Marek Nienałtowski
Obraz "Szarża niemieckich ułanów"?

Mieszkaniec Oleśnicy posiada poniższy obraz (gwasz), który pochodzi z byłych koszar oleśnickich (znajdował się w nich w 1945 r.) i datowany jest na 1915 r. nazwisko malarza - Sommer. Właściciel obrazu chciał wiedzieć, czy pokazani kawalerzyści to dragoni oleśniccy, stacjonujący w tych koszarach.

Widać na nim szarżę kawalerii uzbrojoną w lance. Jednak nie są to dragoni lecz ułani. Oni to bowiem, nosili widoczne nakrycie głowy, [inny żołnierz], [oficer] i byli wyposażeni w lance. Można sądzić, że obraz przedstawia atak ułanów niemieckich na wojska austriackie w 1866 r. Być może, że świadczy o tym, leżący żołnierz w białym mundurze, które nosili wówczas Austriacy.

Pokazani kawalerzyści mają hełmy przypominające pikielhauby, ale zamiast kolca wieńczyło je czworokątne denko - były to tzw "Ulanen Tschapka" [1], [2]. Nie byli to więc dragoni oleśniccy, którzy są pokazani na poniższym obrazie, wiszącym przed wojną w kasynie oficerskim przy ul. Wojska Polskiego. Jak widać - dragoni mieli na głowach pikielhauby (dragońska pikielhauba).


Oleśniccy dragoni z 8 regimentu zdobywają sztandar austriacki
w bitwie pod Nachod

Pomimo tego, że obraz przedstawia ułanów, może on mieć coś wspólnego z oleśnickimi koszarami dragonów. Pisałem o tym, że stacjonowali w nich przejściowo ułani - ci co zostali po I Wojnie Światowej z 1. Regimentu Ułanów im. Cara Aleksandra III, stacjonującego wcześniej m.in. w Miliczu oraz 2. Regimentu Ułanów im. von Katzlera z Gliwic. Resztki tych oddziałów w połączeniu z dragonami oleśnickimi i strzelcami konnymi, stanowiły podstawę powstałego w 1920 r. w Oleśnicy 8 Regimentu Kawalerii. Regiment ten został przeniesiony w 1923 r. do Brzegu.

Poniżej zdjęcie ze święta 8 Regimentu Kawalerii w Brzegu w latach 1923-1934.


Kawalerzyści w paradnych historycznych mundurach jednostek, które
weszły w skład 8 regimentu


Widoczni ułani - po 2-ch ułanów z dwóch różnych regimentów ułanów

Po 1934 r. kawalerzyści 8 regimentu byli sukcesywnie przenoszeni z Brzegu do Oleśnicy, do budowanego kompleksu koszar przy ul. Wileńskiej - tzw. Białych Koszar. W nich zapewne kultywowano tradycje ułańskie.

Ciekawostka: W latach 1807-1812 - stacjonuje w Oleśnicy szwadron 2 Śląskiego Regimentu Ułanów (pozostałe szwadrony w Górze, Żmigrodzie i Gliwicach). Po walkach w Rosji niedobitki wracają i stacjonują w Sycowie. Potem cały regiment został przeniesiony do Gliwic i okolicznych miast.

Wniosek

  1. Można przyjąć, że wyżej pokazany obraz dotyczy szarży ułanów.
  2. Są to najpewniej ułani niemieccy.
  3. Obraz mógł trafić do budynków zajmowanych przez dragonów razem z przenoszoną jednostką ułanów w latach 1918-1923 r. i tam zachować się w zakamarkach budynków, tak jak i inne znaleziska sprzed 1945 r.
  4. Mógł to być obraz pokazujący tradycje niemieckich jednostek kawalerii i wisiał w izbie pamięci lub kasynie razem z obrazami innych jednostek.
  5. Nie odnalazłem w Google malarza o nazwisku Sommer, mogącego namalować ten obraz w 1915 r.
  6. Ze sztandaru nie można odczytać informacji o nazwie jednostki. Także nie jestem w stanie ocenić tego po mundurach.
  7. Ocena, że obraz ilustruje bitwę z 1866 r. jest tylko przypuszczeniem opartym na użyciu lanc w ataku, chociaż i w wojnie 1871/1872 używano równiez ułanów uzbrojonych w lance. Także i w I Wojnie Światowej używano lance, chociaż poniżej pokazani ułani mają tylko szable.

Niemieccy ułani wkraczają do Częstochowy (1915 ?)

Jeśli czytelnicy mogą więcej powiedzieć o tym obrazie i jego autorze - proszę o informację!


Literatura:
Deutsches Soldatenjahrbuch 1975 - Soldatenkalender v.23. Schild Verlag. Munchen-Lochhausen. s.174-193

http://www.kaisersbunker.com/gtp/ulan1.htm


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI