Kasyno oficerskie drgonów oleśnickich

Kasyno oficerskie 8 Regimentu Dragonów zostało wybudowane w 1905 r.


Budynek kasyna

Najprawdopodobniej powstało z datków okolicznych rodów bogatego ziemiaństwa. Każdy kto oferował pieniądze uzyskał prawo umieszczenia swojego herbu w widocznym miejscu kasyna. Największym pomieszczeniem każdego kasyna jest sala jadalna. W sali jadalnej kasyna 8. Regimentu znajdował się jeden stół, przy którym mogła usiąść cała kadra oficerska. Na miejscu honorowym siadywał dowódca. Współne posiłki z udziałem kadry dowódczej cementowały stosunki międzyludzkie. W razie potrzeby w sali urządzano zebrania, stąd dodatkowe krzesła.


Sala główna kasyna. Widokówka ze zbioru J. K. (dziękuję za udostępnienie)


Herby wykonane w postaci witraży, umieszczone w oknach jadalni

Zapewne główni donatorzy uzyskali możliwość umieszczenia herbu w oknie głównym.


Herby w oknie głównym, przysłonięte metalowym żyrandolem.
Z lewej polski herb Prus III (nie udało się odczytać nazwiska)

Meble prawdopodobnie były wykonane przez oleśnickie zakłady meblowe Grollmusa lub Pohla.


Stół główny z miejscem dla dowódcy, widoczna piękna zastawa do win i wódek oraz jeden z kilku świeczników.

Na oparciach krzeseł widać herby. Niektóre mają inną postać, dlatego można sądzić, że były one wykonane na zlecenie poszczególnych "herbowych" oficerów i oni na nich siedzieli przy stole.


Stół pomocniczy i krzesła


Widokówka z ebay.de. Na prawej ilustracji widokówki widać w głębi część głównej sali. Z prawej duży obraz pokazujący zdobycie sztandaru pod Nachod. Z lewej sala czytelni prasy.

W sali wisiał portret olejny Fryderyka I i Fryderyka III, którego imię od 1888 r. nosił 8 Regiment. Od 1908 r. wisiał tam także portret Szefa Regimentu, którym była księżniczka Cecylia.

W styczniu-maju 1945 r. budynek byłego kasyna był wykorzystywany do celów leczniczych. Podobno i po wojnie była w nim przychodnia lekarska.

Obecnie nie zachowały się okna z herbami, niektóre krzesła może znajdują się gdzieś w domach w Oleśnicy i w okolicach. Nie wiem, czy zachowały się elementy boazerii. Sala bywa wykorzystywana sporadycznie.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI
ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI