Marek Nienałtowski
Tajemnicze schody w zamku oleśnickim

Na powyższym zdjęciu widoczne jest (z lewej) skrzydło wschodnie zamku. Ściana do wysokości podłogi pierwszego piętra była za czasów Piastów murem kurtynowym otaczającym zamek. Mur w tym miejscu miał grubość 1,8-2 m. W 1585-1586 r. Karol II dobudowuje do tych murów, na zewnątrz - skrzydło wschodnie. Na parterze było 5 komnat w amfiladzie (zapewne ze względów oszczędnościowych nie przewidywano korytarzy). Stwarzało to konieczność rozmieszczenia również niekrępujących wejść do niektórych komnat z zewnątrz (od strony dziedzińca zamkowego). Ponadto nie przewidywano dużych klatek schodowych, prowadzących schody na wyższe piętra, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię mieszkalną.

Dlatego na zamku oleśnickim w okresie jego budowy w XIII i XIV w oraz rozbudowy w końcu XVI w. stosowano klatki schodowe prowadzone w grubości muru zewnętrznego. Początkowo było to uwarunkowane także względami obronnymi (pokonanie wojownika, stojącego na górze wąskich schodów stwarzało duże trudności).

Na powyższym planie z XVIII w. parteru skrzydła wschodniego pokazano klatki schodowe prowadzące z parteru na pierwsze (i dalej na dugie).
1 i 2 - klatki schodowe wybudowane w okresie budowy skrzydła. Mają one szerokość około 80 cm.
3      - schody wybudowane w okresie późniejszym, zapewne za czasów Wirtemberów. One spowodowały, że schody w murze stały się niepotrzebne. Może stały się schodami dla służby?

Klatka schodowa 1

Zaczynała się ona od schodów z poziomu dziedzinca prowadzących do portalu wejściowego (rysunki poniżej). Być może, że w pewnym okresie istniał przy skrzydle wschodnim ganek podobny do tych, z pozostałych skrzydeł.

Linią ciągłą pokazano zarys przebiegu schodów wewnętrznych (w murze) prowadzących na I piętro. Widoczne schody zewnętrzne do portalu wejściowego.
Linią ciągłą ze strzałkami pokazano kierunek ruchu z dziedzińca na parter i potem schodami na I piętro.

Obecnie jest drożny (ale nie używany) odcinek z pierwszego na drugie piętro. Odcinek "drugie-trzecie piętro" jest zamurowany, pozostał widoczny ślad klatki schodowej na trzecim piętrze.

Pokazane wyżej schody prowadzące z dziedzinca do portalu wejściowego były w okresie XIX-XX w. okresowo rozbierane i ponownie instalowane. Wejście zostało zamurowane w latach siedemdziesiątych. Pozostał po nim jedynie portal i okno, widoczne na kolorowym zdjęciu powyżej.

Klatka schodowa 2

W tej części skrzydła wschodniego nastąpiły największe zmiany. 1- istniejące wejście, 2 - drugie wejście, obecnie okno. Z drugiego wejścia do skrzydła wschodniego można było wejść po schodach na pierwsze piętro, do obecnej sali rycerskiej (skrzydło wschodnie) i do sali w skrzydle południowym. Około 1750 r. przez klatkę schodową na poziomie pierwszego piętra przebito drzwi do pierwszego piętra skrzydła południowego. Spowodowało to przerwanie klatki schodowej. W tej sytuacji została ona zamurowana. Ślad po jej istnieniu można "wystukać" - inny jest odgłos w murze, w miejscach pustych po klatce schodowej.

Ciekawe, co pozostawiono w byłej klatce schodowej, przed jej zamurowaniem? Pomiędzy drzwiami 1 i 2 także widoczne były ślady zamurowania i są za nimi puste przestrzenie. W latach 50-tych dzieci znajdowały na dziedzińcu zamku złote 20 dolarówki. Może więcej ich jest w tych zamurowanych miejscach? Każdy zamek potrzebuje ze względów marketingowych (turyści) śladów tajemnic - może to będą tajemnice zamkowe?


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI