Jak burmistrz Jan Bronś oszukał mnie i radnych w sprawie nazwy Park Miejski
18.11.2020 r.

W Oleśnicy przed 1945 r. wszystkie parki, gaje i place miały swoje nazwy. Największym i najmłodszym był Stadtpark (Park Miejski), najstarszym Park Fasanerie (Bażanciarnia). Po 1945 r. nazwano tylko jeden park - przetłumaczono niemiecką nazwę Stadtpark na Park Miejski. Zapewne w maju-lipcu 1945 r. burmistrz Piasecki zatwierdził tę nazwę oraz nazwy wszystkich ulic, które znalazły się na planie miasta z 1948 r. W latach 50-ych zaprzestano wydawać ogólnie dostępne plany miast i nazwa Park Miejski została zapomniana. Ten park i inne zaczęły przybierać nowe nazwy - Park Duży (lub Park przy Wałach), Park Mały, Park Przy Stawach.

Nazewnictwo parków, ulic i placów ustalano po wojnie w oparciu o Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 1976 r. Wymagało ono, aby projekt uchwały zawierał uzasadnienie nazwy, uwzględniające tradycję, historię, topografię, czynniki społeczne itp. Po 2004 r. to radni mieli ustalać nazwy. Niektóre miasta opracowały zasady nadawania nazw, oparte na wcześniejszych zasadach ministerialnych. W Oleśnicy nie przyjęto tych zasad, aby zapewnić burmistrzowi całkowitą dowolność, ze szkodą dla promocji i historii Oleśnicy.

W czerwcu 2009 r. burmistrz Bronś rozpoczął działania mające na celu nadanie nazw parkom. Nazwy zgłosiła Rada Miasta, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Oleśnicy i Młodzieżowa Rada Miasta. Zostały one przedstawione na stronie UMO i można było głosować poprzez Internet. Niżej przykładowy wynik glosowania na nazwę parku przy ul. Wały Jagiellońskie.


Stan na 17.04.2012 r.

Zatem głosowanie przeniesiono na jesień 2009 r. Potem o tym zapomniano. W 2012 r. powrócono do debaty nad nazwami parków. Wtedy burmistrz Bronś odrzucił głosowane propozycje wyżej wymienionych gremiów i przyjął odkrywczą zasadę, aby nazwy parków przyjęły nazwę ulicy, przy której leżą. I te nazwy przyjęto za wyjątkiem jednego parku, gdyż radny Siwecki złożył propozycję, aby park przy Poniatowskiego przyjął nazwę Parku Kolejarzy, co przegłosowano. Inni radni nie mieli żadnych propozycji. Odstąpiono od tej zasady w stosunku do parku przy Wałach Jagiellońskich. Napisałem do radnych, aby park przy ul. Wały Jagiellońskie nazwać Parkiem Karola (Karola II Podiebrada) gdyż on był jego założycielem. Naturalnie tej nazwy nie przyjęto, gdyż ja ją zgłosiłem, a większość radnych nie wiedziała kim był Karol II, ponadto burmistrza Bronś ma awersję do historii Oleśnicy. Natomiast nadano nazwę, którą już ma szkoła Nr 1, czyli Książąt Oleśnickich, chociaż ta nazwa miała najmniej głosów.


Stan po głosowaniu 25.02.2013 r. Przyjęto nazwę Park Książęcy,
chociaż miała najmniej głosów.

Pozostała dawna nazwa Parku Miejskiego, który proponowano nazwać Parkiem nad Stawami (chociaż jest jeden staw!). Również pisałem do Radnych, że istnieje już ta nazwa - Park Miejski. Należałoby najpierw odwołać starą nazwę i przyjąć nową.


Nazwa Park Miejski na fragmencie planu miasta z 1948 r.

Podszedłem w przerwie obrad Rady Miasta do Burmistrza J. Bronsia i powiedziałem o istnieniu nazwy Park Miejski. Burmistrz Bronś powiedział, że istnieje ustawa przyjęta w 1989 r., zgodnie z którą wszystkie nazwy nadane po 1945 r. są nieważne (był przy tym radny P. Myszakowski). Uważałem, że burmistrz Bronś kłamał, bo wtedy wszystkie nazwy ulic w Polsce np. Chopina, Mickiewicza, Słowackiego itd., byłyby też nieważne i należałoby je ponownie przyjąć. Ponadto nie można było nadać parkom oleśnickim nazwy ulic Henryka Sienkiewicza i Mikołaja Kopernika, gdyż jakoby były usunięte. Niestety, wtedy nie mogłem sprawdzić, czy ta ustawa istnieje. Dopiero niedawno natrafiłem w internecie na spis ustaw z różnych lat i okazało się, że taka ustawa nie istnieje.

Teraz wiem, że burmistrz okłamał mnie i radnych. Dalej najpewniej w archiwach istnieje uchwała Urzędu Miasta z 1945 r. o nadaniu nazwy PARK Miejski. W związku z tym powinienem wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego o unieważnienie UCHWAŁY NR XXVIII/229/2013 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy. Jednak obecnie Wojewoda jest zajęty ważniejszymi sprawami i przyjdzie czekać do czasów pocovidowych. Okazuje się, że burmistrz Jan Bronś często mija się z prawdą, o czym będę jeszcze pisał. Wstyd, że mamy takiego burmistrza, który dopuszcza się kłamstw, aby przeforsować swoje jedynie słuszne decyzje i zawsze "najlepsze". Dalej więc istnieje nazwa Park Miejski i można ją używać.

Uwaga. Park Miejski był elementem kompleksu wypoczynkowego. Staw był także jego elementem. Staw i Park leżały obok siebie. Wtedy ne można było twierdzić, że Park jest nad stawem - był oddzielnym elementem kompleksu.

Uchwały Rady Miasta w sprawie parków

XXVIII/229/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/228/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/227/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/226/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/225/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/224/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy

Pierwszy mój list do radnych oleśnickich w sprawie nadania nazw parkom

Drugi list do Radnych oleśnickich w sprawie nadania nazwy Park Karola

Parki i gaje opisane na stronie:

Park Karola (II Podiebrada)

Park Miejski (jako element kompleksu wypoczynkowego)

Park Zamkowy

Park Ludowy

Park Kuracyjny

Gaj królowej Luizy

Gaj cesarzowej Augusty

Nowe nazwy parków oleśnickich - wynikiem bezmyślności, nieznajomości historii, topografii, promocji miasta …


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI