Błędna uchwała Rady Miasta, ciągłe błędne zawieszanie flag w Oleśnicy i brak informacji o symbolach miasta
8 Wrz. 2007 r.

Wstęp
Flaga Oleśnicy została przyjęty uchwałą nr VI/33/89 Miejskiej Rady Narodowej w Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 1989 r. Miała ona tę zaletę, że herb miasta był rozmieszczony na całej szerokości flagi co dawało jego dobrą ekspozycję. Ponadto herb był rozmieszczony przy miejscu zawieszenia flagi i dlatego nawet przy niewielkim wietrze był dobrze widoczny. Jednak Komisja Heraldyczna zaleciła odrzucenie stosowanej dotychczas flagi Oleśnicy, gdyż zdaniem komisji jej układ barw (biało-czerwono-zółty) jest podobny do flagi państwowej (?). I dlatego Komisja Heraldyczna podała propozycję, aby nowa flaga miała pasy koloru żółto-biało-czerwonego. I do tego zalecenia Rada Miejska się zastosowała.

Ale ... flaga Powiatu częstochowskiego jest analogiczna pod względem układu barw do dotychczasowej flagi Oleśnicy (uznanej za podobną do flagi państwowej). I tę flagę powiat częstochowski przyjął w 2000 r. w oparciu o opinię Komisji Heraldycznej. Czyli flaga Oleśnicy jest podobna do flagi państwowej, a flaga powiatu częstochowskiego nie jest do niej podobna? Jak to rozumieć?

Flaga Oleśnicy, która zdaniem Komisji Heraldycznej jest podobna do państwowej.
Flaga Powiatu Częstochowskiego, która zadaniem Komisji nie jest podobna do państwowej.

Wobec takiej opinii Komisji Heraldycznej - Rada Miasta Oleśnicy przyjęła (nie sprawdzając, czy jest ona używana przez inne miasto!) zaproponowaną nową flagę miasta, posiadającą pasy koloru żółto-biało-czerwonego (rysunek układu barw pokazano poniżej). Po moim sprawdzeniu okazało się, że jest to także, przyjęta wcześniej, flaga Bielska Białej


Zaproponowana Oleśnicy flaga, jest również
flagą Bielska-Białej.

Lecz kiedy Komisja Heraldyczna opiniowała flagę Żor (która miała położenie tych barw analogiczne do zalecanych dla Oleśnicy), wówczas napisała, że "... ułożenie w sąsiedztwie pasa żółtego i białego godzi w zasadę alternacji barw. Ta ostatnia zasada zabrania umieszczania koło siebie tzw. barw szlachetnych, czyli srebrnej i złotej (ich uproszczonymi odpowiednikami są kolory biały i żółty) koło siebie." I dlatego miasto Żory przyjęło inne ułożenie pasów (biały pas nie jest w sąsiedztwie żółtego). Jak z tego wynika - nieodgadnione są wyroki Komisji Heraldycznej.

Uchwała Rady Miasta
Uchwała Rady Miasta NR XL/309/2006 w sprawie herbu, barw flagi i hejnału miasta Oleśnicy z 28 kwietnia 2006 r. jest wspomniana na stronie, w związku z moją skargą do Wojewody Dolnośląskiego. Skarga dotyczyła tylko herbu z tej uchwały. Poniżej zajmę się treścia uchwały dotyczącej flag miasta. W terminie późniejszym napiszę o podobnych błędach w uchwale dotyczącej pieczęci i łańcucha burmistrza.

<<Uchwały związane z symbolami miejskimi są w większości miast umieszczane na witrynie UM. W Oleśnicy są skrywane>>

Nie będę pisał skargi do Wojewody w sprawie uchwały "flagowej" i tylko tutaj wspomnę, co sądzę o niej. Jest to także uchwała napisana błędnie, niedbale i bez znajomości weksykologii (nauki o flagach). Jak zwykle - autorzy uchwały nie zechcieli uzyskać konsultacji i przeczytać informacji znajdujących się w internecie - np. doświadczeń innych miast. Następstwem tego jest panujący obecnie bałagan.

Przykład:

Rada Miasta przyjęła, że miastu potrzebne są flagi: urzędowa i miejska. Każda z nich ma dwie wersje - do zawieszenia poziomego i pionowego. Tak więc, w Oleśnicy istnieją 4 rodzaje flag. Flagę urzędową stosuje się w większości miast dla wyróżnienia urzędów, które są stale lub czasowo siedzibą władz samorządowych miasta. Czyli podnoszone są nad lub przed ratuszem, instytucjami gdzie aktualnie przebywają władze miasta i w pomieszczeniach gdzie oni urzędują. Flagi miejskie podnosi się (bez uzyskania zgody) we wszelkich innych miejscach - na placach, boiskach, przed hotelem, dworcem itp.

Te dwa rodzaje flag przyjęto w uchwale w paragrafie 6,

§ 6

1. Flagą miejską Miasta Oleśnicy jest prostokątny płat tkaniny o barwach Miasta Oleśnicy w proporcjach 5:8.
2. Wzór flagi miejskiej do zawieszenia poziomego i pionowego określa załącznik nr 2.
3. Flagą urzędową Miasta Oleśnicy jest flaga okreslona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa z uproszczonym herbem Miasta Oleśnicy w proporcjach barw 1:3:1.
4. Wzór flagi urzędowej do zawieszenia poziomego i pionowego zawiera załącznik nr 3. (moja uwaga - załączników nie umieszczono w uchwale).

 

Ale w paragrafie 7 uchwały - scalono je i zapisano jako flagi miasta:

§ 7

1. Flagi Miasta Oleśnicy podnosi się na budynku ratusza miejskiego lub przed tym budynkiem stanowiącym siedzibę urzędową organów Miasta Oleśnicy w czasie obrad Rady Miasta albo w innym miejscu obrad Rady Miasta.
2. Flagi Miasta można podnieść z okazji uroczystosci Miasta Oleśnicy oraz rocznic i świąt panstwowych, za zgodą Burmistrza Miasta Oleśnicy.
3. W dniach żałoby flagi Miasta Oleśnicy opuszcza się do połowy masztu, opuszczenie flagi na znak żałoby zarządza Burmistrz Miasta Oleśnicy.

W związku z powyższym powstają pytania?

Uchwałę podjęto i co nastąpiło później

Już w XIX w. istniała w Oleśnicy flaga do zawieszania pionowego. Czyli miasto miało długą tradycję zawieszania takich flag. Obecnie ją nazywają najczęściej banerem. Jest to flaga o stosunkach boków ok. 6 : 18, czyli długa. Natomiast w przyjętej uchwale flaga pionowa ma stosunek boków 5:8, czyli jest tylko "obróconą" flagą do zawieszenia poziomego. Taką flagę przyjęto, a jaką powieszono - widać na poniższym zdjęciu.

 
fot. R.Bober

Ze zdjęcia wynika, że na Dni Oleśnicy w 2006 r. zawieszono flagę urzędową, której nie uchwalono (ma inne wymiary). Ponadto zawieszone flagi mają błędną kolejność. Zgodnie z uchwałą RM należałoby sądzić, że w miejscu zawieszenia flag (plac!) zbiera się Rada Miasta, bowiem ta flaga może być eksponowana, jak to wynika z uchwały, w miejscu jej spotkań.

Flagi na pl. Zwycięstwa.
Flagi przed MOKiS-em. Tutaj codziennie od dwóch lat zbiera się Rada Miasta(?) - taki wniosek wynika z tekstu uchwały.

Ponownie zawieszono taką flagę w maju 2007 r. (zdjęcia powyżej). W obu przypadkach eksponowano nielegalne flagi urzędowe, które, przypominam, powinny jedynie wisieć nad/przed ratuszem (zgodnie z uchwałą), gdy obraduje Rada Miasta. Ponadto flagi te są zawieszone błędnie - najogólniej wskazują, że flaga miasta jest ważniejsza od flagi państwowej.

8 września 2007 r. powieszono na pl. Zwycięstwa po raz pierwszy flagę miejską zgodną wymiarowo z uchwałą Rady Miasta (a przed MOKiS-em wisi niezmiennie flaga nielegalna). Jak widać z poniższego (lewego) zdjęcia - uchwalona pionowa flaga miasta stanowi dysonans w stosunku do pionowych (banerów) - państwowego i UE. Dlatego należy przyjąć, że w uchwale popełniono błąd przyjmując stosunki wymiarowe flagi do zawieszenia pionowego 5:8 zamiast np. 6:18.

Sposób zawieszenia flag 8.09.2007 r.
Tak powinny być uszeregowane prawidłowo flagi.

I jak zwykle, władze Oleśnicy nie wiedzą jak uszeregować flagi. Na powyższym prawym zdjęciu podpowiadam uszeregowanie trzech flag, które najczęściej są zawieszane w mieście. Jeśli zawieszane są dwie flagi obok siebie - państwowa powinna być z lewej od patrzącego. Jeśli zawiesza się 6 flag (bo tyle jest masztów na pl. Zwycięstwa) - państwowa jest pierwszą i ostatnią. Uszeregowanie flag między nimi jest zależne od ich rangi (miejska, powiatowa, wojewódzka, miast partnerskich itp.). Podpowiadam także, że flaga państwowa nie służy do upiększania miasta. Nie zawiesza się ich kilka obok siebie. Ponadto podnosi się ją przed świętem i po nim - opuszcza.

Na końcu zacytuję paragraf:

§ 8

Zobowiazuje się Burmistrza Miasta Oleśnicy do ustanowienia szczegółowych zasad odwzorowywania herbu, barw, flagi Miasta Oleśnicy.

Nie rozumiem tekstu tego paragrafu, ale wiem, że szczegółowe zasady odwzorowania herbu Oleśnicy nie istnieją. Dlaczego burmistrz Oleśnicy nie realizuje uchwał RM? Nie wiem, dlaczego zasady mają dotyczyć tylko jednej flagi, skoro zatwierdzono dwie.

Dlaczego mieszkańcy Oleśnicy nie mogą zobaczyć jak wygląda zatwierdzony herb, flaga (i), pieczęć, łańcuch; czy nawet zobaczyć nuty hymnu. Czy tak trudno umieścić je w internecie, jak to robią inne miasta. Jeszcze dwa lata temu, herb i flagi były pokazywane na tej stronie www. Kiedy rzecznik burmistrza zarzuciła mi, że zrobiłem to bezprawnie - usunąłem je. Dzisiaj żaden uczeń szkoły oleśnickiej nie wie jak wyglądają zatwierdzone symbole miasta!

«Oleśnica jest jednym z niewielu polskich miast, które na witrynie UM nie mają ilustracji i opisu symboli miasta.
Władze wstydzą się ich?»

Po napisaniu tego tekstu (11.09.2007) przed budynkiem MOKiS ok. godz. 18 wisiała jeszcze nielegalna flaga miasta. Dzisjaj (12.09.2007) ok. godz. 9 już wisiała flaga legalna. Ale jak zwykle, kolejność ich zawieszenia jest błędna. Dlaczego flaga miasta jest ważniejsza od państwowej? W związku z zauważalnym dysonansem proponuję, aby przed MOKiS-em zawiesić 3 flagi poziome. Będzie bardziej elegancko.

12.09.2007 po południu zdjęto (może wiatr zerwał?) flagę legalną, na maszcie nic nie wisiało. 13.09.2007 ok. 11.00 wisiała ponownie nielegalna flaga.

29 sierpnia 2008 r. po raz pierwszy podniesiono na maszcie umieszczonym na budynku ratusza - flagę miejską.

Po tym jak skrytykowałem podnoszenie flagi miejskiej (zamiast urzędowej) na maszcie umieszczonym na budynku Ratusza, usunięto tę flagę i przez dłuższy czas flaga nie była podniesiona na maszcie. Zatem podjęto działania, zmierzające do napisania uchwały nie uwzględniającej podnoszenie flagi urzędowej. Dlatego 28 sierpnia 2009 r. pojawiła się taka uchwała RM Oleśnicy. Jak zwykle nie odbyła się na ten temat dyskusja, nie zaproszono na posiedzenie komisji osoby mające o tym pojęcie.

 

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY - przykład zupełnej ignorancji.
28.08.2009 r.

Aby zrozumieć co napisano w uchwale, podam stosowane nazewnictwo (wg BBN):
Flagę się podnosi, wywiesza lub zawiesza. Podniesienie flagi oznacza, że jest ona mocowana do liny, a następnie wciągana na maszt. Wywiesza się ją natomiast na drzewcu wetkniętym w odpowiednie, zamocowane pod kątem uchwyty, a zawiesza na maszcie pionowo, wzdłuż niego (zawieszanie flag przy pomocy kawałków drutu - stosowane od wielu lat w Oleśnicy na pl. Zwycięstwa, jest wynaturzeniem zawieszania flag).

Uchwała nr : XXXVI/216/2009 Z dn.: 28 sierpnia 2009 r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.),

W Uchwale Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy wprowadza się następujące zmiany:

•  § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7

•  Flagi Miasta Oleśnicy wywiesza się w szczególności z okazji świąt państwowych, obrad Rady Miasta Oleśnicy, uroczystości miejskich oraz oficjalnych wizyt.

•  Flagę urzędową Miasta Oleśnicy zawiesza się na zewnętrznych ścianach pomieszczeń i w pomieszczeniach, w których obraduje Rada Miasta Oleśnicy.

•  Flagę miejską Miasta Oleśnicy może wywiesić każda zainteresowana osoba, w każdym czasie z zachowaniem zasad określonych w ust. 4.

•  Flagi Miasta Oleśnicy wywiesza się z zachowaniem godności i staranności”.

Zgodnie z tą uchwałą ekspozycja flag nie może odbywać się poprzez ich podnoszenie (tak jak napisano w poprzedniej uchwale). Czyli nie wolno podnosić flag na maszcie umieszczonym na Ratuszu, nie można podnosić flag na masztach umieszczonych przed budynkami miejskimi. A fakt, że podnosi się flagi, skoro uchwała tego nie przewiduje - wskazuje na "szacunek" władz miasta do uchwał. Jest to typowe nadużywanie prawa. Więcej o tym jeszcze napiszę.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI