Renowacja wystroju Synagogi pod Białym Bocianem - zdjęcia dokumentacyjne.
Wszystkie zdjęcia autorstwa Wiesława Piechówki.

W listopadzie 2009 r. nastąpił odbiór prac wykonanych przy renowacji wystroju Synagogi pod Białym Bocianem, które wykonywał zespół pod kierownictwem i współudziale artysty malarza, Konserwatora Dzieł Sztuki Wiesława Piechówki. Niżej pokazano skrótowy przegląd, tylko kilku wybranych prac wykonanych w synagodze w 2009 r.

Renowacja detali na przykładzie podpór i filarów.

Projekt kolorystyki detalu - Galerie i podpory, wykonany przez W. Piechówkę.

Kolorystyka detali wnętrza - galerie i podpory.
Kolorystyka podpór parteru.
Kolorystyka podpór I piętra.
Kolorystyka filarów.

 

Widok sprzed renowacji.

Podpora parteru.
Podpora I piętra.
Filar II piętra.

Widok po renowacji.

Podpora parteru.
Podpora I piętra.
Filar II piętra.

Wykonywanie odkrywek malarstwa patronowego z 1928 r.

Przed renowacja malarstwa.
W trakcie odkrywania spod przemalowań.
W czasie renowacji oryginalnego malarstwa.
Po konserwacji oryginalnego malarstwa.

Renowacja wnętrza Synagogi.

Wnętrze synagogi przed renowacją.

Przed renowacją malarstwa patronowego wnętrza - stan przed rekonstrukcją.

   
   

Kalki do otwarzania malarstwa patronowego, opracowane na podstawie analizy resztek malowideł.

   
   

Odtworzone z kalek detale malarstwa patronowego

   
   


Rekonstrukcja dekoracji malarskiej na łuku nad Aron Hakodesz.

Przed renowacją łuku nad Aron Hakodesz.
Renowacja detalu na łuku.

Renowacja innego detalu na łuku.
W trakcie renowacji łuku.

W trakcie renowacji malarstwa.
W czasie rekonstrukcji dekoracji malarskiej na łuku.

W trakcie prowadzenia prac przy rekonstrukcji. Za osłoną widoczna odnowiona Aron Hakodesz.
Po rekonstrukcji dekoracji malarskiej.

Przykład wykonanej rekonstrukcji malarstwa na łuku.

Synagoga po zakończeniu prac.

   
   

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI