Techniczna Oficerska Szkoła Wojsk Lotniczych
w Oleśnicy

 

 

 

 

Strona poświęcona historii Oleśnicy jest często odwiedzana przez byłych słuchaczy i wykładowców byłej TOSWL w Oleśnicy. Aby zachować pamięć o tym okresie istnienia koszar i o latach młodości oficerów Wojsk Lotniczych, zamieściłem poniżej skany kilku zdjęć z broszurki, wydanej w Oleśnicy w 1960 r. z okazji 15-lecia kształcenia naziemnego personelu technicznego dla wojsk lotniczych. Broszurkę przysłał mi Pan Paweł Szczegodziński (dziękuję !).

Kliknąć na zdjęcie, aby powiekszyć

Postaram się zamieszczać pamiątki z czasów istnienia szkolnictwa lotniczego w Oleśnicy. Proszę byłych słuchaczy i kadrę dydaktyczną wojskowych szkół lotniczych z Oleśnicy o przysyłanie skanów i zdjęć różnych pamiątkowych odznak.

Odznaka absolwenta
Technicznej Szkoły
Wojsk Lotniczych,
poprzedniczki TOSWL
Odznaka ze zjazdu absolwentów TOSWL z okazji 25 lecia tej szkoły

Uwaga. Szukam osób znających losy pomnika lotnika stojącego kiedyś na terenie szkoły (na poniższym zdjęciu), szczególnie podstawy pomnika. Być może, że jest ona poszukiwanym historycznym obeliskiem z 1840 r.

Zobacz szczegóły:
Krosny M. Zarys Historii szkolnictwa lotniczo-technicznego w Oleśnicy. Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego nr 2, 2003

Z artykułu w Panoramie Olesnickiej nr 98/2002 z 10.12.2002 - Techniczna Oficerska Szkoła Wojsk Lotniczych im. Walerego Wróblewskiego w powołano do życia 3 sierpnia 1955 r. Miała przygotowywać średni personel techniczny: oficerów-techników lotniczych. Poprzedniczką TOSWL w kształceniu naziemnego personelu technicznego dla wojsk lotniczych była Techniczna Szkoła Lotnicza (TSL), która powstała w Zamościu w 1945 r. W 1951 r. TSL została przemianowana na Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych (TSWL). Kształciła ona zarówno oficerów jak i podoficerów. Po kolejnych reorganizacjach szkoła została podzielona w 1955 r. na dwa ośrodki: na kształcącą oficerów Techniczną Oficerską Szkołę Wojsk Lotniczych (TOSWL) z siedzibą w Oleśnicy i na ośrodek szkolenia podoficerów i mechaników lotniczych (TSWL) w Zamościu. Od 15 czerwca 1946 r. absolwenci szkoły mieli prawo do noszenia odznaki mechanika lotniczego: oficerowie - złotą, podoficerowie - srebrną. Od 1973 r. prawo do złotej odznaki przejęli absolwenci szkoły chorążych służb technicznych w Oleśnicy. Odznaką TOSWL jest metalowy, emaliowany w kolorze czerwonym romb. W jego górnej części jest orzeł bez korony, niżej napis TOSWL. Odznakę nosiło się na prawej górnej kieszeni munduru wyjściowego.

W 1967 r. w ramach TOSWL utworzono Szkołę Chorążych Wojsk Lotniczych. W 1970 r.TOSWL przekształcono w Centralny Ośrodek Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych. Przygotowywano w niej już nie techników-oficerów, ale techników-chorążych. COSSTWL był jedyną szkołą w Polsce przygotowującą specjalistów obsługi technicznej samolotów naddźwiękowych oraz (do 1984 r.) śmigłowców. W 1990 r. na bazie COSSTWL i zamojskiego TSWL utworzono Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego. 30.04.1995 CSIL otrzymało akt dziedzictwa tradycji polskiego szkolnictwa lotniczo-technicznego od 1918, a 2.03.1996 ówczesny obrony narodowej wręczył Centrum nowy sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Oleśnicy i regionu. 13.02.2002 Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o rozformowaniu CSIL-u.

Odznaka słuchacza Szkoły Chorążych
z Oleśnicy
Odznaka przypominająca COSSTWL

 

Zbieżne

Pomniki w koszarach http://www.olesnica.org/Pomniki_koszary.htm

Aeroklub oleśnicki http://olesnica.mojeforum.net/temat-vt314.html?postdays=0&postorder=asc&start=0

Wypadek na lotnisku http://olesnica.nienaltowski.net/Lotnisko_wypadek.htm

Szkolenie lotnicze w Oleśnicy, historia lotniska http://www.polot.info/?a=3000029


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI