Zamek piastowski?

Niekiedy mam problem z użyciem przymiotnika opisującego zamek w Oleśnicy. Bezpieczne jest nazwanie zamku - oleśnickim, książęcym, książąt oleśnickich. Budziło moje zastrzeżenie nazywanie go piastowskim, stosowane w publikacjach powojennych.

Okazuje się, że także Niemcy stosowali nazwę: Zamek piastowski - Piasten-Schloss. Przykład pokazano na poniższej widokówce datowanej na 1898 rok. Nie spotkałem się z użyciem tej nazwy na innych, późniejszych widokówkach oraz w wydawnictwach niemieckich (czasem była używana w publikacjach muzealnych w DDR).

Źródło: www.ebay.pl

W kolejnych widokówkach tego samego wydawnictwa i innych po 1899 r. używano już nazwy: Kronprinzl. Schloss lub Kronprinzliche Schloss.

Wydaje się że wśród mniej wykształconych mieszkańców Oels, nazwa "Piast" kojarzyła się z książętami panującymi przed Wirtembergami. Z opowiadania jednego ze starszych mieszkańców Oleśnicy wynika, że w 1945 r. Niemka zaprowadziła go do mauzoleum Wirtembergów i wskazując na nagrobek tumbowy Jana Podiebrada i jego żony Krystyny z Szydłowieckich - mówiła o nich jako o Piastach.

O naszym zamku możemy mówić jako piastowskim tylko w stosunku do budowli powstałej do 1492 roku. Natomiast nie byłoby błędem nazywanie go zamkiem Podiebradów. Oni go bowiem wybudowali do postaci obecnie istniejącej (to także w dużym stopniu dotyczy Bazyliki Mniejszej).

Szkoda, że ten okres piastowsko-podiebradzki nie jest wykorzystywany do wspólnych polsko-czeskich działań promocyjnych, pokazujących nasze wspólne losy na Dolnym Śląsku. Byłaby to przeciwaga do postrzegania losów Śląska jako tylko związanych z kulturą niemiecką.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnice Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gosci Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania ksiażki o zamku oleśnickim