Różne herby Oleśnicy na plakatach?

Na dwóch plakatach wiszących obok siebie w oknie MOKiS, poświęconych różnym przedsięwzięciom związanym z XIV Dniami Europy, zauważyłem dwa herby Oleśnicy o odmiennych proporcjach tarczy herbowej. Rysunek jednego jest niezgodny z uchwałą RM. Pisałem już o tych "niedozwolonych deformacjach" i nawet powoływałem się na "instrukcję" Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej niedozwolonych przeróbek herbu Dolnego Śląska, przez różnych twórców druków promocyjnych. Pomimo pozytywnych zmian - nie do wszystkich autorów plakatów dotarła informacja o wycofaniu z użycia w Oleśnicy zdeformowanego (spłaszczonego) herbu.


Dwa plakaty dotyczące programu z okazji XIV Dni Europy z dwoma różnymi postaciami herbu

Spłaszczony na lewym plakacie
Normalny na prawym plakacie

Niżej z prawej, pokazałem spłaszczony herb (aby pasował do szerokości podpisu Oleśnica!, nikomu nie przeszkadzało, że okrągła aureola zamieniła się na eliptyczną), który był używany przez ostatnie lata w UM. Dalej go można spotkać w różnych miejscach miasta, nawet na trybunie w MOKiS.

Poniżej pokazałem rysunek z zasadami niedozwolonych przeróbek herbu Dolnego Śląska. Zasady te dotyczą także każdego innego herbu. Ten rysunek powinien być wysłany do wszystkich wykonawców pracujących dla potrzeb UM, MOKiS i innych instytucji.


Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/uploads/media/Niedopuszczalne_uzycie_herbu.pdf

Instytucje oleśnickie spnsorujące jakieś działania promocyjne firm spoza Oleśnicy, winny jednocześnie przekazać organizatorom herb lub logo. Należy szanować symbole miasta.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim