Lazaret garnizonu Oleśnica (1859-1921 r.)
21.11.2007 r.
02.08.2013 r.

Lazaret został wybudowany w 1859 r. i mieścił się przy późniejszej uliczce Lazaretgasse 3, na terenie byłego kościoła cmentarnego św. Anny i cmentarza. W 1895 r. i 1899 r. był remontowany. Na poniższym zdjęciu widać budynek lazaretu garnizonowego od strony ob. ul. 3 Maja.

Lazaret garnizonowy ok. 1915 r. Z lewej widoczne zwężenie budynku pokazane na poniższych planach miasta. Ze zbiorów J.K.
Lazaret z ok. 1907 r. Nad wejściem widnieje
napis Garnison Lazarett. To oraz przebieg ścieżek wskazuje, że jest to fronton budynku. Źródło ebay.de

Poniżej ten budynek i otaczający ogród pokazany na planie miasta z 1882/3 i 1899 roku

Plan miasta z 1882/3 r. 1- lazaret garnizonowy, 2 - domy przy Lazaretgasse. Obok, przy Magazinstrasse (Kilińskiego) nie ma innych budynków
Plan miasta z 1899-1911 r. Lazaret istnieje dalej w otoczeniu parku. Widoczne domy oznaczone jako 9, 8 wybudowano w 1899-1911 r. 1 - planowana droga, łacząca ul. Kilińskiego z ul. Prusa. Przed wojną nie została zrealizowana (na szczęście, bo musiałaby przejść przez fosę i zabytkowe mury obronne)

Niżej dzięki widokówce Pawła Szczegodzińskiego widać jego ścianę boczną i tylną. Należy oczekiwać, że kiedyś pojawi się zdjęcie tego budynku od strony fosy.

Budynki przy ul. Kilińskiego.
Strzałką pokazano lazaret
Powiększenie widokówki z lewej pokazuje budynek lazaretu od tyłu. Żródło P. Szczegodziński

Niżej widok na lazaret z innego ujęcia.


Na tej widokówce lazaret "wystaje" zza budynku nr 8 zwanego Villa Helene, pokazanego na planie z 1899-1911 r.
Z lewej strony tego budynku widoczne jest przedszkole miejskie


Budynek ten istniał także w latach 30-ych i był pokazywany na mapie miasta z 1939 r

.
Fragment z planu miasta z 1939 r.

Po 1922 r. budynek lazaretu został przekazany miastu i miał być przebudowany na budynek mieszkalny. Wg. książki adresowej 1935 r. w nim mieszkał burmistrz Karl Reinhard. Widać też zaczątek planowanej ulicy łączącej ul. Kilińskiego z ul. Prusa. Z budynków pokazanych na planie istnieją obecnie tylko te z numerami 7, 8, 9.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Historia miasta w skrócie Zamek oleśnicki Kościół zamkowy
Inne zabytki Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Pomniki Wojsko w Oleśnicy NumizmatyWalki w 1945 r.
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki