Marek Nienałtowski
Na pięknych samochodach niedopuszczalny herb Oleśnicy
20.04.2023 r.

Kilka dni temu burmistrz Bronś oglądał dwa piękne samochody, przeznaczone dla przewozu dzieci. Na każdym z nich są 4 herby Oleśnicy, które mają promować miasto. Herb ten promował w 2003-2006 r. burmistrz Bronś. Nie miał on pojęcia o historii Oleśnicy, o herbach Oleśnicy, ich historii i heraldyce. Dlatego doprowadził do przyjęcia błędych herbów. Na pięknych samochodach powinien być piękny bezbłędny herb Oleśnicy.

Herbem Oleśnicy jest biały orzeł św. Jana (godło) na czerwonym tle. Ten orzeł powinien być duży, zapełniać sobą dużą część czerwonej tarczy i przyciągać przez to wzrok. Niestety, w tarczy orzeł nie jest duży, natomiast przyciąga wzrok kolor czerwony, zajmujący nadmiernie znaczną część tarczy. To on z daleka będzie głównie widoczny.


Herb, w którym czerwony kolor tarczy przyćmiewa orła św. Jana

Burmistrz Bronś jeździ do miast partnerskich i mógłby popatrzeć, też na ich herby. Widać je niżej.W herbie Warendorfu godło zajmuje znaczną część tarczy, częściowo sięga do granicy tarczy.
Na herbie Chrudimia godło zajmuje prawie całą tarczę

Burmistrz mógłby też popatrzeć na herby miast powiatu. Widać je niżej na plakietce promującej przejazd pociągiem retro.


Pokazano herb Oleśnicy, na którym godło jest nieproporcjonalnie małe, w stosunku do tarczy.
W byłym herbie Dobroszyc czerwone tło zajmuje znacznie mniej miejsca niż pozostałe
elementy w tarczy.
W herbie Twardogóry niebieskie tło jest również małe.
Widać wyraźną różnicę w herbie Oleśnicy w stosunku
do pozostałych dwóch. Fot. Panorama Oleśnicka

Dlaczego w herbach innych miast godła zajmują dużą część tarczy, a w herbie Oleśnicy godło jest nieproporcjonalnie małe. A to dlatego, że bez pojęcia skopiowano wąskie godło (orła) z witraża z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i wstawiono go w długą nieproporcjonalną tarczę. Potem, po krytyce, zwiększono szerokość tarczy, ale nie powiększono orła.

Herb z tarczą wydłużoną ponad dopuszczalne
proporcje
Herb po dodaniu szerokości tarczy, bez powiększenia wielkości orła
Aby nie dopuścić do parodiowaniu herbów - Dolnośląski Urząd Marszałkowski pokazał m.in. Niedopuszczalne proporcje herbu Dolnego Śląska. Na drugiej pozycji widać proporcje podobne do herbu oleśnickiego (tego wydłużonego z lewej).
Herb z samochodu jest połączeniem trzeciego i czwartego wariantu.
Czyli herb Oleśnicy mieści się w granicach niedopuszczalnych

Z powyższego wynika, że herb Oleśnicy na samochodach ma proporcje niedopuszczalne. We Wrocławiu byłby niedopuszczony do użytku. W Oleśnicy każda głupota heraldyczno - weksylologiczna, która podoba się burmistrzowi Bronsiowi - musi być zaakceptowana.

Niedopuszczalny herb burmistrza Bronsia ma ponadto błędy koloru. Witrażysta bowiem zmienił kolory szarfy i nóg orła - zamiast srebrnych (białych) stały się one złote (żółte), pomimo, że miał liczne prawidłowe wzorce. Na szarfie napis S+IOEVAN był wąski, dopasowany do wąskiego kartusza występującego na witrażu w I LO(!!!). Następnie po 2006 r. orzeł z tą wąską szarfą, wybrzuszeniem skierowanym do góry, bez żadnych zmian w kolorach i kształcie zaczął być używany przez UMO. A MOŻNA BYŁO TO WSZYSTKO ZMIENIĆ DO POSTACI NIŻEJ POKAZANEJ !!! Trzeba było tylko mieć pojęcie o heraldyce.

Można było umieścić na samochodach ten wyżej pokazany herb - piękny z dumnym orłem i wykonany komputerowo. On pasuje najbardziej do tych nowych samochodów. Symbole miejskie zostały wysłane w trakcie rządów Burmistrza Michała Kołacińskiego do Komisji Heraldycznej MSWiA w celu ich korekty i ona je zatwierdziła. Powinny być stosowane. Jednak burmistrz Bronś z nienawiści do M. Kołacińskiego nie chce do tego dopuścić. Dlatego mamy głupawe herby i bezherbową flagę Bielska-Bialej. Burmistrzowi Bronsiowi i jego bezmyślnym radnym to nie przeszkadza. Kolejny burmistrz przyjmie je do używania, bo każdy człowiek wybiera piękno (użyteczność) nad brzydotę (nieprzydatność).

Teksty o herbach

 1. Przyjęto błędny herb Oleśnicy
 2. Nowy herb Oleśnicy?
 3. Kolejne znalezisko herbowe
 4. herby w budynku starostwa.
 5. Witraż herbowy z I LO.
 6. "Mój" projekt herbu Oleśnicy użyto w logo jednostki wojskowej
 7. Herb uproszczony Oleśnicy - co się dzieje po jego zatwierdzeniu?
 8. Grafika z głównej strony
 9. Pat z herbem Oleśnicy?
 10. Bzdury historyczne i ponowne użycie błędnego herbu miasta
 11. Burmistrz Oleśnicy nie respektuje uchwały Rady Miasta XL/309/2006 z 28 kwietnia 2006 r.
 12. Nowa postać graficzna strony www Urzędu Miejskiego Oleśnicy.
 13. Ciąg dalszy ignorancji herbowej na stronie UM Oleśnicy . Kiedy zniknie głupawy herb Oleśnicy i takaż uchwała RM?
 14. Ponownie na papierze firmowym UM widnieje herb Oleśnicy bez krzyża
 15. Może odtworzyć witrażyk herbowy?
 16. Taki odrażający herb, narysowany bez pojęcia, pełen błędów, wykonany na papierze mocuje się do boazerii Sali obrad RM (zdjęty po interpelacji radnego).
 17. 700-lecie herbu Oleśnicy
 18. Deformacja herbu Oleśnicy i nieuzasadnione zmiany koloru pola tarczy
 19. Dwie jednostki w "Białych koszarach" używają różnych herbów Oleśnicy
 20. Różne herby Oleśnicy na plakatach z okazji XIV Dni Europy
 21. Bledny herb przed wejściem od Urzędu Miasta Oleśnicy
 22. Piękne herby Oleśnicy
 23. Korekta symboli miejskich
 24. Historia herbów Oleśnicy w okresie 1945-2020. cz I
 25. Historia herbów Oleśnicy w okresie 1989-2020. cz. II
 26. Przykłady herbów, które były szeroko stosowane w Oleśnicy
  w latach 1960-1980

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI