Czego F.B.Werner nie umieścił na rysunkach oleśnickich

Na stronie znajdują się rysunki Oleśnicy F. B. Wernera głównie z 4-ej redakacji jego dzieła powstałej w 1774 r. Pokazują one miasto (zamek, budowle itp.) od strony dawnej Bramy Trzebnickiej (obecnie - wrocławskiej) i Bramy Wrocławskiej (rozebranej w 1868 r). Widocznie z tych kierunków był dobry widok na miasto.

Szkoda, że Werner nie narysował też panoramy miasta od strony Bramy Bydlęcej (Namysłowskiej). Rysując panoramę z niewielkiego podwyższenia terenu, znajdującego się w okolicach skrzyżowania obecnej ul. Klonowej i ul. Wileńskiej, musiałby na pierwszym planie umieścić szubienicę.

Prawdopodobna konstrukcja szubienicy oleśnickiej.
Rysunek z panoramy Głogowa F. B. Wernera
Podobna szubienica
w działaniu

Byłaby ona podobna do tej z powyższego rysunku. Stwierdzenie to oparte jest na opinii znawcy "profesji katowskiej" - Daniela Wojtuckiego. Napisał On "Oleśnicka szubienica, jak w większości dolnośląskich miast była murowaną konstrukcją. Składała się z kamiennej lub ceglanej studni, na której koronie stały trzy lub cztery słupy (filary) podtrzymujące belki egzekucyjne. Do wnętrza obiektu mógł prowadzić otwór wejściowy zamykany solidnymi drzwiami wykonanymi z drewna lub żelaza."

Być może, że fundamenty tej szubienicy dalej tkwią w ziemi i czekają na szczęśliwe odkrycie.

Gdyby Werner jeszcze bardziej oddalił swoje miejsce rysowania w kierunku Spalic - musiałby pokazać przynajmniej jeden wiatrak (młyn wiatrowy) służący do mielenia zboża, znajdujący się w okolicach obecnego lotniska. Konstrukcja jego była podobna do pokazanego niżej.


Jest to typowy młyn znajdujący się wówczas w wielu miejscowościach Dolnego Śląska (m.in. na panoramie Twardogóry). Stał na tzw. kurzej nóżce, która pozwała na obracanie całej konstrukcji młyna "na wiatr".

W samym mieście Oleśnicy znajdowały się również przynajmniej 3-4 młyny wodne. Werner pokazywał je na rysunkach jako prostokąty lub budynki - natomiast nie pokazał szczegółów - np. ilość kół wodnych. A taką szczegółowścią mogą się szczycić mieszkańcy Bierutowa, którzy dzięki Wernerowi wiedzą, że młyn znajdujący się w okolicach zamku miał 3 koła wodne.


Młyn w Bierutowie z 3. kołami wodnymi

Chociaż Werner umieszczał na wielu rysunkach studnie z żurawiem (rysunek poniżej) - pominął ten szczegół w rysunkach pokazujących przedmieścia Oleśnicy.


Studnia z żurawiem (obok gnojowica!)

A były one prawie w każdym gospodarstwie. Inni artyści rysujący później Oleśnicę nie zapominali o tym ważnym elemencie zagród przedmiejskich. W niektórych miastach stały one w rynku.

Literatura

Wojtucki D. Publiczne miejsca straceń na Dolnym Ślasku od XV do połowy XIX wieku. Wyd. Fundacja Zamek Chudów. 2009


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI