Dlaczego burmistrz Oleśnicy J. Bronś na swoim blogu wprowadza w błąd gimnazjalistę w sprawie "Domu na murze"?
14.08.2010 r.

Remigiusz Szczuraszek uczeń III klasy gimnazjum oleśnickiego, w trosce o zachowanie oleśnickich zabytkowych budowli, wysłał na blog burmistrza Oleśnicy następujące pytanie:

Panie Burmistrzu. Jakie są konkretne powody wyburzenia zabytkowej kamienicy przy ul. Sejmowej 10? Ponoć chodzi o mur obronny, że przez niego się wali. Większość osób twierdzi, iż dom może spokojnie stać, bo nie zagraża murowi. Jeśli to prawda, że murowi nic nie zagraża to nie można dać go na przetarg? Jest dużo zwolenników z prośbą o nie burzenie kamieniczki. Ona daje temu miejscu i tym młynom piękny urok.
[2010-08-07]

Odpowiedź burmistrza:

Jednoznaczna opinia ekspertów wskazuje, że budynek ten stanowi bezpośrednią przyzczynę odchylania się zabytkowych murów obronnych, na których został posadowiony. Chciałbym podkreślić, że ten budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, w przeciwieństwie do murów kurtynowych, którym zagraża. Dlatego nie można go wystawiać na przetarg, ponieważ ewentualny nabywca nie byłby w stanie go wyremontować bez naruszania murów. Pozdrawiam.

Po przeczytaniu odpowiedzi uczeń był zaskoczony i dlatego zapytał, co o tym sądzę. Ogólnie uważam, że jest to mało wiarygodne uzasadnienie chęci zburzenia tego budynku.

Burmistrz napisał: Jednoznaczna opinia ekspertów wskazuje, że budynek ten stanowi bezpośrednią przyczynę odchylania się zabytkowych murów obronnych, na których został posadowiony.

Mój komentarz:

W opracowaniu dostępnym na stronie UM http://files.olesnica.pl/Zamowienia7/Mury/Ekspertyza_techniczna_naprawy_murow_kurtynowych.pdf  nie napisano, że budynek stanowi bezpośrednią przyczynę odchylania się zabytkowych murów obronnych.

Z obliczeń tam zamieszczonych wynika, że w najbliższym otoczeniu budynku mur jest stateczny (nie ulegnie odchyleniu, zniszczeniu!). Jedynie na odcinku oddalonym od wzmiankowanego domu, mur jest niestateczny. Ten odcinek pokazano niżej.

Kolorem czerwonym pokazano zasięg niestateczności (obliczeniowej) odcinka muru.
Na rysunku pokazano: z lewej przekrój muru na odcinku pokazanym na sąsiednim zdjęciu; z prawej mur nowej kamienicy. Źródło

Nie widziałem ekspertyzy stwierdzającej, że jest to mur obronny. Może jest to tylko część muru rozebranego budynku spichlerza?

Bardzo schematyczne przedstawienie umiejscowienia niestatecznego odcinka muru (pokazanego czerwoną strzałką). Widać, że jest on oddalony od rozpatrywanego domu. Wykorzystano wycinek fotografii Marka Duszyńskiego i "wyciągnięto" (photoshop) mur przed budynek rozebranego już spichlerza.

Niestateczność muru w tym przekroju nie jest związana z wzmiankowanym domem. Z obliczeń wykonanych w ww opracowaniu wynika, że po zburzeniu starego zabytkowego spichlerza (magazynu), a przed wybudowaniem nowego budynku, należało dokonać naprawy tego muru. Naprawa miałaby zwiększyć jego stateczność (np. poprzez domurowanie 1-2 rzędów cegieł do muru, na tym krótkim odcinku, lub w inny sposób). Koszt takiej naprawy wynosiłby kilkanaście tysięcy zł. Ale miasto (burmistrz) tego nie uczyniło, wiedząc, że mur jest w tym miejscu uszkodzony i może niestateczny.

Obecnie trzeba dokonać naprawy tego muru od tyłu. Koszt naprawy będzie znaczny, ale nieważne - podatnicy zapłacą. Podczas tej naprawy (wbijanie, wciskanie grodzic) nowy dom może ulec uszkodzeniu. To jest, być może, techniczna przyczyna chęci zburzenia Domu na murze. Czyli dom ma być zburzony, gdyż wcześniej (gdy można było to uczynić) nie naprawiono odcinka muru.

Burmistrz napisał: Chciałbym podkreślić, że ten budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, w przeciwieństwie do murów kurtynowych, którym zagraża.

Mój komentarz:

Na witrynie UM znajduje się Program opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2007-2010-treść programu   i w nim Załącznik Nr 1. zatytułowany ZABYTKI NIERUCHOME W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW. W tym spisie (zabytków) wymieniono:

ul. Sejmowa 10, dom mieszkalny, mur. ok. 1868 r. na terenie międzymurza, na reliktach wewnętrznego pierścienia murów miejskich.

Tak więc, Dom na murze widnieje w gminnej ewidencji zabytków i dlatego trzeba było uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na jego zburzenie. Konserwator taką zgodę wydał bo, być może, został wprowadzony w błąd podobnie, jak i mieszkańcy Oleśnicy.

Myślę, że burmistrz powinien wiedzieć, że w tym miejscu nie ma już muru kurtynowego (ostatki zburzono w latach 70-ych), a obliczenia dotyczą innego muru o nazwie Parkan. Być może, nie jest to i Parkan, a zwykły mur oporowy. Wiadomo, że budynek nie zagraża tym murom.

Burmistrz napisał: Dlatego nie można go wystawiać na przetarg, ponieważ ewentualny nabywca nie byłby w stanie go wyremontować bez naruszania murów.

Mój komentarz:
Jak się dowiedziałem, istniał nabywca, który chciał go kupić w przetargu i wyremontować, wiedząc, że ten dom niczemu nie zagraża. Jedyne zagrożenie, jaki stwarzał ten dom, to chęć nabywcy umieszczenia w nim muzeum. Zamiar umieszczenia w nim MUZEUM to, być może, główny realny powód chęci jego rozebrania. Za kadencji burmistrza J. Bronsia nie powstanie w mieście muzeum. Dowiedziałem się, że istniał i inny nabywca, chcący w nim ulokować małą gastronomię.

Dodano 10.09.2014 r.
Powstało muzeum w którym historię oleśnicy opracowali autorzy, którzy nie znali historii Oleśnicy i nie byli wcześniej w naszym mieście. Dlatego roi się w nim od błędów historycznych. Należałoby całą historię przepisać i poprawić makietę Oleśnicy. Prawie wszystkie teksty historyczne są na tej stronie.

Dodano 18.08.2010
List czytelnika
Szanowny Panie, zdaje sobie sprawę , że być może mój list do Pana jest tylko przysłowiowym zawracaniem Panu głowy, ale czytając Pana i innych osób komentarze i uwagi dotyczące wyburzenia "domu przy murze" chciałbym wskazać na ewentualny następny dom, który jest też już przez naszych włodarzy miasta przeznaczony do wyburzenia - jest do dom przy ulicy Hallera nr 11 (obecnie już zamurowane w nim drzwi i okna). Aż ciśnie się na usta wołanie - dlaczego nie szanujemy zabytkowej (tak to należy oceniać według mnie) substancji miasta, które tak zostało przez historię i LUDZI zniszczone i obecnie jest w sposób wręcz głupi nadal pozbawiane tego, co o nim świadczy, jako mieście z przeszłością!

Pamiętam, że przed kilkunastoma laty był na ul. 11 Listopada piękny dom, w stylu willi, z przecudnym gankiem - został rozebrany, po nim został zarośnięty plac (z działką na której był posadowiony sąsiaduje przez płot przedszkole). Taki sam los zapewne spotka i dom przy murze i dom z ulicy Hallera. Smutne jest, że ci, którzy "rządzą" w naszym mieście mają techniczne wykształcenie, a ich poziom postrzegania na to, co jest przeszłością jest taki, że miasto staje się tylko "przyjazne" dla developerów budujących gdzie się da, jak się da i nie licząc się, że ktoś kiedyś będzie MUSIAŁ mieszkać w pozbawionym uroku i ładu mieście.

Pisze ten list do Pana prywatnie, pod wrażeniem pana walki o to, aby Oleśnica była miastem na miarę tego, jakim była kiedyś, przed laty, kilkoma, kilkunastoma i kilkudziesięciu...
(nazwisko i imię do wiadomości autora strony).

Dodano 12.12.2011 r.
Można sądzić, że mur znajdujący się przy "Domu na murze" spełniał tylko rolę - oporowego (zbyt cienki jak na mur-parkan) i mógł być wybudowany wraz z rozbudową młyna. K. Bimler nie pokazuje go na swoim planie. Ostateczną opinię będzie można wydać po odnalezieniu planów miasta sprzed 1850 r.

Zbieżne:
Zagadka muru obronnego w rejonie ul. Młynarskiej

Link do artykułu z Panoramy Oleśnickiej w sprawie obrony tego domu przed rozebraniem. Zostawcie Sejmową 10! Apelujemy do władz Oleśnicy, aby nie burzyć zabytkowego domu


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI