Wydawnictwa oleśnickie (cykliczne)

Tutaj będą prezentowane wydawnictwa oleśnickie, których treść jest związana z szeroko pojętą tematyką historyczną dotyczącą miasta, powiatu oraz byłego księstwa oleśnickiego.
(Pominięto wydawnictwa miejskie o niskim poziomie historycznym i z licznymi "szkolnymi" błędmi).

Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego
Wydawany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oleśnicy przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji Nauczycieli w Oleśnicy i finansowany przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

Przedstawia wiele ciekawych i mało znanych faktów z historii obecnego powiatu oleśnickiego oraz sylwetki wielu znaczących, a nie zawsze znanych postaci. Dla przykładu podano spis treści numeru (1 z 2003 r.).

 • Jacek Przybył. JAN NEIDHARDT - NADWORNY MEDALIER KSIĄŻĄT OLEŚNICKICH
 • Agnieszka Rottau - Bracka. BIRONOWIE VON KURLAND - SKRZĘTNI GOSPODARZE SYCOWA
 • CEREMONIAŁ INWESTYTURY J. 0. PIOTRA de BIRON. Opracował Stanisław Kozłowski
 • Józef Mielnik. KSIĘŻNA ELEONORA CHARLOTTA
 • Stanisław Chowański. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I PATRIOTYCZNA KSIĘŻY KATOLICKICH W OKOLICACH SYCOWA W XIX-XX WIEKU
 • Stanisław Kozłowski. MICHAŁ PRZYWARA - KSIĄDZ JĘZYKOZNAWCA
 • Joanna Marczak. RODZIME NAZWISKA MIESZKAŃCÓW PARAFII BIERUTÓW W LATACH 1894 -1936
 • Dorota Bilmon. LEON SZOREK - OLEŚNICKI NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA
 • Stefan Jankowiak, Alojzy Wieczorek. CZESŁAW GAŁA - ARTYSTA PLASTYK
 • Zygmunt Fedyk. KSIĄDZ JAN GABOR - DŁUGOLETNI PROBOSZCZ PARAFII BIERUTÓW
 • Maria Rutkowska (Miedzińska). KAZIMIERZ MIEDZIŃSKI
 • Józef Sokołowski. WSPOMNIENIE 0 PROFESORZE KAZIMIERZU MIEDZIŃSKIM
 • Aleksandra Kwaśniewska. ARTYSTYCZNY ŻYCIORYS EDMUNDA KWAŚNIEWSKIEGO
 • Danuta Dziki, Maria Witkoś. IN MEMORIAM


Ponadto w każdym numerze kwartalnika jest obszerny dział dydaktyczno-metodyczny redagowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Nauczycieli. Kwartalnik posiada format A4, liczy ok. 30-45 str. Można go nabyć w Galerii przy pl. Zwycięstwa oraz w PiMBP przy ul. M. Reja. Cena wynosi 10 zł za aktualne wydanie. Wydania archiwalne są sprzedawane po niższej cenie.

Oleśnica na starej pocztówce
(tekst z mini-recenzji umieszczonej w Panoramie Oleśnickiej)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ponownie uraczyła nas ciekawym i pięknie wydanym wydawnictwem "Oleśnica na starej pocztówce". Jest to mały zbiór 14 pocztówek pokazujący w większości nieistniejące widoki Oleśnicy, starte mijającym czasem, wojną i jej następstwami. Zamieszczone pocztówki, udostępnione przez oleśnickich kolekcjonerów - Marka Górnickiego i Ryszarda Kałużnego - to głównie rzadkie okazy i zachowane w bardzo dobrym stanie. Dzięki temu można oglądać ze szczegółami np.: nieistniejący lazaret (?) w okolicy obecnej ul. Cieszyńskiego, zniszczone w latach wojny tzw. Oleśnickie Sale Miejskie (z Teatrem Miejskim) lub początek obecnej ulicy Lwowskiej.

W słowie wstępnym prof. Paweł Banaś z Uniwersytetu Wrocławskiego słusznie pisze, że "... stanowią one wręcz nieocenione źródło historyczne. Zwłaszcza, gdy brakuje innych materiałów ikonograficznych to skromna, dotąd lekceważona pocztówka przypomina nam niegdysiejszy kształt miasta." I rzeczywiście tak jest - na nich widzimy starą Oleśnicę, wybudowaną przez dawnych mieszkańców, których trud staramy się zachować fizycznie, a gdzie to niemożliwe - chociażby tylko na ulotnych pocztówkach. A wydano ich podobno w latach 1896 -1942 około 800 rodzajów. Z tego w posiadaniu oleśnickich kolekcjonerów jest, jak można przypuszczać znacznie ponad 250. Stwarza to nadzieję na dalsze ciekawe publikacje. Przykłady innych okolicznych miast wskazują, że takie wydawnictwa mają wzięcie i są wspierane przez władze miejskie, nawet jeśli wydają je prywatnie właściciele zbiorów.

Przedstawiany "prekursor" przyszłych dużych wydawnictw został pięknie przygotowany przez Danutę Obrębską-Kubik i wydany przez znaną z dobrej jakości swoich prac - drukarnię WIK. Dodatkową zaletą tego wydawnictwa jest "dwujęzyczność", co spotka się z zadowoleniem byłych niemieckich mieszkańców Oleśnicy i zwiększy zakres nabywców.

Druk został wsparty finansowo (oprócz PiMBP) także przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy. Cena wydawnictwa wynosi 8 zł i jest ono do nabycia w Galerii przy pl. Zwycięstwa oraz PiMBP przy ul M. Reja.

Ukazało się już kolejne wydawnictwo z tej serii - dotyczące ogrodów, parków i skwerów. Jego sponsorem była Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy.

I to niestety, ostatni numer z tego cyklu. Galeria PiMBP została zamknięta a "duch" i autor tego przedsięwzięcia D. Obrębska- Kubik zwolniona z pracy w trakcie przygotowywania kolejnego wydawnictwa z tej serii - poświęconego kościołom. Podobno nie ma ludzi niezastąpionych i poziom merytoryczny Galerii, i zakres prac tam prowadzonych miał być kontynuowany w MOKiS. I jak można się było spodziewać - są to tylko słowa, nie poparte czynami. Jak łatwo w Oleśnicy zniszczyć cenną inicjatywę wydawniczą i "wyrównać" osoby wyrastające ponad średni poziom. Wszystkie wydawnictwa, które powstały z inicjatywy D. Kubik-Obrębskiej wymieniono na stronie PiMBP. Szkoda, że duży nakład pracy Pani Danki w większości wydawnictw (od pisania tekstów, redakcji po korektę) został ograniczony do słów "opracowanie graficzne". Nie jest to prawda.

 


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI