Hans Schneider von Lindau

Informacje zaczerpnięto ze stron internetowych opisujących foryfikacje Chrzelic i Nysy

Chrzelice

Przełom XVI i XVII stulecia to wzrost zainteresowania specjalistów od fortyfikacji chrzelickim zamkiem. Wrocławski inżynier Hans Schneider von Lindau - na zamku w Chrzelicach działał na zlecenie Jana Krzysztofa Prószkowskiego, który uzyskał od Rady Miejskiej Wrocławia pozwolenie na zaledwie 14 dniowy pobyt tam architekta. Miał on w tym okresie przygotować pełny raport i plany nowego obwarowania zamku, lecz hrabia Prószkowski, wiedząc, że jest to zbyt mało czasu, aby dokonać całkowitej rozbudowy i wykończenia twierdzy Chrzelickiej, pisemnie prosił radę o dodatkowe pozwolenie na jego pobyt w Chrzelicach. Rada wydała takie zezwolenie, ale wskutek pewnych nieporozumień oraz z powodu koniecznych prac przy budowie twierdzy we Wrocławiu, wysłała do hrabiego dwa listy z datami 27 lipca i 3 sierpnia 1605 roku, w których cofa wydane wcześniej pozwolenie na dodatkowe przyjazdy architekta do Chrzelic.

Z: http://chrzelice.secura.pl/zamek_historia.php


Nysa
W końcu w. XVI, w obawie przed coraz silniej zagrażającymi Europie najazdami tureckimi, podjęto plany unowocześnienia fortyfikacji. W 1594 r. Jan Schneider von Lindau, budowniczy z Wrocławia, przygotował plan nowego systemu obronnego w typie bastionu szkoły nowowłoskiej. System ten związany był z rozwojem sztuki wojennej - ze wzrostem znaczenia artylerii i broni palnej, rażeniem ogniem broni palnej nieprzyjaciela znajdującego się w znacznej odległości od linii murów.
Plan przygotowany przez Schneidera polega na otoczeniu Nowego Miasta siedmioramienną gwiazdą szerokiej fosy, w obrębie której przebiegały kurtynowe mury łączące sześć bastionów. W części południowo-zachodniej przed kurtyną, mieścił się, odlany ze wszystkich stron wodą, tak zwany półksiężyc-rodzaj odrębnego fortu na planie trójkąta, obejmujący zabudowania dawnego klasztoru i kościoła Świętych Piotra i Pawła. Stare Miasto posiadło własny, ale sprzężony z nowomiejskim systemem i siedmioma bastionami.
W jego południowo-zachodniej części fosa łączyła się z fosą Nowego Miasta. Prawdopodobnie projekt fortyfikacji został zrealizowany w 1648 roku.

http://forty1.webpark.pl/historia.htm

Bernard Niuron http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/06/06H100/t7.pdf

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim