Kolejny folder promocyjny UM Oleśnicy
z błędami historycznymi

14.06.10
O błędach w wydawnictwach miejskich pisałem w okresie ostatnich 12 miesięcy już czterokrotnie. Zmuszony jestem napisać o tym kolejny raz, gdyż władze miasta nic nie robią, aby przeciwdziałać niskiej jakości opracowań wydawanych przez miasto.

Ukazał się piękny folder promocyjny w trzech językach, z ciekawymi zdjęciami oraz tekstem zachęcającym do osiedlenia się i zainwestowania. Również w tekście umieszczono 3 daty (można było je pominąć), z których dwie nie odpowiadają opisanym zdarzeniom (1189 i 1321 r.). Prawidłowe daty są umieszczone w najnowszej monografii Oleśnicy z 2006 roku. Po co miasto ją wydało? Czy tak trudno do niej sięgnąć? Aby ułatwić pracę autorom tekstów umieściłem na swojej stronie ściągawki historyczne, oparte na źródłach. Naturalnie nie można z nich korzystać, gdyż moje nazwisko nie może paść w wydawnictwach oleśnickich.

Nie dowiemy się, kto jest autorem tekstu, chociaż podano autorów fotografii (jednym z nich jest Ryszard Kałużny, a nie, jak napisano, Ryszard Kałuża).

Przy okazji nadmienię, że na temat błędów w promocji Oleśnicy dwukrotnie składał interpelacje Radny Miejski Wiesław Piechówka - interpelacja nr 11 i 14. Jak widać z ostatniej mojej pisaniny, w tej dziedzinie prawie nic się nie zmieniło.

16.06.2010 r.
P.S. Jeden z czytelników (nazwisko do mojej wiadomości) prosi o wyjaśnienie jakie błędy związane są z dwoma wymienionymi wyżej datami. Wyjaśniam:
1189 - data dotyczy Oleśniczki, a nie Oleśnicy.
1321 - to nie jest data powstania księstwa oleśnickiego.
Czytelnik pyta, dlaczego teksty historyczne piszą osoby, które nie znają historii miasta. Odpowiadam - też się zastanawiam.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI