Życiorys i osiągnięcia Stanisława Kokota

Do czasu Jego śmierci w 1992 r. trudno było w naszym mieście znaleźć drugiego człowieka, który tak świetnie znał jego historię - szczególnie lata wojny i odbudowy powojennej. Chociaż był z wykształcenia inżynierem - mógł nawet konkurować z profesjonalnymi historykami, gdy chodzi o znajomość przeszłości Oleśnicy. Bowiem Oleśnica i jej przeszłość były Jego życiową pasją.

Pan Stanisław Kokot przybył do Oleśnicy w 1945 r., tu kończył gimnazjum i liceum, tu organizował harcerstwo (najpierw drużynę w gimnazjum, a potem hufiec). Z tego okresu wywodziło się jego zainteresowanie zabytkami i dobrami kultury. Prowadził wtedy rozmowy z niemieckimi mieszkańcami Oleśnicy i jeńcami na temat walk o miasto. W 1946 r. organizuje w Zamku Oleśnickim siedzibę Komendy Hufca.

W 1961 r. zostaje Społecznym Opiekunem Zabytków i na tym polu miał wiele osiągnięć. Przyczynił się do odbudowy najcenniejszych zabytków: Zamku, kościołów i murów obronnych. W 1963 r. był współorganizatorem Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego, przekształconego później w Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (DTSK) w którym pełnił rolę prezesa. W 1985 r. DTSK zostało przekształcone w Towarzystwo Przyjaciół Miasta Oleśnicy, oczywiście pod tym samym kierownictwem.

1977 r. wydał pierwszy popularny przewodnik po Oleśnicy, a w rok później kilka folderów o jej zabytkach. Był także aktywnym działaczem PTTK, posiadał m.in. licencje przewodnika terenowego po Dolnym Śląsku.

W 1989 r. roku z okazji 800-lecia naszego grodu wygłosił szereg odczytów na temat historii Oleśnicy oraz był głównym organizatorem obchodów dla uczczenia tej doniosłej rocznicy. Doprowadził do przyjęcia i uchwalenia zmodernizowanego wzoru herbu i barw flagi miasta. Był organizatorem i bardzo czynnym działaczem NSZZ "Solidarność" na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Za swoją działalność otrzymał kilkadziesiąt odznak, m.in. złotą i srebrną odznakę za opiekę nad zabytkami. Zasłużony Działacz Kultury, złotą odznakę Przyjaciół Harcerstwa. Był laureatem wojewódzkiej nagrody za całokształt pracy kulturalnej, 5-krotnie otrzymał podziękowanie od Ministra Kultury i Sztuki za opiekę nad zabytkami i ponad 60 listów pochwalnych.

Jego ważną zasługą jest m.in. "wskrzeszenie" rzeźby Nike (Viktorii),

Stanisław Kokot był nie tylko zasłużonym społecznikiem, ale też człowiekiem o niezwykłych cechach charakteru. Prawdziwy pasjonat w tropieniu przeszłości Oleśnicy, dokumentowaniu jej związków z Polską i ratowaniu przed zniszczeniem zabytków kultury. Był także znakomitym przewodnikiem po Oleśnicy. Jego znajomi podkreślali skromność, życzliwość i chęć służenia innym. Był więc człowiekiem wielce zasłużonym dla Oleśnicy i szkoda, że nie został za to uhonorowany najwyższym odznaczeniem mimo, że za jego życia o tym pisano. Może dzisiaj uczcimy zasługi dla Oleśnicy nazwaniem jego nazwiskiem jednej z nowych ulic.

Dziękuję wdowie po Panu Stanisławie Kokocie za wyrażenie zgody na publikację większości Jego prac poświęconych Oleśnicy.

Nekrolog Stanisława Kokota zamieszczony w Panoramie Olesnickiej nr 68 z października 1992 r.

P. S.
Niekiedy miałem przyjemność rozmawiać ze znanymi naukowcami - gdy dowiadywali się, że jestem z Oleśnicy - najczęściej wspominali Staśka. Nie władze Oleśnicy, a właśnie Staśka

 

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kosciół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

Szukam sponsora do wydania ksiażki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI