Nowości, zdarzenia, ogłoszenia... z 2018 i 2017 roku

Poprzednie roczniki

Nowości wprowadzane w 2005 roku
Nowości wprowadzane w 2006 roku
Nowości wprowadzane w 2007 roku
Nowości wprowadzone w 2008 roku
Nowości wprowadzone w 2009 roku
Nowości wprowadzone w 2010 roku
Nowości wprowadzone w 2011 roku
Nowości wprowadzone w 2012 roku
Nowości wprowadzone w 2013 roku
Nowości wprowadzone w 2014 roku

Nowości wprowadzone w 2015 roku
Nowości wprowadzone w 2016 roku


 
Nowości, komunikaty, zdarzenia z 2018 r.
Nowe Uzupełnienie
01.01.18 Przeniosłem Nowości z 2016 r. do wskazanego wyżej linku. Do opisu Seminarium Nauczycielskiego dodałem tekst o Wyższej Szkole Realnej
+
 
03.01.18 Pozdrowienia z okazji ślubu i powrót do historii budynku przy rzeźni w Oleśnicy
+
 
04.01.18 12.07.2017 r. zmarła Ursula von Bülow, autorka czterech książek opisujących miejscowości i zabytki powiatu oleśnickiego, Oleśnicy oraz losów wysiedlonych byłych mieszkańców Oels. Również autorka wielu artykułów w czasopiśmie Oelser Heimatkreisblatt. Długoletnia przewodnicząca grupy byłych mieszkańców powiatu oleśnickiego. W swoich publikacjach i działaniach nie była przychylna współpracy mieszkańców Oleśnicy i Oels. In memoriam    
05.01.18 Czy rzeźba Jana Podiebrada trafi do wieży zamku oleśnickiego?
+
 
06.01.18 Z dwóch zdjęć z kolekcji Marka Górnickiego zrobiłem jedno, pokazujące prawie całą spaloną pierzeję rynkową. Na zdjęciu widać jeszcze istniejącą wtedy płaskorzeźbę z herbem Wirtembergów (?) i nad nią płytę z nieznaną inskrypcją. Ciągle ich szukam, sądząc, że mogą być w magazynach jakiegoś muzeum
+
 
08.01.18 Konserwacja płaskorzeźb herbowych z Pałacu Wdów
+
 
11.01.18 Do opisu wsi Smolna dodałem nowe ilustracje  
+
16.01.18 Pomnik poległych mieszkańców Rataj w latach 1914-1918
+
 
17.01.18 W Panoramie Oleśnickiej pojawił się artykuł "Ołtarz Powróci do Bierutowa". Przypomnę, że celowość takiego działania widziano 10 lat wcześniej tutaj. I ten tekst zapewne znalazł burmistrz W. Kobiałka w internecie w 2013 r. Wątpliwości niektórych historyków budzi pogląd wyrażony w artykule o podpaleniu kościoła Św. Trójcy w Bierutowie w 1945 r. - inne zdanie ma autor hasła w Wikipedii. Kto ma rację?    
18.01.18 Kasztelan zamku w Jevisovicach na Morawach powiadomił mnie, że będzie poszukiwał miecza Podiebradów, będącego wspólnym dziedzictwem historii Jevisovic i Oleśnicy.    
19.01.18 Znacząco zwiększyłem opis Pucharu Króla Kurkowego w oparciu o książkę wydaną przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu
21.01.2018 r dodałem herby w kolorze, widniejące kiedyś na pucharze
 
+
23.01.18 W najnowszym numerze czasopisma Miscellanea Oleśnickie nr 2(6) 2017 umieszczono artykuł Marka Krzysztofa Bińkowskiego "Moje miasto Bierutów. Siedemdziesiąt jeden lat dziejów Bierutowa we wspomnieniach Alicji Lipińskiej" s. 53-60. Alicja Lipińska wspomina kościół Św. Trójcy - "... Był to cudowny kościół. I też go niestety Polacy zniszczyli..." Czyli raczej nie jest prawdą, co mówił burmistrz Bierutowa w wywiadzie dla Panoramy Oleśnickiej, o czym wspomniałem wyżej 17.01.2018 r.    
24.01.18 Promocja książki powstałej z artykułów wygłoszonych na konferencji naukowej 6-8 .04. 2017 r. "Czeska historia Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego"
+
 
25.01.18 23-25.01.1945 r. trwały walki o Oleśnicę. W ich rezultacie pojawiły się w Oleśnicy trzy cmentarze czerwonoarmistów: Nr 1- istniejący, pochowanych ok. 780 (duża ilość zmarłych w szpitalach z poźniejszych walk o Wrocław), Nr 2 - pochowanych 579, Nr 3 - pochowanych 281 czerwonoarmistów. Żołnierze z cmentarzy Nr 2 i 3 w 1952 r. zostali ekshumowani do Oławy. Dziesiątki, może setki, dalej leżą w bezimiennych mogiłach na polach i w lasach. Najtragiczniejsze dla Oleśnicy walki trwały 24/25 stycznia, gdy nocą przez miasto przedzierała się przez kilka godzin niemiecka dywizja. Wzdłuż jej drogi zostało zniszczonych najwięcej budynków. 25 styczeń 1945 r. jest drugą (po 22 lutym 1255 r.) najważniejszą datą w historii Oleśnicy. Do niedawna była ona w Oleśnicy całkowicie przemilczana, co było oszustwem historycznym. Należy wrócić do normalności i przedstawiać prawdę.    
27.01.18 Nareszcie wiadomo jak wyglądała statuetka Starego Fryca z hotelu "Pod Starym Frycem"  
+
31.01.18 W 2001 r. napisałem do MSZ z pytaniem czy pomnik Wdzięczności... jest chroniony umowami między rządem RP i FR. Okazało się, że nasz pomnik fuguruje w spisie chronionych. Wówczas pomnika nie można było zniszczyć. Niedawno ponowiłem pytanie. Dostałem odpowiedź, że taki dokument (spis) nie istnieje. Czy to znaczy, że rząd RP jednostronnie zmienił umowę? Z tego wynika, że zginie z przestrzeni publicznej Oleśnicy jedyne przedstawienie postaci zołnierza polskiego - frontowca, walczącego z wojskami hitlerowskimi. Jest to niespotykane draństwo.  
+
01.02.18 Coraz więcej wiadomo o J. G. Ernście oleśnickim malarzu doby baroku, jednym z najznakomitszych na Śląsku. Okazuje się, że namalował wszystkie 4 obrazy z ołtarza bazyliki mniejszej w Oleśnicy! Tym samym wrosła kolejny raz ranga muzealno-artystyczna naszej świątyni.  
+
04.02.18 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej 2 Armii Wojska Polskiego w obronie Oleśnicy
+
 
07.02.18 Dodałem kolejne zdjęcie autorstwa dobroszyckiej fotografki Elizabeth Koch  
+
08.02.18 Zagadka rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2
+
 
       
       
       
       
       
       
     

 

 
Nowości, komunikaty, zdarzenia z 2017 r.
   
01.03.17 Po wielu miesiącach oczekiwań, na stronie: http://www.polskazdrona.pl/zaproponuj_miejsce.html
zrealizowano w końcu krótki filmik z drona przedstawiający Zamek w Oleśnicy z lotu ptaka. Imponująca jest końcowa ilość zdobytych punktów pozostawiająca daleko w tyle innych pretendentów na tej honorowej liście najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce godnych sfilmowania.
Pozdrawiam
Jerzy Makowski z Bielska-B.
   
07.01.17 Polecam wykład znanego historyka Zdzisława Nowakowskiego, zajmującego się głęboko m.in. historią powiatu oleśnickiego. Temat wykładu "Geneza nazw miast i wsi w powiecie oleśnickim". Środa, 11 stycznia, godzina 17:15 w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.    
08.01.17 Dodałem kolejną aktualizację historii fotografów oleśnickich  
+
10.01.17 21 stycznia na oleśnickim podzamczu odbędzie się widowisko historyczne pod nazwą "Zdobycie Oels 1945". Zapewne kilka dni później będzie możliwość spotkania się na odczycie z największym znawcą walk o Oels.    
15.01.17 Odnalazł się puchar z kościoła w Dobrej
+
 
19.01.17 25 stycznia z okazji kolejnej rocznicy zdobycia Oleśnicy przez Armię Czerwoną odbędzie się w sali konferencyjnej BiFk na ul M. Reja 10 o godz. 18.00 wykład Marka Włodarczyka Walki o Oleśnicę 23-25 stycznia 1945 r. M. Włodarczyk to znawcą historii walk na Dolnym Śląsku, a w szczególności o Oleśnicę. Wiedza p. Marka opiera się głównie na dokumentach i planach, które uzyskał z archiwów rosyjskich, niemieckich i amerykańskich. Po raz pierwszy w ramach syntetycznego wykładu opowie o walkach na podstawie meldunków dowódców pododdziałów przekazywanych do sztabów oraz na podstawie map sztabowych. Warto posłuchać tego wykładu. Wcześniej tytułem wstępu można poczytać o walkach na tej stronie, opracowanych m.in. we współpracy z M. Włodarczykiem.    
21.01.17 Sprawozdanie z promocji książki Jerzego Głuszka o historii piastowskich książąt oleśnickiej z witryny Panoramy Oleśnickiej
+
 
21.01.17 Sprawozdanie z widowiska historycznego pod nazwą "Zdobycie Oels 1945" przez czerwonoarmistów z witryny mojaolesnica.pl
+
 
28.01.17

Dzisiaj mija 400 lat od śmierci księcia Karola II z Podiebradów, najznakomitszego z książąt oleśnickich. Pozostawił po sobie zamek oleśnicki i wiele pamiątek w kościele zamkowym. Z tej okazji rok 2017 został ogłoszony Rokiem Czeskim. O księciu można przeczytać na tej stronie. O Podiebradach oleśnickich napisałem książkę, której wydanie było możliwe dzięki mecenatowi księdza infułata Władysława Ozimka. W kwietniu, w ramach Roku Czeskiego, ukaże się moja książka o zamku oleśnickim, której duża część będzie poświęcona Janowi i Karolowi II z Podiebradów, budowniczych zamku. Wyda ją Biblioteka i Forum Kultury. Wszystkie te działania mają promować wspaniałą historię miasta.

   
30.01.17 Zagadkowa pieczęć wdowia związana z Wirtembergami oleśnickimi
+
 
30.03.17
Program konferencji naukowej:
Czeska historia Śląska.
Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego
(Oleśnica, Zamek, 6-8 kwietnia 2017 r.)
   
08.04.17 Po prawie 30 latach przerwy odbyła się w Oleśnicy kolejna konferencja naukowa. Wspaniała atmosfera i organizacja. Wiele nowych informacji, nawiązane kontakty z czeskimi historykami. Znacząca promocja Oleśnicy wśród polskich i czeskich naukowców. W październiku ukaże się publikacja zawierające wygłoszone referaty, wtedy będzie można uzupełnić tę stronę o informacje w nich zawarte.    
08.04. 17 Ukazała się książka mojego autorstwa Zamek Książęcy w Oleśnicy. Od czasów Piastów po współczesność. Wydana przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy. Książka liczy 309 s. i ponad 370 ilustracji, cena 50 zł. Promocja książki i jednocześnie sprzedaż odbędzie się 27 kwiernia 2017 r. w zamku oleśnickim. Za kilka dni będzie ją można kupić w muzeum lub w bibliotece na M. Reja 10. Książkę pisałem ok. 1,5 roku i dlatego rzadziej uzupełniałem tę stronę. Spis treści    
10.04.17 Uzupełniłem dużymi i nowymi ilustracjami tekst o Oleśnickich Salach Miejskich  
+
13.04.17 Dodałem fotografię burmistrza Oleśnicy M. Vogta z ok. 1851-1855  
+
14.04.17 Krzyż wotywny w Sokołowicach autorstwa Zbigniewa Podurgiela
+
 
15.04.17 Z okazji Świąt Wielkanocnych przypomnę piękny tekst staropolskiej modlitwy napisanej w XVII w. przez Georga (Jerzego) Bocka, polskiego pastora w już mocno zniemczonej Oleśnicy. Jego tłumaczenie Agendy (skąd pochodzi modlitwa) służyło zachowaniu polskości na całym Śląsku. A Agenda stała sie polskim elementarzem dla dzieci. Bock ma od dawna "własną" ulicę w Oleśnicy, ale jest zapomniany. Niedługo na kościele NMP, gdzie został pochowany, zawiśnie nowa tablica informacyjna, w której znajdzie się informacja o krzewicielu polskości w naszym mieście. Modlitwa Wielkanocna    
17.04.17 Spóźniona relacja z ponownego koncertu lutniowego Anny Marii Swobody w zamku oleśnickim  
+
18.04.17 Więcej o zegarze z wieży zamku oleśnickiego
+
 
19.04.17 Nieznana rzeźba z Posadowic
+
 
20.04.17 Książkę o fotografach oleśnickich zaktualizowano o dwie fotografie, które, być może, są jednymi z pierwszych wykonanych w atelier G. Tonndorfa w Bierutowie i w atelier M. Bergela w Oleśnicy  
+
22.04.17 Ostatecznie wyjaśniło się, że w budynku ZOZ na Lucieniu znajdował się w latach ok. 1942-1945 szpital wojskowy - tzw. Reserve Lazaret  
+
23.04.17 27 kwietnia, godz. 18.00, zamek - promocja monografii zamku oleśnickiego, Opowiem o tematach jeszcze nieznanych umieszczonych w książce i innych, całkiem nowych, których nie zdążyłem umieścić. Spis treści
+
 
29.04.17 Więcej wiadomo o rzeźbie z Posadowic. Istniała jeszcze po wojnie. O parku i rzeźbie napisał Marek Krzysztof Bińkowski  
+
01.05.17 Strzelnica na Gęsiej Górce
+
 
03.05.17 Jacek Duszyński przysłał link do swoich zdjęć z 2007 r., które pokazują malowidło sufitowe sprzed 1945 r. istniejące jeszcze w jednym z mieszkań w Oleśnicy.
+
 
04.05.17 Wobec wpływających pytań o możliwość zakupu książki Zamek Książęcy w Oleśnicy. Od czasów Piastów po współczesność informuję że dystrybucją zajmuje się Oleśnicki Dom Spotkań z Historią. Najlepiej zamawiać emailowo na adres sekretariat@bifk.info ewentualnie dzwonić 71 716 52 23. Być może kłopot będą miały osoby mieszkające za granicą, gdyż możliwy jest tylko przelew w złotówkach.
   
07.05.17 Zamieściłem wspomnienia byłego mieszkańca Oleśnicy Mieczyslawa Rudowicza (obecnie mieszkającego w Jeleniej Górze). Są one ciekawe, bo opisują m. in. życie w Oleśnicy po 1946 r. Czasy harcerstwa - tego sprzed 1950 r. i lata szkolne w Technikum Mechanicznym w naszym mieście.
+
 
08.05.17 O wystawie exlibrisów w związku z Rokiem Czeskim w Oleśnicy i Dniem Bibliotekarza i Animatora Kultury
+
 
10.05.17 Znacznie uzupełniłem zbiór monet, szczególnie dukatów, wybijanych przez książąt podiebradzkich. Większość jeszcze bardziej powiększyłem, aby znacząco uwidocznić szczegóły.  
+
12.05.17 Marek Krzysztof Bińkowski napisał o skrytce Grundmanna w kościele NMP w Oleśnicy, rozwijając tym samym naszą dotychczasową wiedzę o tych zdarzeniach.
+
 
13.05.17 Zapomniany niedźwiedź z zamku oleśnickiego
+
 
16.05.17 Uzupełniłem tekst o zegarze z wieży zamkowej o jego naprawie 10-11.05.2017 r.  
+
17.05.17 11.05.2017 r. umieściłem w Aktualizacji książki o fotografach oleśnickich bardzo rzadką fotografię z atelier Rodzeństwa Schultz. Czytelnik strony poprosił mnie, aby o niej nie pisać, gdyż wzrośnie cena. Tak zrobiłem, czytelnik kupił fotografię za niewielką sumę i będzie można ją dodać do książki, jeśli będzie jej wznowienie.  
+
18.05.17

Oleśnica ma nowy system identyfikacji wizualnej w tym nowe logo, którego autorem jest oleśniczanin Michał Ruchel. Jego prezentacja spotkała się z kilkukrotnym aplauzem zgromadzonych mieszkańców w sali BiFK. Przed chwilą wróciłem z pokazu i jeszcze jestem pod wrażeniem! Spot reklamowy Oleśnicy to także sukces, można go oglądać kilkukrotnie z przyjemnością.

   
27.05.17 W trakcie remontu szpitala oleśnickiego pojawiły się ciekawe napisy i znane stało się nazwisko architekta  
+
28.05.17 Jak się okazało, niedźwiedź z zamku oleśnickigo nie był trofeum następcy tronu Wilhelma lecz pochodził z Cieplic z pałacu Schaffgotschów. Tam teraz trzeba szukać myśliwego.  
+
31.05.17 Nowe logo i system identyfikacji Oleśnicy
+
 
31.05.17 Wystawa malarstwa Zbigniewa Podurgiela - Znaki Przedborskie
+
 
01.06.17 Profesor Uniwersytetu Opolskiego Piotr Stec prawnuk Antoniego Cieszyńskiego przysłał mi link do artykułu Zbigniewa Babika, z którego może wynikać, że Tomasz Cieszyński podczas pracy w aptece oleśnickiej mógł interesować się gwarą polskich mieszkańców okolicznych wsi. Należałoby sprawdzić ten wątek. Uwaga. Link nie zawsze się otwiera, dlatego dołączam link do tych 3 stron tekstu dotyczącego T. Cieszyńskiego [1], [2]], [3]
+
 
05.06.17 W trakcie trwania polsko-czeskiej konferencji w zamku oleśnickim burmistrz Chrudimia zaprosil mnie do wygłoszenia odczytu na temat Podiebradów oleśnickich. Do tego dojdzie 9 czerwca w Chrudimiu. W załączeniu plakat z zapowiedzią koncertu orkiestry ze Szkoły Muzycznej w Oleśnicy oraz w kolejnym dniu mojego odczytu Niestety, względy losowe zmusiły mnie do pozostania w Oleśnicy.    
10.06.17 Kupiłem książkę o polowaniach następcy tronu i uzupełniłem odsłone poświęconą głowie słonia, skórze tygrysa
i wypchanemu niedźwiedziowi z zamku oleśnickiego
 
+
13.06.17 Zagadkowy twórca sgraffit i inskrypcji na zamówienie księcia Karola II z Podiebradów
+
 
25.06.17 Johann (Georg) Ernst - oleśnicki malarz ponownie odkrywany jako jeden z najbardziej interesujących malarzy czynnych na Śląsku w 2. połowie XVIII wieku
+
 
29.06.17 Zamek oleśnicki słynny w XVII/XVIII wieku poprzez zasobną bibliotekę, gabinet osobliwości i zbrojownię
+
 
05.07.17 Prawie całkowicie zmieniłem odsłonę poświęconą Wyższej Szkole Córek  
+
14.07.17 Znana jest wcześniejsza historia budynku fillii Banku Rzeszy w Oleśnicy  
+
16.07.17 Remigiusz Szczuraszek odnalazł ciekawą postać - architekta, a poprzednio może budowniczego (murarza) biorącego udział w odbudowie kościoła św. Jana. Przy okazji pojawiło się piękne zdjęcie budynku przy ul. Mickiewicza!
+
 
17.07.17 Nieznany obraz żony księcia wirtembersko-oleśnickiego Karola Chrystiana Erdmanna
+
 
19.07.17 Cmentarz rodu Kospoth w Brzezince
+
 
20.07.17 Jakub Chomicki, który już raz wykonał brakujący krzyżyk do Kolumny Złotych Godów (podczas remontu kolumny w 2002 r. nie został założony i zaginął), chce go ponownie wykonać nieodpłatnie. Liczy na pomoc kogoś, kto krzyżyk pozłoci i wypożyczy pdnośnik do zamontowania.  
+
22.07.17 Pałacyk Rothkirchów w Oleśnicy. Obecnie budynek Urzędu Gminy w Oleśnicy.
+
 
31.07.17 Dom nad Stawem Miejskim i jego powojenne losy
+
 
03.08.17 Julia Frątczak z grupy Tropiciele Historii zajęła się dalszymi badaniami na temat wcześniej opisanego zbiornika znajdującego sie na terenie dawnego lotniska niemieckiego w Oleśnicy  
+
04.08.17 Apel J. Chomickiego (z 20.07) przeczytał ks. infułat Władysław Ozimek i zobowiązał się pozłocić krzyżyk oraz udostępnić podnośnik do założenia. Niedługo, po 70 latach, krzyżyk wróci na swoje dawne miejsce.  
+
12.08.17 Jedno zdanie z książki podróżnika odwiedzającego zamek oleśnicki w 1795 r. spowodowało, że musiałem zmienić historię biblioteki książęcej i jednocześnie przybliżyło nieznaną wcześniej datę przeniesienia biblioteki z jednego do dwóch pomieszczeń.

Uzupełniłem historię dworca i kolei oleśnickiej o nowe, większe ilustracje i wyodrębniłem w Ciekawostkach dział poświęcony kolei.

   
20.08.17 Przed wakacjami Urząd Miasta wydał dla turystów folder promocyjny miasta liczący 18 stron. Z okazji Dni Czeskich wydano też wersję czeską. Niedawno z okazji Dni Europy wydano wersję w j. niemieckim i w j. angielskim. Zwiększa to znacznie dostęp turystów z Europy do informacji o naszym mieście (okładki każdej wersji ). Więcej o logo zamieszczonym na tych folderach
+
 
21.08.17 Jakub Chomicki nie przyznawał się, że także zajmuje się malarstwem. Jego prace,   Jak powstaje obraz
+
 
22.08.17 W piątek ma odbyć się sesja Rady Miasta poświęcona m.in. drzewom - Pomnikom Przyrody. Drzew tych zidentyfikowano w Oleśnicy 31. Przyjętych zostanie tylko pięć. Tematy dotyczące drzew - Pomników Przyrody zgrupowałem i umieściłem w Ciekawostkach.    
24.08.17 Fabryka Mebli Grollmusa
+
 
26.08.17 W trakcie wichury przewrócił się Konrad II  
+
30.08.17 Kolejny Grollmus - tym razem wytwórca szczotek w Bierutowie  
+
31.08.17 Ciekawy folder promocyjny wydany na Dni Oleśnicy w 1964 r.
+
 
03.09.17 Ponownie odsłonięto pomnik II Armii Wojska Polskiego w Boguszycach  
+
10.09.17 Opis szpitala uzupełniono o nieznane wcześniej zdjęcie  
+
11.09.17 Uzupełniłem informację o ks. dr Romanie Reisse proboszczu kościoła Św. Trójcy, który doprowadził do jego rozbudowy. Jak się okazało był proboszczem tylko do 1941 r. a nie do 1945 r.jak sądzono. Spędził wojnę w kościele św. Henryka we Wrocławiu. Już po wojnie został pomyłkowo zastrzelony przez polski patrol. Jego grób istnieje na cmentarzy przy ul. Bardzkiej. Zdjęcie grobu jeszcze nie istnieje w grobnecie. Ks. Reisse zasługuje na upamiętnienie.  
+
13.09.17 Na Kolumnie Złotych Godów po 70 latach ponownie umieszczono zaginiony krzyżyk  
+
15.09.17 Jeszcze w tym roku nastąpi odnowienie rzeźby Jana Podiebrada
+
 
18.09.17 Nowe foldery promocyjne Oleśnicy
+
 
19.09.17 23 września odbędzie się Koncert przenoszący słuchaczy do Oleśnicy XIX wieku
+
 
21.09.17 Gdzie w Oleśnicy zrobiono zdjęcie ozdrowieńcom z lazaretu
+
 
26.09.17 Po raz kolejny uzupełniłem ilustracje dotyczące Kasyna Jegrów  
+
27.09.17 Znany malarz Joseph Langer wykonuje prace w kościele Św. Trójcy i projekt dla kościoła św. Jana w Oleśnicy
+
 
29.09.17 Rzeźba księcia Jana z Podiebradów trafiła do renowacji
+
 
04.10.17 6 października 2017 r. mija XXV rocznica śmierci Stanisława Kokota, wielce zasłużonego dla Oleśnicy i harcerstwa oleśnickiego (Klepsydry z 1992 r.). Widocznym, ale zapomnianym, znakiem jego zaangażowania jest sklejona figura Nike (Viktorii), która obecnie stoi w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Dzięki temu mogła powstać kopia zwieńczająca pomnik przed Ratuszem. O zasługach S. Kokota dla Oleśnicy napisałem w dziale Zasłużeni dla Oleśnicy
+
 
07.10.17 Odczytane epitafium Anny Doroty Mecklenburger z bazyliki mniejszej w Oleśnicy
+
 
09.10.17 Bogusław Szybkowski, współautor książki o fotografach oleśnickich odkrywa fototografa światowej klasy w Opolu, w mieście, w którym mieszka
+
 
12.10.17 Pokazałem stan zamku w 1965 r. Kilka z tych zdjęć umieściłem w mojej książce o zamku
+
 
15.10.17 Stanisław Humiński - nietuzinkowy oleśniczanin. Warto zachować o nim wspomnienie
+
 
18.10.17 Posąg księcia Jana z Podiebradów wrócił do zamku, gdzie będzie jeszcze przez kilka dni czyszczony i zapewne będą przy nim wykonywane prace kamieniarskie. O dalszych pracach będę powiadamiał czytelników
+
 
20.10.17 Zakończyła się wystawa twórców oleśnickich zajmujących się m.in. malarstwem, grafiką, rysunkiem i fotografią. Niektóre pokazane prace zasługują na ciagłą promocję i dlatego wystawę przeniosłem na stronę.
+
 
25.10.17 Czy posągowi księcia Jana Podiebrada brakuje także haka do podtrzymywania kopii?
+
 
26.10.17 Dodatkowe informacje o pracach przy płaskorzeźbach herbowych
+
 
29.10.17 Szukam miecza paradnego książąt ziębicko-oleśnickich przechowywanego w zamku oleśnickim w latach 1597-1884 r.
+
 
03.11.17 W trakcie remontu dachu na skrzydle zachodnim zamku oleśnickiego dyr. CKiW OHP P. A. Wróbel podjął decyzję o renowacji masztu i wykonania nowego włazu umożliwiającego podniesienie flagi nad zamkiem. Dlatego po raz pierwszy od ok. 1930 r. na zamku oleśnickkim podniesiono flagę na tym maszcie. [1], [2]. Dyr. P. A. Wróbel planuje wykonanie flagi zamkowej większego formatu, która będzie stale powiewać nad zamkiem. Duża flaga będzie widocznym i ciekawym elementem promocji zamku i Oleśnicy.    
07.11.17 Defilada z okazji pierwszej rocznicy ogłoszenia manifestu PKWN 22.07.1945 r. i inne zdarzenia z lat 1945-1946.
+
 
08.11.17 Umieszczono większe zdjęcia pucharu Królów Kurkowych i uzupełniono tekst, znany już jest jeden z fundatorów  
+
13.11.17 Pierwszy ślad biblioteki zamkowej z czasów Hohenzollernów
+
 
17.11.17 Jak dzwon z Bierutowa znalazł się w 1949 r. w Schweinfurcie w Niemczech
+
 
19.11.17 Promocja książki dr Agnieszki Drożdżewskiej w Oleśnicy
+
 
27.11.17 Po wielu problemach z komputerem utraciłem wszystkie adresy do czytelników strony. Prosze czytelników, z którymi korespondowałem o przysłanie pustego e-maila dla odzyskania adresu.    
28.11.17 Zacząłem uzupełniać informacje o rodzie Bielschowsky, dzieki nawiązaniu kontaktu c Cirylem Blancy-Bielschowsky. Uzyskałem m.in. zdjęcia macew z oleśnickiego kirkutu.  
+
29.11.17 Witod Głębowicz zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego zainteresował się losem miecza Podiebradów. Nie sądzi, aby znajdował się w Polsce. Ale uważą, że " Obiekt takiej klasy na pewno nie przepadł. gdzieś musi istnieć". Zapewne zapytania trafią do innych krajów. Sam przeglądam zawartość muzeów w internecie - podobnego miecza dwuręcznego jeszcze nie widziałem. Jest to więc zabytek na miarę światową.
+
 
10.12.17 Dodano kolejne zdjęcia pochodzące z pierwszego(?) polskiego oleśnickiego zakładu fotograficznego Włodzimierza Tomickiego  
+
12.12.17 Początki koła łowieckiego w Oleśnicy
+
 
29.12.17 Historia Seminarium Nauczycielskiego w Oleśnicy (1875-1925)
+
 

Od autora • Lokacja miasta Oleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI