Nieco o kanałach kanalizacji deszczowej

Wstęp
Znajomość miejsc rozmieszczenia i konstrukcji (wymiarów) kanałów kanalizacji deszczowej może wpłynąć na weryfikacje opinii o istnieniu podziemnych tuneli w Oleśnicy.

Opis odcinka kanału deszczowego
Wraz z urbanizacją Oleśnicy (nowe budowle z dużymi dachami, brukowane ulice i utwardzone place) wzrastała potrzeba odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Naturalnym miejscem ich przyjęcia są stawy, rzeki i niekiedy nieużytkowane łąki. Aby odprowadzić te wody z miasta, należało wykonać sieć kanalizacji deszczowej. Nie wiadomo kiedy ona powstawała, bo zapewne tworzono ją odcinkami wraz z rozbudową miasta. Można sądzić, że podstawowe prace w rozwoju tej kanalizacji wykonano w II dekadzie XX wieku (podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej). W Oleśnicy naturalnym miejscem odprowadzania tych wód była rzeka Oleśnica i kanały młyńskie okrążające miasto.

Nie spotkałem w literaturze oleśnickiej opisów konstrukcji i wymiarów poprzecznych kanałów. Po raz pierwszy zobaczyłem je podczas remontu skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. M. Skłodowskiej-Curie. W okresie budowy tej kanalizacj w tym miejscu kończyła się ulica, gdyż ul. Skłodowskiej powstała dopiero w "polskich czasach".

Na powyższym fragmencie mapy, pokazałem zielonym kolorem odcinek przebiegu kanału deszczowego, biegnącego wzdłuż chodnika obecnej ul. 11 Listopada (czy na całej długości?). Na obecnej ul. Lwowskiej kanał zmieniał nieco kierunek i wodę odprowadzał do rzeki Oleśnicy. Wtedy była to rzeka z korytem odkrytym. Obecnie rzeka Oleśnica ponownie biegnie starorzeczem, a koryto byłej rzeki zostało przykryte płytami betonowymi (?) i pełni rolę kolektora burzowego, którego ujście znajduje się w kanale przy obecnym stawie przy ul. Kruczej.

Na powyższych zdjęciach widać kanał deszczowy. Ma on niewielki przekrój (nie widać jego głębokości), wykonany jest z cegieł i przykryty płytami granitowymi. Na pierwszym zdjęciu widać w oddali bar, obok którego, pod powierzchnią chodnika, znajduje się kolektor burzowy i do którego wpływała woda z pokazanego kanału. Na końcu tego kanału jego konstrukcja, zdaniem szeregowego pracownika MGK, ulega zmianie i jest on w całości wykonany z cegieł (?).


Boczna ściana dwóch kanałów deszczowych odkrytych na skrzyżowaniu i na ul. Lwowskiej

Przekrój kanału w odcinku widocznym na zdjęciu. Ściana i dno - cegła kanalizacyjna. Strop - płyta granitowa.
Podobno tak wygląda przekrój kanału w niewidocznym miejscu. Całość wykonana z cegły.

Podczas remontu drogi, ten i inny odkryty kanał deszczowy, zostały rozbite. W ich miejsce umieszczono plastikową rurę o średnicy nieco mniejszej od szerokości tego kanału (zobacz fotografie [1], [2], [3]).

Wnioski

Zbieżne
Rzeka Oleśnica w historii miasta. Wybrane zagadnienia.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI