W imię Pana. Amen. Niech wiedzą wszyscy, tak współcześni, jak potomni, którzy będą posiadać dokument oryginalny bądź [jego] kopię, że ponieważ [my] Konrad, z łaski Bożej książę Śląska, Głogowa i książę w Oleśnicy, z powodu specjalnego uczucia miłości, jaką mamy wobec wielmożnego księcia, pana Jana, króla Czech i Polski oraz hrabiego Luksemburga [...] , po zasięgnięciu uważnej rady u naszych przyjaciół i poddanych i dojrzałym namyśle, i uzyskaniu ich poparcia i zgody, biorąc pod uwagę pożytek i położenie naszych dóbr i poddanych [...] oświadczamy, że jesteśmy i na wieki pozostaniemy księciem i wasalem jego i jego następców królów Czech, jak i samego Królestwa Czech, wszystkie nasze dobra razem i z osobna z przywilejami i prawami, z którymi doszły do nas od naszych poprzedników, i wszystkie nasze ziemie, które dotąd posiadaliśmy bądź w przyszłości posiądziemy na podstawie jakiegokolwiek tytułu, zarówno z tej, jak i z tamtej strony rzeki zwanej Odrą, wraz z miastami Oleśnicą, Sycowem, Miliczem, Trzebnicą, Żmigrodem, Wołowem, Lubiążem, Wińskiem, Wąsoszem i ich zamkami, a także z Prusicami i Sądowlem, wraz z wszystkimi ich przynależnościami, własnościami, wioskami, alodiami, lennami i lennikami, szlachetnymi i plebejskimi, prawami, przychodami [...] w imieniu naszym i naszych następców książąt Śląska na Głogowie i panów Oleśnicy z własnej woli i bez przymusu oddajemy w jego ręce i od niego otrzymujemy [je] w wieczyste lenno, złożywszy hołd należnej wierności i osobistą przysięgę samemu królowi, dziedzicom i wspomnianym następcom jego jako rzeczywistym naszym panom, następnie tak jak książę i wasal ich i Królestwa Czech obiecujemy być posłuszni [...] z zastrzeżeniem dla nas [prawa] budowania i wznoszenia nowych obwarowań w ziemiach i wspomnianych dobrach naszych i burzenia starych gdziekolwiek i kiedykolwiek będzie to stosowne dla pożytku naszego, wspomnianych ziem i naszych ludzi. Z własnej woli i stanowczo postanawiamy, aby jeśli my, [bądź] dziedzice i następcy nasi, zemrzemy nie pozostawiwszy legalnych męskich potomków, wówczas wspomniane nasze dobra, ziemie, miasta i grody wraz z ich przyległościami, jak to wspomniano, powinny dziedzicznie należeć do naszych braci, jaśnie wielmożnych książąt panów, mianowicie Henryka, księcia Śląska i Głogowa i pana Żagania, oraz pana Jana, księcia Śląska i Głogowa, pana Ścinawy, i ich męskich potomków, o ile będą ich mieć, a jeśli nie mieliby legalnych synów, powinny przejść bez przeszkód na wspomnianego króla Czech [...]. Nie chcemy zaś pominąć milczeniem, że jeśli król, dziedzice bądź następcy jego, nas bądź naszych następców wezwie do udzielenia pomocy [w wyprawie wojennej] do obcych krajów poza Czechy lub Polskę, jest zobowiązany dać zapłatę nam należną [...]

Na podstawie: Mrozowicz W., Wiszewski M. Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność. Atut Wrocław 2006 s. 33.


Od autora • Lokacja miastaOlesnica piastowskaOlesnica PodiebradówOlesnica Wirtembergów
Olesnica za Welfów
Olesnica po 1885 r.Zamek olesnicki Kosciól zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Olesnicy Herby ksiestwDrukarnie NumizmatyKsiazece krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Olesnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasluzeni dla OlesnicyArtysci olesniccy Autorzy Rysowali Olesnice
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemia? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa olesnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowosci
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOSCI