800 lat Oleśnicy - materiały promocyjne

Przy okazji obchodów 800-lecia Oleśnicy wydano wiele materiałów promocyjnych - należały do nich koperty, widokówki, karty pocztowe, pieczątki okolicznościowe, różnorodna ceramika z widokami Oleśnicy, naklejki, odznaki itp., a także medal pamiątkowy. Zachowane i dostępne pamiątki pokazano poniżej. Autorami ich byli także oleśniccy artyści oraz zaprzyjaźnieni (w szczególności R. i M. Natusiewiczowie). Niestety, nie znamy jeszcze autorów niektórych z pokazanych niżej materiałów promocyjnych.

Koperty

Szkoda, że nie znamy projektanta tych kopert i miejsca druku.

Kartka pocztowa i datownik
Z okazji świętowania rocznicy odbyła się wystawa filatelistyczna. Wydano katalog wystawy (ze zbiorów Czesława Obrębskiego. Strona przednia, tylna). Warto przypomnieć nazwiska członków komitetu organizacyjnego i szczególnie fundatorów nagród.

Poniżej kartka pocztowa wykonana w sierpniu 1989 r. w przedsiębiorstwie "Polska Poczta Telegraf i Telefon" (PPTiT) ze znaczkiem o wartości 40 zł, projektu Ryszarda Natusiewicza (zasłużonego dla Oleśnicy, był przedstawiony do Nagrody Oleśnicy). Wydrukowanie takiej kartki wymagało znacznych zabiegów władz miasta i inicjatywy społecznej.

Z okazji wystawy ukazała się notatka gazetowa, z niej wiemy, że projektantem wyżej pokazanej kartki pocztowej był art. plastyk Zbigniew Stasik. Nakład kartki wynosił 200.000 szt.(!!!). Czyli kartka mogła trafić do wielu mieszkańców Dolnego Śląska i sławić Oleśnicę. Dobrze to świadczyło o ówczesnych władzach miasta, doceniającej dużą rolę promocyjną takiej kartki pocztowej. Przypomnę, że naczelnikiem miasta był wówczas Jerzy Krawczyk, a dobrym duchem tej i wielu innych inicjatyw był Stanisław Kokot - przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Miasta Oleśnicy, którego należy teraz zapomnieć.

Z tej okazji także wykonano datownik, którym datowano wszystkie wyżej pokazane koperty. Na niektórych kopertach "800-letnich" nabijano również inne datowniki. Na jednej z nich pokazano datowniki z 1966 r., Prawy z nich poświęcony jest "21 rocznicy wyzwolenia Oleśnicy". Data ta obecnie jest przemilczana, gdyż nie pasuje do jedynie słusznej propagandy, niezależnie od tego czy mówimy o wyzwoleniu, czy zajęciu miasta.

Medal okolicznościowy

Autor oleśnicki art. plastyk Miron Błaszczak

Zobacz jak powstawał projekt medalu

Ceramika okolicznościowa - w wielu kolorach (ze zbiorów Ryszarda Bobera). Autorami rysunków na nich przedstawionych są Ryszard i Marek Natusiewiczowie

Naklejki (Projekt Danuty Obrębskiej-Kubik)

Naklejka autorstwa Mirona Błaszczaka

Odznaki przypinane (ze zbiorów Ryszarda Bobera)

Kufel od osoby pragnącej zachować anonimowość.

Kufel z okazji 800 lat
Zdjęcia pozostałych stron kufla przysłał Luk.... (17.07.2013 r.)

Wiele innych, ciekawych pamiątek (kilkanaście rodzajów) posiadają byli włodarze miasta. Jak z tego widać, rocznica ta była obchodzona bardzo uroczyście. Zorganizowano również sesję popularno-naukową, wygłoszono szereg innych referatów, wydano różne publikacje. Czy podobnie będzie na 750 lecie lokacji Oleśnicy?

Niestety, materiały promocyjne z okazji 750 - lecia pod względem ilościowym i jakościowym ustępowały tym z poprzedniego święta. Nikt nie chciał przejawienia inicjatywy mieszkańców. Prawie wszystko urządzały władze.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI