Sesja edukacyjno - regionalistyczna w Sycowie poświęcona postaci J. Franzkowskiego
Opracowano na podstawie tekstu Małgorzaty Kozłowskiej

W Sycowie istnieje od 30 lat Muzeum Regionalne, działa prężnie Towarzystwo Świętego Marka i silna grupa regionalistów (których wspierają władze miasta i starostwo oleśnickie) - dlatego często dzieją się tam zdarzenia warte wspomnienia. 8 kwietnia 2015 r. odbyła się sesja edukacyjno - regionalistyczna w ramach powiatowego projektu regionalno -edukacyjnego: Przywróceni pamięci. Joseph Franzkowski (1850-1936) - kronikarz ziemi sycowskiej.

2 lutego br. przypadła 165. rocznica jego urodzin i z tej okazji Towarzystwo Świętego Marka wystąpiło z inicjatywą uczczenia tego wydarzenia. Franzkowski był kierownikiem szkoły katolickiej (dzisiaj Gimnazjum im. Jana Pawła II), organistą, poetą, założycielem i członkiem wielu stowarzyszeń, aktywnym działaczem Związku Nauczycieli Katolickich na Śląsku.

Największym jego osiągnięciem była książka Historia wolnego państwa stanowego, miasta i powiatu Syców. wydana w 1912 r. Książka ta jest najdokładniejszym opisem Sycowa i powiatu. Cenna nie tylko dla sycowian, ale również dla nas - oleśniczan, bo zawiera szereg ciekawych informacji związanych z księstwem oleśnickim. Dlatego należy cieszyć się, że jest ona w tłumaczeniu, ale nie jest to zadanie łatwe i może potrwać długo.

Przywróceni pamięci - to działanie łączące wszystkich regionalistów, mające na celu przybliżenie mieszkańcom Sycowa osiągnięć poprzednich mieszkańców - naszych dawnych sąsiadów, którzy coś istotnego zrobili dla nas - kolejnych mieszkańców (o tym nie pamięta burmistrz Bronś w Oleśnicy). Wszak chodzimy po tych samych ulicach, do szkół w których oni się uczyli, niekiedy mieszkamy w tych samych mieszkaniach, siedzimy w kościele w tych samych ławkach. Poznajmy ich sukcesy i przebieg życia.

Okładka publikacji na temat życia i dorobku twórczego J. Franzkowskiego
Unikatowy dyplom jubileuszowy, wykonany dla J. Franzkowskiego z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej i twórczej. Powiększ

Towarzysto Świętego Marka, które inspiruje wiele działań przywracających pamięć, uzyskało fundusze od Zarządu Powiatu Oleśnickiego, dzięki którym udało się zrealizować zadania mające na celu przywrócenie pamięci o J. Franzkowskim:

•  Konserwacja unikatowego dyplomu jubileuszowego, wykonanego dla J. Franzkowskiego z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej i twórczej. Przekazanie przez Towarzystwo Św. Marka w/w artefaktu w depozyt Muzeum Regionalnemu w Sycowie. Na dyplomie widać m.in. miejsce urodzenia, szkołę w której się uczył, a potem nią kierował.

•  Zorganizowanie w dn. 8 kwietnia 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Sycowie sesji edukacyjno - regionalistycznej poświęconej postaci J. Franzkowskiego. W tej sesji uczestniczyłem i wysłuchałem kilku ciekawych wystąpień m.in. Piotra Oszczanowskiego, Arkadiusza Dobrzynieckiego, Małgorzaty Kozłowskiej i Aleksandry Zielnicowej.

•  Przygotowanie i wydruk publikacji na temat życia i dorobku twórczego J. Franzkowskiego - każdy z obecnych na sesji otrzymał publikację, którą warto zdobyć i przeczytać

•  Złożenie do władz M i G Syców wniosku o nadanie Muzeum Regionalnemu w Sycowie imienia Józefa Franzkowskiego.

Jak napisała M. Kozłowska w wyżej wymienionej publikacji "W dalszych zamierzeniach Towarzystwa leży godne uczczenie naszego kronikarza i przywrócenie pamięci o faktycznym, a nieistniejącym obecnie, miejscu pochówku Honorowego Obywatela Sycowa na cmentarzu w Świętym Marku. W tym celu na zlecenie Towarzystwa zostanie wykonana i posadowiona w miejscu dawnego pomnika nagrobnego małżeństwa Franzkowskich pamiątkowa kapliczka w stylu cieplickim, wzorowana na pierwotnym nagrobku żony - Antonie Franzkowski. Realizacja tego zadania nastąpi 26 kwietnia 2015 r., w dniu uroczystego odpustu ku czci św. Marka. Jesteśmy przekonani, że każde działanie powzięte w celu przywrócenia pamięci o osobach, które na to zasłużyły całym swoim życiem i ofiarną pracą, jest warte wysiłku. Oparcie się na dobrych wzorach ma wielką wagę dla pokolenia, tworzącego tu i teraz własną rzeczywistość. Mamy również nadzieję, że tą publikacją przyczyniamy się do wzbogacenia wiedzy o jakże ciekawej historii Sycowa".

Mam nadzieję, że po 26 kwietnia przekażę informację o umieszczeniu pamiątkowej kapliczki na cmentarzu w Świętym Marku.

Opracowano na podstawie tekstu Małgorzaty Kozłowskiej.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI
ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI

Niesiecki, Boniecki, Ślepowron