Czy pojawi się nowy obyczaj flagowy w Oleśnicy
06.05.2015

Wielokrotnie pisałem, że na przełomie XIX/XX w. istniał w trakcie świąt państwowych zwyczaj podnoszenia flag cesarstwa i miasta na masztach ratusza przy udziale burmistrza, radnych i mieszkańców miasta. Nie wiadomo, czy po 1918 r. tę tradycję kultywowano. Poprzedni burmistrz Oleśnicy nie widział potrzeby spotkać się w rynku i wspólnie podnieść flagę państwową lub miejską w trakcie świąt państwowych, lub miejskich. Aby to było możliwe należało dysponować przynajmniej jednym masztem flagowym. Na poniższej fotografii widać, że burmistrz R. Kallmann dysponował nawet 3 masztami na ratuszu.


Flaga miasta (na bocznej ścianie) była na niższej pozycji niż flaga cesarstwa i chyba królestwa Prus, co było zgodne z ceremoniałem flagowym.
A jak jest w Oleśnicy obecnie w trakcie świąt państwowych?

Podczas odbudowy ratusza w 1964 r. nie przewidziano zainstalowania nawet jednego masztu flagowego. W trakcie remontu dachu ratusza w 2008 r. zamontowano maszt do flag reklamowych, na którym zawiesza się (słowo "podnosi" zniknęło z Uchwały RM z 2009 r.) flagę miasta na stałe [1]. Nie przewidziano możliwości podnoszenia flagi przez urzędnika miejskiego na polecenie burmistrza, podobnie jak to było w starym ratuszu i dalej występuje na dachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy. Dlatego brakowało tradycji uroczystego podnoszenia flagi miasta z udziałem burmistrza, radnych i przy udziale mieszkańców. Nie przewiduje się podnoszenia flagi państwowej na dachu ratusza samorządowego, który nie jest urzędem państwowym.

Obecny burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński chce przywrócić szacunek do flagi państwowej, miejskiej i herbów miasta. Pierwszą okazją było święto flagi 2 maja 2015 r. Jednostka wojskowa z Oleśnicy wypożyczyła maszt do podnoszenia flagi. Dzięki temu Burmistrz, członkowie RM i mieszkańcy mogli uczestniczyć w wzniosłej uroczystości podniesienia flagi państwowej. Dowódca Garnizonu wystawił oddział reprezentacyjny, który potem przemaszerował przed dowódcą i burmistrzem Oleśnicy.

Od góry: Maszt przed uroczystością, poczet sztandarowy przypina flagę do linki flagowej, flaga państwowa podniesiona na maszt, dowódca garnizonu i burmistrz przyjmują defiladę żołnierzy

Czy tę tradycję kontynuować i wstawić na stałe podobny maszt? W zamierzeniach RdO i Platformy Obywatelskiej czytałem o modernizacji placu Zwycięstwa i uczynienia z niego miejsca manifestacji mieszkańców oraz czczenia świąt państwowych. Tam powinien stanąć pomnik Polskiej Oleśnicy i przy nim przynajmniej 2-3 maszty (flaga Państwowa, miejska i UE lub miast siostrzanych). Czy tam przenieść tę tradycję? Czy dwukrotnie na placu Zwycięstwa podnosić flagę 2. i 3. maja?

Wydaje się, że Święto Flagi można obchodzić uroczyście przy ratuszu, podobnie jak uczyniono 2.05.2015 r., może nawet bez potrzeby angażowania wojska (które następnego dnia występowałoby również na pl. Zwycięstwa). Flagę podnosiliby najmłodsi członkowie Rady Miasta. Powstaje jedynie problem masztu. Czy go wypożyczać, kupić przewoźny czy wstawić podobny maszt na stałe?

Na pierwszej ilustracji widać, że w dawnej Oleśnicy flagi państwowe wisiały wyżej niż miejska i było to zrozumiałe. W Oleśnicy jest odwrotnie - na budynku ratusza powiewa flaga miejska, najniższej rangi (i Bielska Białej), większa wymiarowo, lepiej eksponowana i znajdująca się wyżej flag państwowych, które są zawieszane na drzewcach nad drzwiami do budynku.


Mniejsze wymiarowo i niżej wiszące flagi państwowe przed wejściem do ratusza,
a na dachu powiewa wielka flaga miejska o niższej randze.

Nie jest to zgodne z zaleceniami protokołu flagowego. Co piszą inni (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i weksykolodzy):

Należy dbać, aby symbole Rzeczypospolitej Polskiej umieszczane były zawsze w godnym i honorowym miejscu, a także uprzywilejowanym względem (...) innych znaków [3].

Miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe, nieujmujące jej godności oraz zapewniające jej dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy [3].

Flaga narodowa na obszarze kraju ma pierwszeństwo przed innymi i nie może być mniejsza od innych flag podnoszonych razem ani powiewać niżej [4].

Wiele miast ma przed siedzibą ratusza postawiony maszt i na nim podnosi flagę państwową. Wtedy można podnieść flagę nawet mniejszą wymiarowo i maszt nie musi być wyższy od ratuszowego. Wówczas też nie będzie potrzeby zawieszania flag na drzewcach nad drzwiami. Stąd wynika przydatność masztu przed budynkiem Ratusza, którego użycie zapoczątkował burmistrz M. Kołaciński.

Zmieniać dotychczasowe zasady eksponowania flag? Zwiększać rolę symboli narodowych i widzieć ich rolę w kształtowaniu patriotyzmu narodowego? Zwiększać rolę symboli Oleśnicy i wykorzystywać je do zwiększania patriotyzmu lokalnego? Przewidywać maszt, stawiać stały czy przewoźny przed ratuszem? - To powinni wziąć pod uwagę radni, którzy mogliby kompleksowo zająć się tym tematem w trakcie całej kadencji. Może wymagane byłyby konsultucje weksykologów.

Proszę członków Rady Miejskiej o wycofanie bezsensownej (błędnej) Uchwały nr : XXXVI/216/2009 Z dn.: 28 sierpnia 2009 r. zmieniającą Uchwały Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy. Na maszcie UM winna powiewać flaga urzędowa miasta (ta z herbem), a nie flaga Bielska-Białej. Należy zrobić porządek z tym bezmysłem.

  1. Nowy maszt flagowy na budynku Ratusza
  2. Wojsko uczy szcunku do flagi państwowej
  3. http://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Duma_i_Szacunek.pdf
  4. http://www.pogotowieflagowe.pl/artykuly/dzien_flagi.html

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI
ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI