Kiedy rozebrano historyzujące wieże?

Historyzujące wieże, to obiekty naśladujące architektonicznie gotyckie (najczęściej) wieże, ale wybudowane w czasach późniejszych i służące tylko do dekoracji parków, miast i zamków. W Oleśnicy były dwie takie wieże - jedna przy zamku, druga przy murach miejskich.

Wieża przy zamku

Wieża z wysokim masztem, rozmieszczona na terenie byłego bastionu zamkowego, stojąca przed budynkami gospodarczymi (wycinek z akwaforty F. G. Endlera).
Czerwonym prostokątem pokazano rozmieszczenie wieży na terenie bastionu zamkowego.

Pokazana wyżej wieża została zapewnie wybudowana ok. 1780 roku (czasy księcia Karola Krystiana Erdmanna) tj. wówczas, gdy zaczęto przy zamku tworzyć park w stylu angielskim. Taki park, elementami architektury, sztucznie nawiązywał do przeszłości poprzez wykonanie np. budowli gotyckich, grot, mostków, sztucznych ruin, obelisków itp.

Po raz pierwszy tę wieżę pokazał na swoich miedziorytach i akwafortach Friedrich Gottlob Endler, wykonanych przed 1805 rokiem (oryginał w zbiorach Działu Grafiki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu). Później już nie spotkałem się z ilustracją, na której ją pokazywano. Twierdzi się, że rozebrano ją ok. 1900 roku. Sądzę, że nastąpiło to wcześniej, gdyż na ilustracjach i mapach z ok. 1880 roku już nie jest pokazywana. Dokładna data i przyczyna rozebrania wieży nie jest znana.

Wieża przy murach miasta
O tej wieży napisano na s. 38 w monografii oleśnickiej z 1930 r. Tam też zamieszczono jej zdjęcie, pokazane niżej.

Wybudowano ją w celach dekoracyjnych (?) ok. 1850 r., przy murach miejskich w okolicy ul. Hinterhauser (obecnie J. Sinapiusa), na działce będącej własnością firmy Klemm (Fabryka Obuwia). Nie zaznaczono na żadnej mapie miejsca rozmieszczenia tej wieży, dlatego nie wiadomo w którym dokładnie miejscu była usytuowana. Nie wiadomo kiedy ją rozebrano. Już w 1930 r. była zaniedbana (zerwana papa z dachu). Nie wspomniano o jej rozebraniu po 1945 r.

Wnioski: