Marek Nienałtowski
Chorągiew Oleśnicy
11.08.2009 r.

Chorągiew to znak bojowo-rozpoznawczy, wykonany z tkaniny i barwiony wedle zasad, obowiązujących w heraldyce. Chorągiew była również symbolem miast. Musiała mieć duże rozmiary, odpowiednie kolory oraz wyraźne, duże godło, aby była łatwo postrzegalna i odróżniała się od chorągwi innych miast.

Większe miasta pod swoimi chorągwiami stawały do walki (np. pod Grunwaldem). Także eksponowano je podczas obrony miast i uroczystości miejsko-religijnych - na murach, wieżach bramnych i kościelnych. Swoje chorągwie mogły mieć poszczególne wieże miejskie. Chorągwie równiez posiadały cechy miejskie. Na nich mógł znajdować się herb miasta i herb cechu.

Chorągwie otaczano czcią i szacunkiem: poświęcano je w kościołach. Istniał cały ceremoniał chorągiewny. Obecnie chorągiew zaczyna ponownie wracać do symboliki wojewódzkiej (Dolnośląskie przyjęło chorągiew księstwa oleśnickiego), powiatowej i miejskiej.

Chociaż chorągiew oleśnicka nie jest wspomniana w źródłach historycznych - była ona najpewniej najstarszym weksylium oleśnickim (weksylium - znak rozpoznawczy wykonany z tkaniny). Być może istniała od momentu pojawienia się pieczęci miasta i herbu lub powstania Rady Miejskiej. Najpewniej istniała już po 1407 r. Pojawieniu się chorągwi miejskiej mogło sprzyjać istnienie chorągwi księstwa oleśnickiego oraz przykłady chorągwi miast Zakonu Krzyżackiego, oglądane podczas licznych podróży książąt oleśnickich na ich ziemie.

Poglądowy rysunek pokazujący prawdopodobną chorągiew Oleśnicy i herb księstwa oleśnickiego Piastów.
 

Chorągiew oleśnicka miała zapewne naszyte lub namalowane dwustronnie godło herbowe - orła św. Jana stojącego na białej wstędze (imitującej stronę z biblii). Orzeł na chorągwi miał najpewniej kształt heraldyczny (łatwy do narysowania, bez zbędnych szczegółów - czyli podobny do pokazanego). Stosunki wymiarowe chorągwi bywały różne. Należy sądzić, że miejska nie różniła się od chorągwi księcia i miała stosunki wymiarowe 13:15, czyli nie była dokładnie kwadratowa.

Obecnie chorągiew nie jest ujęta w uchwale Rady Miasta, dlatego nie może być stosowana oficjalnie w mieście, chociaż z punktu widzenia promocyjnego jest bardziej przydatna niż flaga.

Wersja nieoficjalna może być stosowana w różnych zawodach sportowych, zgrupowaniach młodzieży, uroczystościach - np. jako chorągiew stowarzyszeń, kibiców miejscowej drużyny (można dodać napisy i linki) itp. Będzie ona zauważalna, gdyż poprzez duże wymiary - może mieć duże godło. Orzeł św. Jana jest symbolem Oleśnicy znanym wielu dolnoślązakom i dlatego chorągiew może promować miasto, nawet bez umieszczania jego nazwy.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI