Wracam ponownie do wypowiedzi burmistrza Jana Bronsia
na sesji Rady Miasta Oleśnicy z 30.01.2020 r.

18.02.2020 r.

Jeszcze raz powtórzę tę niedorzeczną tezę burmistrza J. Bronsia, że korekta herbu proponowana przez Stowarzyszenie "Oleśnica Razem" będzie zmianą herbu Oleśnicy. Jest to nieprawda. Burmistrz J. Bronś nie ma pojęcia o tym, albo z rozmysłem okłamuje swoich radnych i meszkańców Oleśnicy.

Odniosę się do tego, co burmistrz J. Bronś mówił o godle Herbu Polski czyli Białym Orle, w kontekście, że jest używany bez zmian od roku 1927 i dlatego nasz też nie powinien być zmieniany. Powiedział, że Biały Orzeł nie ma błędów i nikt nie próbował go zmienić. Otóż myli się. Od dziesiątków lat heraldycy pisali o jego błędach. Już w 1990 r. przy okazji dodania korony, dokonano dwóch niewielkich zmian. Natomiast teraz na skutek nacisków najwybitniejszych heraldyków dojdzie do znaczących zmian. Obecnie w Sejmie trwają prace nad poprawkami herbu, ma on być zgodny z zasadami heraldyki i uwzględniać znane ze źródeł wizerunki Orła Białego. Ma też wejść w XXI w. i w internecie ma być dostępna wszystkim Polakom jego komputerowa wersja.

Widać to na poniższym rysunku porównawczym.


Z lewej wcześniejsza wersja, z prawej zalecane zmiany. Widać, że to zapewne wersja wektorowa [Źródło]

Nie wdając się w szczegóły zmian widać, że prawy rysunek orła wykonano najpewniej komputerowo. Jedną z przyczyn zmiany było to, że Herbu Polski nie można było ani znacząco powiększyć, ani zmniejszyć bez utraty szczegółów. Herb wykonany komputerowo może być dowolnie powiększany i zmniejszany do kilku centymetrów (i widać zarysy!). Obecnie na całym świecie wszystkie symbole państwowe i miejskie są wykonywane i modernizowane przy pomocy programów komputerowych np. Corel Draw. Takie herby bez problemu dają się odwzorować na płótnie, stali, kamieniu, plexi itp. Można je wykonać na drukarkach 3D.

I takie działanie przyświęcało też "Oleśnicy Razem" przy korekcie herbów Oleśnicy.

Jednak radni często zmieniają herby miast
Przy okazji wypowiedzi radnych z ugrupowania J. Bronsia - herby miast są często zmieniane. Przykład Częstochowy z 2020 r. Z okazji 800-lecia miasta radni chcą usunąć zmianę wprowadzoną przez Niemców w 1942 r. Wtedy zamiast piastowskiego złotego orła Władysława Opolczyka wprowadzono kruka. Po wojnie ponownie zamieniono go na orła. W 1992 r. ponownie umieszczono rysunek kruka jako symbol Paulinów z Jasnej Góry. Uzasadniano to komunistycznym pochodzeniem orła, co jest bzdurą. Obecnie heraldycy są zdania, że czarny kruk jest symbolem szatana i chcą powrotu do piastowskiego orła. Popiera te zmiany 72% mieszkańców.


Z prawej, zamiast kruka, piękny złoty orzeł piastowski Władysława Opolczyka [żródło].

Na szczęście, w Oleśnicy wszystkie opcje są zgodne, że godło herbowe w postaci orła św. Jana jest historycznie uzasadnione i nikt nie zamierza go zmieniać. Natomiast nadszedł czas na korektę, wprowadzającą herb w XXI wiek.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI