Marek Nienałtowski
Dr Herbert Pawletta oleśnicki lekarz w latach 1951-1958. Trudne losy Ślązaków.

Na odsłonie poświęconej dr Władysławowi Tobiczykowi pokazałem poniższe zdjęcie i nie wiedziałem kim jest lekarz stojący z lewej strony W. Tobiczyka.

Napisał wtedy Ryszard Szubertowicz - "Na zdjęciu dr. Tobiczyka z gronem pielęgniarek, drugim lekarzem jest dr Pawletta (imienia nie pamiętam) chyba chirurg, pracowal w szpitalu. Wraz z żoną i dwoma synami Andreasem i Bernardem mieszkał przy ul. Ludwikowskiej. Na początku lat 60 (62 lub 63) wyjechał wraz z rodziną do NRD do miejscowosci Neubukow koło Rostocka. Powodem byly szykany na pochodzenie. W tej miejscowosci pracowal jako lekarz. Starszy syn Andreas pracuje w tej samej miejscowosci jako stomatolog, Co się dzieje z Bernardem nie wiem.
Z poważaniem Ryszard Szubertowicz".

Po napisaniu rozdziału do monografii miejscowości Pokój zaczął ze mną korespondować Winfried Pawletta z Pokoju na tematy herbów zamieszczonych w kościele św. Zofii. Przy okazji zapytałem, czy jest krewnym dr Pawletty pokazanym na zdjęciu. Nie był krewnym, lecz poczynił starania o znalezienie jego syna, co zaowocowało uzyskaniem poniższego życiorysu. Prosiłem o kopie innych oleśnickich pamiątek, może dostanę w późniejszym okresie.

Z życiorysu wynika, że dr H. Pawletta miał losy podobne wielu Ślązakom. Urodził się 27.11.1919 w Łagiewnikach. W polskiej części Śląska uczęszczał do niemieckiej prywatnej szkoły podstawowej i średniej. Potem rodzina przeniosła się do Niemiec i kontynuował naukę w Brzegu. W 1939 r. został powołany do RAD (6. miesięczna Służba Pracy Rzeszy). Następnie dostał się na studia na wydział medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W końcu 1940 powołany do wojska, ciężko ranny na terenie ZSRR. Ponownie trafia do służby czynnej w oddziale sanitarnym. W 1942 r. został wcielony do Kompanii Studenckiej Breslau, w tym czasie odbył studia - 4 semestry na Uniwersytecie Wrocławskim, 7. semestr na Akademii Medycznej w Düsseldorfie i 8. semstr na Uniwersytecie Erlangen. W 1943 zdaje egzamin medyczny we Wrocławiu.

W 1945 r. dostaje się w Czechach do niewoli i po zwolnieniu z niej trafia do Wrocławia na Akademię Medyczną, którą kończy w 1948 r. i ostateczny egzamin lekarski zdaje w 1950 r. W latach 1951-1958 pracuje w oleśnickim szpitalu. We Wrocławiu rodzi się syn Andreas, a w Oleśnicy Bernard. W 1958 wyjeżdża do NRD do miejscowości Neubukow, gdzie pracuje jako lekarz. Zmarł 16.06.1983 r.

Zdjęcie Herberta Pawletty po powołaniu do wojska. Książęczka żołdu z której wynika, że w 1942 r. był w oddziale sanitarnym.
W końcu był asystentem lekarskim


Dyplom lekarza z którego wynika, że uwzględniono studia lekarskie w 1940/41


Dr Pawletta z żoną po uroczystości ślubnej w otoczeniu rodziny żony w 1951 r.


Świadkiem małżeństwa było małżeństwo Krajków mieszkających na ul. Dąbrowskiego 48,
ciekawe czy jeszcze ktoś z rodziny tam mieszka i pamięta kontakty z dr Pawlettą?

Dr H. Pawletta w szpitalu oleśnickim
Dr Pawletta z żoną wraz z synami Andreasem i Bernardem ok. 1957 r.
gdzieś w Oleśnicy
Akty urodzenia synów - widać, że istniały naciski na spolszczanie imion i nawet nazwiska ich matki.
W 1955 r. mieszkali przy ul. 11 listopada 14 (dom obok Biblioteki). Może ktoś z sąsiadów pamięta rodzinę lekarza?

Podobne losy miało wielu Ślązaków. Kiedyś fakt służby w wojsku niemieckim trzeba było skrywać, po wykryciu można było stracić pracę lub być szykanowanym. Dzisiaj każdy (kto zna historię) traktuje to jako fakt oczywisty.


Niżej własnoręczny życiorys Herberta Pawletty, poniżej niego tłumaczenie wykonane przez Winfrieda Pawlettę.

Herbert Pawletta Lebenslauf

Geboren 27.11.1919 in Hohenlinde [Łagiewniki ] Kreis Beuthen [ Bytom ]

Vater Edmund Pawletta Kasseninspektor

Mutter Emma geb. Hanus

Schulbildung mit 6 Jahren Eintritt in die Höhere Deutsche Privatschule in Lipine früher Polnisch Oberschlesien)

bis zur Auflösung derselben am 31.08.1932

01.09.1932 bis Ende Oktober 1935 Schüler des Deutschen Privatgymnasiums zu Königshütte [Chorzów]

November 1935 nach Übersiedelung nach Brieg [Brzeg ] Besuch des humanistischen Gymnasiums

03.03.1939 das Zeugnis der Reife

RAD 01.04.1939 bis Anfang Dezember 1939

Studium 08.01.1940 bis 31.07.1940 2 Trimester Medizin - Studium an der Universität Breslau [Wrocław]

Wehrdienst 01.10.1940 Einberufung zum aktiven Wehrdienst zum 3. Inf. Ers. Batl. 49 Breslau – Carlowitz

Nach 2 Monaten Rekrutenausbildung Abstellung zum 2./ I. R. / .

27.06.1941 Grodno / Sovietunion verwundet Beckenunterbauchdurchschuß – 7 Wochen Lazarett ,

danach Entlassung zum Inf. Ers. Batl. 7 , in St . Avold .

14.02.1942 Versetzung zur San . Ers . Abt . 8 nach Drachenbronn / Elsaß .

nach bestandener Sanitätschulprüfung wurde ich am

10.03.1942 zur 4 . Studentenkompanie Breslau , versetzt in dieser Zeit

Studium 4 Semester an der Universität Breslau . Das 7 . Semester an der Medizinischen Akademie in

Düsseldorf . Das 8 . Semester an der Universität in Erlangen .

05.03.1943 die ärztliche Vorprüfung in Breslau bestanden .

Gefangennahme Mai 1945 in Karlove Vary / CSR

Studium Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft - Studium 9 . und 10 . Semester an der

Medizinischen Akademie in Wrocław / VR Polen . Studium beendet am 30.06.1948.

Arbeit nach Beendigung des Studiums bis zur Ablegung des Staatsexamens am 30.12.1950 beschäftigt

als Hilfsarzt auf der inneren - , chirurgischen - , Frauen - und Kinderabteilung des Hüttenlazaretts

in Bobrek / Beuthen O / S.

Nach dem Staatsexamen bis zur Repatriierung aus der VR Polen in die DDR :

10.02.1951 bis 06.06.1951 Stationsarzt der Infektionsabteilung im Kreiskrankenhaus Olesnica

07.06.1951 bis 30.06.1954 kommissarischer Ordinator der internen Abteilung

01.07.1954 bis 31.12.1955 Stationsarzt derselben Abteilung

01.01.1956 bis 30.04.1957 Ordinator der Infektionsabteilung

01.02.1952 bis 31.05.1954 zugleich Ärztlicher Direktor des Kreiskrankenhauses Olesnica .

10.02.1951 bis zur Umsiedlung als praktischer Arzt in der Poliklinik Olesnica

Heirat 22.09.1951 mit Anneliese Scheliga

Kinder zwei Söhne : Andreas geboren in Wrocław, und Bernard geboren in Oleśnica

Übersiedlung August 1958

Approbation 21.07.1958 vom Ministerium für Gesundheitswesen die deutsche Approbation erteilt .

Je 4 Wochen am Kreiskrankenhaus Kühlungsborn und Landambulatorium Rerik aushilfsweise tätig .

01.10.1958 die Leitung der Staatlichen Arztpraxis in Neubukow übertragen .

Facharzt 17.07.1959 Anerkennung als Facharzt für Allgemeinmedizin .

21.05.1961 Einzelvertrag zwischen dem Vorsitzenden des Rates des Kreises .

01.02.1963 Vorsitzender der DRK - Grundorganisation Neubukow und Träger der

Ehrenzeichen in Bronze und Silber

4 Jahre als ehrenamtlicher Sportarzt tätig

1967 Medaille für ausgezeichnete Leistungen verliehen vom Kreiskrankenhaus Kühlungsborn

1970 Verleihung des Ehrentitels Sanitätsrat

1970 erhielt er den Ehrentitel Sanitätsrat .

Verstorben 16.06.1983 in Neubukow

Herbert Pawletta . San. Feldw. u . R.S.O.A. Breslau , den 28.04.1943

Neubukow, den 14.06.1968

Bearbeitet nach seinerzeit selbstverfaßten Lebenslaufunterlagen des Herbert Pawletta

Herbert Pawletta ŻYCIORYS

Urodzony 27.11.1919. w Hohenlinde - Łagiewnikach pow. Bytom

Ojciec Edmund Pawletta inspektor kasowy

Matka Emma z domu Hanus

Wykształcenie mając 6 lat wstąpił do Niemieckiej Prywatnej Szkoły w Lipinach ( wcześniej polski Górny

Śląsk ) do zlikwidowania tejże w dniu 31.08.1932.

do końca pażdziernika 1935 uczeń Niemieckiego Prywatnego Liceum w Königshütte [Chorzów]

listopad 1935 r. przesiedlenie do Brieg [Brzeg] uczeń humanistyczngo Gimnazjum Brieg

03.03.1939 świadectwo dojrzałosci [matura]

RAD 01.04.1939 do początku grudnia 1939

Studia 08.01.1940 do 31.07.1940 2 Trymestry Medycyny - Studia na Uniwersytecie Breslau [Wrocław]

Służba Wojsk. 01.10.1940 pobór do Wojska do aktywnej służby w 3. Inf. Ers. Batl. 49 Breslau (Wrocław-Karłowice)

Po 2 miesiącach wyszkolenia podstawowego oddelegowanie do 2./ I. R. / .

27.06.1941 Grodno / Sovietunion verwundet Beckenunterbauchdurchschuß – 7 Wochen Lazarett ,

27.06.1941 Grodno / ZSRR ranny (Beckenbauchdurchschuss) 7 tygodniowy pobyt w lazarecie

potem zwolniony do Inf. Ers. Batl. 7 , in St. Avold.

14.02.1942 oddelegowany do San. Ers. Abt . 8 w Drachenbronn / Elsaß . [Alzacja]

Po zdaniu egzaminu szkoły sanitarnej

10.03.1942 wcielenie do 4 . kompanii studenckiej Breslau [Wrocław] w tym czasie

Studia 4 semestry na Uniwersytecie Breslau [Wrocław] . 7 –my semestr na Akademii Medycyny w

Düsseldorf . 8 - my semestr na Uniwersytecie Erlangen .

05.03.1943 medyczny egzamin wstępny w Breslau [Wrocław]

Do niewoli maj 1945 w Karlovych Varach / CSR

Studia Po powrocie z niewoli studia 9 . i 10 . semestr

Akademia Medyczna we Wroclawiu Zakonczenie studiów dnia 30.06.1948

Praca po zakończeniu studiów do zdania egzaminu lekarskiego dnia 30.12.1950 zatrudniony

jako asystent / lekarz w dziale wewnętrznym , chirurgicznym , dla kobiet i dzieci w szpitalu hutniczym

w Bobrek / Bytom Górny Śląsk

Po egzaminie lekarskim do repatriacji z Polski do NRD

10.06.1951 do 06.06.1951 lekarz na oddziale chorób zakażnych w Szpitalu Powiatowym w Oleśnicy

07.06.1951 bis 30.06.1954 tymczasowy koordynator oddziału chorób wewnętrznych

01.07.1954 bis 31.12.1955 jako oddziałowy lekarz tego samego oddziału

01.01.1956 bis 30.04.1957 koordynator oddziału chorób zakaźnych

01.02.1952 bis 31.05.1954 jednocześnie Dyrektor Medyczny Szpitala Powiatowego Oleśnica

10.02.1951 do przesiedlenia jako lekarz w Poliklinice Oleśnica

Ślub 22.09.1951 z Anneliese z domu Scheliga

Dzieci dwóch synów Andreas urodzony we Wrocławiu i Bernard urodzony w Oleśnicy

Przesiedlenie sierpien 1958

Aprobata 21.07.1958 niemiecka aprobata Ministerstwa Zdrowia

po 4 tygodnie w Szpitalu Powiatowym Kühlungsborn i w poradni Rerik tymczasowo aktywny

01.10.1958 powierzenie zarządzaniem Państwowego Ambulansu w Neubukow

17.07.1959 uznanie jako specjalista w zakresie medycyny ogólnej

21.05.1961 indiwidualna umowa z Przewodniczącym Rady Powiatu

01.02.1963 Przewodniczący DRK / Organizacji podstawowej i nosiciel

odznak honorowych brąz i srebro

4 lata jako honorowy lekarz do sportu

1967 medal za doskonałe zasługi przyznany przez Szpital Powiatowy Kühlungsborn

1970 otrzymal tytuł honorowego Radcy Sanitarnego .

Zmarł 16.06.1983 na zawał serca w Neubukow

Herbert Pawletta . San. Feldw. u . R.S.O.A. Breslau , den 28.04.1943

Neubukow , den 14.06.1968

Opracowano na podstawie swoim czasem samodzielnie zapisanych życiorysów Herberta Pawletty

 


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI