2. Czatownia

Stosunkowo niewygodna i niewielka wieżyczka czatowni została dostawiona do odcinków murów kurtynowych ok. 1400 r. - być może w związku z modernizacją i rozbudową umocnień. Po kolejnej modernizacji w związku z odbudową muru po 1432 r. wieżyczka (czatownia) dostosowana została do broni palnej.

Trzy boki czatowni dobudowane od strony południowej do odcinka muru kurtynowego w pobliżu - na północ - wieży Bramy Wrocławskiej. Boki te o grubości ok. 60 cm wzniesione zostały z cegły gotyckiej o wymiarach 9-10/11-12/24,5-25.5 cm. [4]. Brak powiązania z murem kurtynowym świadczy o dobudowaniu wieżyczki do wcześniejszego muru kurtynowego. Pierwotnie w czatowni był najpewniej pomost bojowy (może z zadaszeniem w formie hełmu ceglanego lub gontowego) ze stanowiskami obserwacyjnymi i strzeleckimi.

Widok czołowy czatowni. Widoczny otwór obserwacyjny
Rzut poziomy i wymiary czatowni z murów obronnych Oleśnicy. Autor. M. Przyłęcki
Czatownia z murów
bogatego, dużego miasta.
Autor. J. Bogdanowicz


fot. Jacek Nienałtowski
fot. Jacek Nienałtowski
Widok ogólny na mur z czatownią. Z prawej pokazano widok boczny na czatownię. Widoczny otwór obserwacyjny

Stare zdjęcie czatowni - widać różnice w wysokości murów miejskich (przed ich renowacją) i mur budynku stojącego za murem
Czatownia otoczona komórkami.
Zdjęcie sprzed 1939 r. [6]

W trakcie ostatnich tygodni wojny trzydziestoletniej generał A. Wittenberg dowódca oddziałów szwedzkich, które opanowały miasto, rozkazał zdemontować i częściowo zburzyć fortyfikacje miasta. W tym czasie likwidowano górne partie wieży, murów i zasypywano fosy.

Literatura:

1. Bogdanowski J. Architektura obronna w krajobrazie Polski. PWN. 2002 r.
2. Mrozowicz W., Wiszewski P. Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesnośc. Atut. Wrocław 2006
3. Przyłęcki M. Mury obronne miast Dolnego Śląska. Wrocław 1966
4. Przyłęcki M. Cykl artykułów w Panoramie Oleśnickiej nr 37, 39, 41, 44, 46 z 1994 r.
5. Len R. Miasto znane i nieznane czyli oleśnicki rekonesans "śląskiego Robinsona". Wyd. PiMBP w Oleśnicy 1999
6. Bimler K. Die schlesischen massiven Wehrbauten, t. 3: Fuerstentum Oels, Wohlau. Breslau. 1942


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI