Marek Nienałtowski
Zamek oleśnicki został mocno uszkodzony w trakcie pożaru miasta w 1730 r.
26.07.2020 r.

W literaturze dotyczącej zamku oleśnickiego nie wspominano o jego uszkodzeniu podczas pożaru miasta w 1730 r., w którym ono praktycznie przestało istnieć. Nie uległ spaleniu tylko zamek, kościół zamkowy, kościół NMP i św. Jerzego oraz 3-5 budynków w jego okolicach. W książce o zamku oleśnickim wspomniałem na stronie 135 [1], że zamek prawdopodobnie ucierpiał, gdyż przy skrzydle zachodnim stały drewniane budynki gospodarcze. One paląc się mogły spowodować podpalenie okien, komnat i poszycia dachu skrzydła zachodniego, a ogień mógł przenieść się na skrzydło południowe. Na to pośrednio wskazywała duża przebudowa obu dachów tych skrzydeł w latach, jak sądziłem, 1700 - 1735. Ok. 1700 r. oleśnicki rysownik Ch. Winckler pokazał na rysunku stary widok zamku, nieróżniący się od widoku z wydawnictwa M. Meriana z 1648 r. Natomiast F.B. Werner na rysunku z ok. ok 1735 r. pokazał już inny widok zamku.


Widok zamku z fragmentu miedziorytu z wydawnictwa M. Meriana z 1648 r. 1- skrzydło zachodnie
mające postać czterech budynków stojących obok siebie. 2 - skrzydło południowe [1]

Duże uszkodzenia zamku w 1730 r. zostały pokazane na miedziorycie Christiana Wincklera według rysunku Georga Johanna Ernsta, znajdującego się w Instytucie Historii Sztuki PAN [2].


Fragment miedziorytu Christiana Wincklera według rysunku Georga Johanna Ernsta z 1730 r.
Z kolekcji IHS PAN nr 17199 [2]

Powyższy rysunek wymaga dalszych analiz. Pewne jest, że znaczna część muru zewnętrznego skrzydła zachodniego zawaliła się, pół dachu skrzydła zachodniego i cały południowy uległy spaleniu. Dachy spadając chyba zarwały (zapaliły) stropy niższych pięter.


Zamek na fragmencie rysunku F.B. Wernera z ok. 1735 r. Ze zbiorów Marka Górnickiego

Z rysunku widać, że zamek został przebudowany w okresie ok. 5 lat. Dach skrzydła zachodniego jest analogiczny do skrzydła wschodniego. Również przebudowano dach skrzydła południowego. Działo się to za czasów rządów księcia Karola Fryderyka Wirtemberga.

Wniosek
Zamek oleśnicki został mocno uszkodzony podczas pożaru Oleśnicy w 1730 r. Już w 1735 r. został odbudowany. Zmieniono znacznie architekturę skrzydła zachodniego.

Bibliografia

  1. Nienałtowski M., Zamek książęcy w Oleśnicy. Od czasów piastowskich po współczesność, Katowice 2017
  2. Odkrywanie kolekcji. Fotograficzne Silesiana z lat 1870 - 1945 w zbiorach Instytutu Historii Sztuki PAN. Opr. Jan Przypkowski, Piotr Jamski. IS PAN Warszawa 2016.

Od autora • Lokacja miastaOlesnica piastowskaOlesnica PodiebradówOlesnica Wirtembergów
Olesnica za Welfów
Olesnica po 1885 r.Zamek olesnicki Kosciól zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Olesnicy Herby ksiestwDrukarnie NumizmatyKsiazece krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Olesnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasluzeni dla OlesnicyArtysci olesniccy Autorzy Rysowali Olesnice
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemia? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa olesnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowosci
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOSCI