Płyta nagrobna Seidlitza

Przy opisie płyt nagrobnych i epitafiów napisałem "Jedna płyta marmurowa dużych rozmiarów leży zapomniana (?) w pewnym szacownym miejscu, przywalona częściowo stertą drewna. Trudno ją sfotografować". To szacowne miejsce skojarzył Pan Adam Klupś i zrobił kilka zdjęć (dziękuję !), które zamieszczam poniżej. Już podczas oglądania płyty zauważył, że jest na niej nazwisko Seidlitz. Dlatego wstępnie przyjęto, że jest to płyta Seidlitza wymieniona w spisie płyt nagrobnych pod pozycją 28. Czyli może to być płyta szlachcica Seidlitz E., Gottl., von, und Gohlau auf Magnitz. Członkowie tego rodu byli właścicielami kilku majątków w okolicach Oleśnicy w okresie XVII -XVIII w.

Należy zaznaczyć, że pokazane na zdjęciu otoczenie tej płyty jest chwilowym miejscem przechowywania. Jestem pewien, że po zebraniu funduszy na jej remont - trafi do pracowni konserwacji zabytków, zostanie połączona w całość i zawiśnie ponownie w Bazylice Mniejszej. W opisie miasta z 1927 była wymieniana jako wyposażenie tej świątyni i napisano nawet w jakim miejscu wisiała. A może znajdzie się ktoś z majętnych oleśniczan (firm) i wyłoży pieniądze na jej remont? Byłyby to pieniądze ulokowane na bardzo szczytny cel.

Zdjęcie ogólne

Na zdjęciu widać (powiększenie), że płyta jest pęknięta i składa się z dwóch części. Na pierwszym planie widoczna jest jej dolną część. Górna leży z tyłu na lewym boku. Jest to typowa płyta nagrobna z programem heraldycznym opisującym genealogię zmarłego. Niestety, herb Seidlitza jest niewidoczny - przykryty dolną płytą. Być może, że po odsłonięciu zobaczymy herb z trzema rybami, jedna nad drugą - herb Seidlitzów

O tym, że może to być płyta Seidlitza z poz. 28 spisu płyt nagrobnych świadczy widoczny na poniższym zdjęciu napis "Magnitz"

Herb matki zmarłego

Herb babki po linii ojca - częściowo przykryty jakąś blachą

 

herb babki po linii matki

Bliżej o zmarłym i jego genealogii będzie można napisać po pojawieniu się kolejnego tomu Herbarza Szlachty Śląskiej obejmującego literę S.

Dużo o historii różnych odłamów rodu Seidlitz na http://seydlitz.republika.pl/

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim