Dwie jednostki w "Białych koszarach" używają różnych herbów Oleśnicy

10.11.2010 r.

Po powrocie jednostek wojskowych do Oleśnicy - pierwsza nich - 10 RTW (Rejonowe Warsztaty Techniczne), zechciała mieć logo związane z miastem stacjonowania. Uzyskała na to zgodę UM, jednak nie mogąc znaleźć herbu dużego rozmiaru na witynie UM - skopiowała herb z mojej strony. Dodano do tego herbu dwie "błyskawice" i nazwę jednostki. Tak powstało logo, znak jednostki, który jest szeroko propagowany w różnorodnych ciekawych materiałach promocyjnych. Herb pokazany na tym logo był w fazie dopracowania graficznego, ale zawierał wszystkie elementy zgodne heraldycznie z najstarszym rysunkiem herbu. Czyli był (i jest) bezbłędnym herbem miasta.


Na logo jednostki znajduje się jedyny w Oleśnicy
prawidłowy heraldycznie herb miasta

Rysunek dumnego orła z podniesiona głową, całkowicie białego, stojącego na białej wstędze - pochodzi z herbu miasta używanego przed 1945 r. i potem po wojnie od 1956 do 1989 r. Najbardziej znany jest z okładki pierwszej monografii Oleśnicy z 1981 r. Ten heraldyczny(!) rysunek herbu był po raz pierwszy użyty w 1860 r. i w odmianach pokazany na witrażu w nieistniejącym Gimnazjum przy. ul. Mickiewicza.


Herb z okładki monografii Oleśnicy z 1981 r.

Po wojnie "herb z dumnym orłem" był szeroko używany do 1989 r. w promocji miasta, fabryk, instytucji, klubów sportowych itp. Także był umieszczony na witaczach stojących przy drogach wiodących do miasta. Wybrane przykłady pokazano niżej.

Herb z widokówki sprzed 1945 r.
herby na materiałach promocyjnych firm i organizacji przed 1989 r.

Po 1989 r. z niewiadomych powodów zmieniono piękny heraldyczny rysunek orła św. Jana na kuro, gołębio - podobny z powyrywanymi, skręconymi piórami. Herb ten zatem znalazł się w ocenie Komisji Heraldycznej MSWiA, która zaleciła, aby przyjąć postać herbu z wydawnictwa Miasta polskie w Tysiącleciu. t. II. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1967 rok, tabela CXX (czyli ten wyżej pokazany rysunek herbu). Burmistrz nie uznał zalecenia Komisji Heraldycznej i dlatego mamy nieciekawy rysunek orła w herbie i błędny kolor wstęgi (powinien być biały!).

Niedawno 2 Kompania Regulacji Ruchu stacjonująca w "Białych koszarach" zaczęła zbierać pieniądze na sztandar.

Na projekcie sztandaru pojawił się herb Oleśnicy pokazany niżej. Jest on w mieście szeroko propagowany i używany, chociaż jego proporcje wymiarowe i zniekształcony przy tym kształt aureoli nad głową orła (stała się owalna, a nie okragła), są niezgodne z rysunkiem przedstawionym w załączniku do uchwały Rady Miasta z 2006 r.


Skąd ten herb został skopiowany? Na stronie UM trudno odnaleźć herb miasta zatwierdzony uchwałą z 2006 r. Jest on gdzieś głęboko ukryty. Niewykluczone, że dowódca jednostki dostał go z UM.

W rezultacie na sztandar trafi herb z wieloma błędami. Co można zrobić, aby nie ośmieszyć sztandaru.

Rysunek orła św. Jana, w postaci używanej przez Fundację Oleśnica,
narysowany przez nieznanego
artystę (!)

W razie konieczności służę dowódcy jednostki koleżeńską konsultacją.

O deformacji herbu Oleśnicy

Logo jednostki


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kosciół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI