Marek Nienałtowski
Rosyjska odznaka pułkowa znaleziona w Oleśnicy

Otrzymałem od A. Ł. skan odznaki (niżej z lewej), którą znalazł w okolicach Oleśnicy. Ma ona wymiar 5 x 3,6 cm. Prawdopodobnie jest wykonana z miedzi, gdyż nie miała śladów rdzy.

Widok odnalezionej odznaki
Widok oryginalnej odznaki


Początkowo odznaka była trudna do rozpoznania. Data wskazywała na czasy Wirtembergów, ale żaden monogram nie pasował do imion książąt. Sądziłem, że to może być odznaka związana z Augustem II i w tym kierunku ukierunkowano poszukiwania. Znalazca odznaki sam prowadził poszukiwania i uzyskał informację, że jest to rosyjska odznaka pułkowa, pokazana wyżej z prawej.

Jest to odznaka, przypinana do munduru, Alekspolskiego 31 pułku piechoty, który powstał w 1731 r. na Syberii i składał się z miejscowych strzelców i zesłanych Polaków. Pułk miał bogatą tradycję walk, także związanych z terenami polskimi. Między innymi brał udział w wojnie przeciwko Napoleonowi w bitwie pod Borodino. W 1813 r. uczestniczył w blokadzie twierdzy Modlin, następnie doszedł piechotą do Paryża. W 1831 r. brał udział w "Wojnie Rosyjsko-Polskiej", uczestnicząc w szturmie Warszawy. Dławił w 1849 r. Wiosnę Ludów na Węgrzech. Podczas rewolucji w 1905-1907 r. walczył z "nieporządkami" w Warszawie, Łodzi i Częstochowie. Stacjonował wtedy zapewne w Starachowicach i tam w 1918 r. pułk został rozformowany.

Opis odznaki: W wierzchołku wieńca z liści laurowych i dębowych - korona carska. W środku wieńca duża litera A - od imienia Aleksiej, ówczesnego carewicza (syna cara). Dlatego początkowo pułk do 1784 roku był nazywany Aleksiejewskim. W środku litery A - umieszczono rosyjską (cyrylica) literę N, napisaną ozdobną czcionką pisanką, pod nią cyfra "2" zapisana cyfrą łacińską II. Oznaczało to Nikołaj II (Mikołaj II). Niżej data 1731 - rok utworzenia pułku. Kolorem niebieskim pokazano, być może, dwie skrzyżowane ozdobne szarfy (?), będące częstą nagrodą wojskową.

Jak połączyć tę odznakę z Oleśnicą? Pułk ten, być może, szedł do Paryża poprzez Oleśnicę w 1814 r. i może wracał w 1816 r. Ale data powstania odznaki jest późniejsza, gdyż jest na niej monogram Mikołaja II, który urodził się w 1868 r. Ponadto mocowanie odznaki odbywa się poprzez "nagwintowany sztyft z nakrętką", który to sposób był używany później (nie znalazłem daty zastosowania tego sposobu mocowania odznak). Odznaki pułkowe zaczęto w Rosji używać na szeroką skalę dopiero w początkach XX w. Około 1914 roku większość pułków miała już te odznaki. Czyli trafiła ona do Oleśnicy ok. 1914-1918 roku. Wojska rosyjskie nie doszły do Oleśnicy, ale doszli jeńcy. Wspomina się, że obozy jenieckie dla Rosjan istniały w Oleśnicy (np. przy obecnej ul. Spacerowej) i w okolicznych majątkach.

Wniosek: Można sądzić, że jest to odznaka zagubiona przez żołnierza rosyjskiego z 31 Alekspolskiego Pułku Piechoty, znajdującego się w obozie jenieckim w Oleśnicy lub okolicach, w latach 1914-1918.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI