Marek Nienałtowski
Odczytana Inskrypcja

Pan dr Wojciech Mrozowicz znany oleśniczanom z książki "Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy" oraz monografii pobliskiego Sycowa, aktualnie piszący monografię Oleśnicy - zadał sobie duży trud odczytania napisu z tablicy fundacyjnej znad bramy tzw. Pałacu Wdów. Napis ten, pokazany poniżej, udało mi się uzyskać z powiększenia i obróbki graficznej widokówki (od 1945-1947 r. jest zatynkowany).

W istniejącej literaturze, dotyczącej historii zamku, przedstawiana treść napisu łacińskiego zawierała błędy [1] (brakowało słów i liter) Odczytanie inskrypcji i fachowe przetłumaczenie - to kolejny krok w kierunku odkrywania prawdziwej historii zamku. W terminie późniejszym dotarłem do fachowego źródła napisu [2]

Poniżej tekst (z zachowaniem podziału na wiersze) odczytany przez W. Mrozowicza: Tekst z tablicy (dla potrzeb ewentualnego odtworzenia)

EFFIG[ies] ILLUS[trissimi] PR[incipis] ACK D[omini] D[omini] IOHAN[nis] DV[cis]

[MVN]sterbergensis] IN SL[esia] OLS[nensis], CO[mitis] GL[acensis] AC LIB[eri] BA[ronis]

DE CON[stadt] ET PODI[ebrad] QVI ANNO CHR[isti] M

DLVIIII (1559) PRIMA HVIVS INGRES[sus] FVNDA[menta]

IECIT HVNCQ[ue] ARCIS AGGEREM CVM FOSSA

ET AQVAE CIRCVMDVCTIONE INCEPIT ET DE

HINC AN[n]O MDLXII (1562) QVI FVIT IMPERII FERD[inandi]

IMP[eratoris] I HVIVS NOMI[nis] AN[no] IIII ELECTIO[nis] MAX[imiliani]

FILII FER[dinandi] IN RE[gem] BO[hemiae] AN[no] XIII, ET I. ANTE CO-

RO[naminis] EIVS IN RE[gem] RO[manvm] VNG[ariae], BO[hemiae] FOELICITER ABSOL[vit]

EFI...S PR:ACK:D:D:IOHAN:DV (tekst mało czytelny)

MVN:IN:SL:OLS:CO:G:AC:LIB:BA

DE:CON:ET:PODE:QVI:ANO:CHR:M

DLVIII PRIMA HVIVS INGRES:FUNDA

IECIT HVNCQ:ARCIS AGGEREM CVM FOSSA

ET AQVAE CIRCUMDVCTIONE ET DE H

INC ANO MDLXII QVI FVIT IMPERII FERD:

IMP:I HVIVS NOMI:AN: IIII ELECTIO:MAX

FILII FER:IN:RE:BO:AN: XIII ET I. ANTE CO

RO:EIVS IN RE:RO:VNG:BO: FOELICITIER ABSOL:

Tekst pisany wielkimi literami znajduje się na tablicy. Małe litery pominięto, a końcówki słów pisane małymi literami zostały zastąpione dwukropkiem. Np. słowo EFFIGIes jest zapisane na tablicy, jako EFFIG:

I tłumaczenie:

Wizerunek najjaśniejszego księcia pana, pana Jana, księcia ziębickiego na Śląsku, oleśnickiego, hrabiego kłodzkiego i wolnego barona Kunsztatu i Podiebradów, który w roku Chrystusa 1559 początki tego wejścia ufundował i te obwałowania zamku z fosą i oprowadzeniem wody rozpoczął i następnie szczęśliwie ukończył w roku 1562, który był czwartym [rokiem] rządów cesarza Ferdynanda, pierwszego tego imienia, w roku trzynastym [od] wyboru Maksymiliana, syna Ferdynanda, na króla rzymskiego i pierwszym przed jego koronacją na króla rzymskiego, Węgier, Czech.

Widok tablicy inskrypcyjnej i przytoczony tekst pozwoli na ewentualne odtworzenie napisu (wyskrobanie tynku z liter). Byłby to dobry krok w kierunku usunięcia kolejnego wstydliwego błędu polskiej powojennej historii.

Literatura
1. Skibińska J. Studium historyczno - architektoniczne zamku w Oleśnicy. PKZ Wrocław 1958 r.
2.Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg. Bezirks Breslau. Lutsch H. Breslau. Wilh. Korn 1889


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI