proboszcza Parafii w Dobrej oraz Wójta Gminy Dobroszyce Jana Głowy. Bez zaangażowania obu tych osób nie byłoby możliwe zrealizowanie tej pięknej idei, która znalazła żywe uznanie wśród mieszkańców wsi Dobra. Działania te można potraktować zarówno jako inicjatywę kościelną jak i świecką, wpisującą się w klimat dobrej współpracy między narodami Polskim i Niemieckim.

Wójt Jan Głowa zlecił wykonanie projektu lapidarium oleśnickiemu artyście Zbigniewowi Podurgielowi. 20 czerwca 2010 roku odbyło się jego poświęcenie.

Widok ogólny Lapidarium. Oprócz ściany ceglanej - pozostałe elementy zostały wykonane
z resztek płyt nagrobnych i obudów grobów. Z prawej strony krzyża, na płycie. widnieje napis: BYŁYM MIESZKAŃCOM - MIESZKAŃCY DOBREJ. AD 2010. [inny widok]. Resztki elementów grobów dawnych mieszkańców Dobrej zostały zakopane pod Lapidarium, co uniemożliwi ich profanacje i dalsze kradzieże. Fot. Z. Podurgiel

Poświęcenia Lapidarium dokonał Proboszcz Parafii w Dobrej Ks. Paweł Stypa.
Wójt Jan Głowa zapala znicz. Z prawej strony, wyżej, widoczne także uprządkowane miejsce dawnej krypty grobowej. Fot. Z. Podurgiel.

W imieniu mieszkańców Dobrej, zapalała znicz również Pani Sołtys Dobrej - Irena Sebastjańska.

Podczas pokazanych wyżej uroczystości - Wójt J. Głowa słusznie przypomniał, że niszczenie grobów naszych przodków na wschodzie spotyka się z naszą krytyką, natomiast niszczenie grobów byłych niemieckich mieszkańców tych ziem, nie jest uznawane za powód do wstydu. Budowa Lapidarium ma być przykładem postępowania z resztkami cmentarzy i pochówków.

Można mieć nadzieję, że śladem Wójta J. Głowy pójdą inni burmistrzowie, wójtowie i sołtysi - wszystkie pozostałości starych cmentarzy znajdą swoje miejsce w lapidariach.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI