Zdjęcia z Izby Regionalnej Szkoły Podstawowej nr 2
w Oleśnicy
09.07.2014 r.

Po rozwiązaniu filii Muzeum Archeologicznego w Oleśnicy w 1993 r. niektóre cenne eksponaty trafiły do Izby Regionalnej SP 2. Było to zasługą nauczycieli i dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły bowiem "wyprosił" przekazanie wyrzucanych zbiorów i wydzielił dwa pomieszczenia na ich eksponowanie. Od tego czasu Izba stała się obiektem wizyt uczniów, nauczycieli i wycieczek Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy.

Cennym eksponatem jest trójwymiarowy model miasta (zdjęcie to zostało wykonane jeszcze w ówczesnym muzeum) przedstawiający stan zabudowy z okresu połowy XVIII wg rysunku F. B. Wernera. Nie wiadomo czy rysownik przedstawił dokładnie miasto, w szczególności mury zamku. Również autorzy tego modelu nie mieli obecnie dostępnych rysunków i planów miasta. Zdarzało się również, że odstępowali od rysunku Wernera. Z modelu tego w trakcie jego wyrzucania z muzeum odpadło wiele elementów. Dzieci szkolne przenosiły je w wiadrach i potem nauczycielka Dorota Bilmon ustawiała je ponownie. Niestety, nie wszystkie drobne elementy udało się uratować (np. w dwóch przedbramiach odpadły "mury", w których znajdowała się brama do miasta. Także niektóre elementy uległy zniszczeniu (np. zwieńczenie budynku Ratusza). Niekiedy uczniowie dorabiałi zniszczone elementy z plasteliny. Pomimo tego model daje ogólne pojęcie o mieście w XVII-XVIII w.

Szczególnie cennym eksponatem jest dobrze wykonana kopia pierwszej pieczęci miasta wraz z pismem wójta Oleśnicy z 1310 r. W zabiorach znajdują się też doskonale wykonane kopie kilku pieczęci piastowskich książąt oleśnickich oraz pierwsze pieczęcie miejskie z herbem Oleśnicy, W izbie każda pieczęć jest dobrze opisana.

Cennymi eksponatami są kopie kilku dokumentów, w tym siedemnastostronicowy dokument związany z księżną Krystyną Szydłowiecką, napisany po polsku. Na zdjęciach pokazałem tylko jego pierwszą i ostatnią stronę (z kilkoma pieczęciami). Także ważnymi eksponatami są modele kultury materialnej - domy drewniane z XIII w., krosna, kolowrotek czy wiertarka, ale częściowo uszkodzone, wymagające dorobienia części.

Na tablicach zawieszonych na ścianach znajdują się dobrze wykonane plany powiatu oleśnickego z zaznaczonymi miejscowościami, w których odkryto zabytki związane z różnymi epokami (Kamienia, Brązu itd.). Nie brak także kopii widoków Oleśnicy z XVIII i XIX w. Na końcu zdjęć pokazano symbole miasta -mały i duży herb oraz urzędową (herbową) flagę Oleśnicy.

Cały pierwszy pokój jest przeznaczony na eksponaty związane z okresem wspólczesnym tj. po 1946 r. kiedy to szkola rozpoczęła działanie. Z tego okresu pochodzi kronika szkoły, zdjęcia grona nauczycielskiego, dzienniki szkolne itp.

Dzięki tej izbie, pracy nauczycieli historii i dyrekcji - młodzież może poznawać historię szkoły i miasta. Rzadko się zdarza, aby tej miary eksponaty znalazły się w szkole podstawowej!!!

Zdjęcia z Izby Regionalnej


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI